THE NEW WORLD ORDER NEDİR ?

THE NEW WORLD ORDER NEDİR ?
  • 30.09.2016

Hızlıca bir giriş yapalım konuya sonra sindirerek gideceğiz. 911 in hikmeti nedir sizce hemen anlatmaya başlayayım. 10 sayısını atlayarak 9 – 11 olan mason şebekesi olan İlluminatilerdir. Onlar ki güneşin 11 yılda bir dünya çevresinde döndüğü hesabına uyarak her 10 yılda bir YDD kurarlar. Güneş dünya çevresindeki dönüşünü 11 yılda tamamlar ve illümanistlere göre 11 sayısı kutsal addedilmiştir. Zira 9 dan 11 e atlamalarının nedeni onlara göre 10 tanrıdır. 11 yılda bir yeni dünya düzeninin (YDD) varlığına inanırlar tıpkı ikiz kulelerin yani dikine piramit şeklindeki binaları şeytanın yaptığına inandıkları gibi. Şeytan tarafından yönetilen bir grup olarak tam 11 yıl bekleyerek mega ritüeli gerçekleştirirler yani ikiz kuleler 9.11.2001 de vurulur. Dünya Ticaret Merkezi’ndeki bronz küre kabenin tasviridir. Ve ikiz kulelerin yıkılmasından önceleri Dövüş filminde bu sinyali vererek Mayhem’ler tarafından bronz küre yok ediliyor. Bu 911 saldırısı olarak hafızalara ve tarihe kazındı. Bu kısacık ve hızlı anlatımdan sonra bağlantılara geçelim.

Zamanın Amerika Başkanı Bush’un büyükbabası ki Crowley 1904’de satanist olduğu bilinen biridir; Giza Piramidinin merkezinde Kanunlar Kitabını yazmıştır.  Sembol olarak da illumünati sembolünü kullanmıştır. Bu işaret bazı zamanlar 77 sayısına bağlansa bile bu da İbranice Tanrı Pan’ı işaret etmektedir. Ayrıca yaptığı çizimlerde sözde insan kafatasını çizse de asla benzememekteydi. Çizdiği neydi? Bir uzaylı yaratık. Dahası var Synchronist23 aiwass ve oz büyücüsü ile de iletişime geçen büyükbababenim evcil keçim kitabını da torun Bush’a hediye eder mi eder. İbranice Pan tanrısı dedik ya o neydi peki Boynuzlu keçi tanrısı idi aslında. Saldırıların içinde okunan kitap benim evcil keçim kitabı idi. Kitabın okunma şekli terstendi sembollerin tersliği gibi. Oz büyücüsü filminde aslında her şey verilmişti. Ne verilmişti dairesel kapıdan geçen film karakterleri 3 piramidin arkasında piramid şekillerinin arasındaki Dünya Ticaret Merkezini ve küreyi görüyorlar. Ticaret Merkezi zaten ticaret merkezi peki ya küre işte o da Kabe’yi temsil ediyor. Sonra ne oluyor filmde aynı hacda hacı adaylarının kabe çevresinde dolaşmaları gibi filmde de OZ grubunun üyeleri küre etrafında ritüalitik biçimde dönüyorlar bu durumu temsilen. Burada Oz yazısı da dikkate veriliyor hemen. Oz Pan yani boynuzlu keçi tanırısı veaiwassın sembolü ise; yıldız geçidinin kalbinin açıldığı yerdeki sonsuzluk neyin temsilidir. İkiz kulelerin arasındaki küreye gelelim şimdi; o küre Fritz Kunich tarafından yapılan ve adı the spherical cariatid yani kadın şeklindeki küresel taş sütun heykeli” olan o küre aslında Kunich bu heykelle Bavyera’da bunu illuminati olarak yaptığını da görmekteyiz. Yine Dünya Ticaret Merkezi Plaza kürenin yerleştirmesi hakkında en ilginç bilgisi için tasarımcı mimar Yamazaki’ye sorulduğunda; aslında kendisinin Mekke ulu cami özellikle kürenin Kabe yerini alarak büyük bir caminin temsili olarak plaza yapmayı amaçladığı öğrenilecektir. Şimdi Kabe’nin onlar için önemi nedir? Dünya üzerinde çeşitli yerlerde anahtar enerji noktalarının varlığı yadsınamaz gerçektir. Şunu her birimiz gözlemlemişizdir; ne zaman 2 çizgi çapraz olarak kesişse veya ne zaman dünya üzerinde enerji şekli yer değiştirse sarmal şekilde saat yönüne doğru döner. Enerjilerin bu serbest halleri ve dolaşımları ile hareket enerjileri ortaya çıkmaktadır. Ancak kabe için durum farklıdır. Enerji hatları en fazla Kabenin üzerinden geçiş yapmaktadırlar ve dünya üzerindeki en kuvvetli enerji noktasıdır. Özelliği sadece bu değildir; Kabe topladığı bu enerjiyi bırakma kabiliyetine de sahiptir. Ziyaretin fazlalığı defalarca gidilmek istenmesi ya da orada kalınmak istenmesi ilahi kudret yanında enerjinin beraberliğin var olduğu bir mekandır. Bu enerji akımı Kabede farklı yöne olmaktadır ki bu da saatin ters yönüne doğru olur. Allahın birliğini tekliğini işaret eden bu enerji akışı ki grupları rahatsız eden bir durumdur. Kabenin her seferinde saatin ters yönüne doğru 7 kez tavaf edilmesi; eğer ki biz bu halimizden dolayı memnun değilsek tövbeye varacaksak ters yönde giderek Rabbime yaklaşırız manevi boyut değiştirme denilen bu durumda hacca gidip dönenlerde bilinir ki yeniden doğmuş başka bir boyuta gittim geldim söylemlerini biliriz. Tersinden giderek Rabbime yaklaşmak budur. Zaman ve mekandan soyutlanarak ruh yükselmesi yaşanan Kabe şu sıralar illuminati senaryolarının içindedir.

İlluminati’nin güç şebekesi, dünyanın en güçlü kişilerinden, yatırımcılarından, şirket başkanlarından ve siyasilerden oluşuyor. İç çember denilen en tepedeki 10 kişiye bağlı 300 kişi ise onların alt kadrosunda yer alıyor ve talimatlarını yerine getiriyorlar. 10 kişilik bilge adamlar grubunda Fransa’dan, üç, ABD’den iki, Kanada, Avusturya, İngiltere, İspanya ve Güney Afrika’dan birer üye bulunuyor. Temelinde aydınlanma, ruşenilik, vahdet-i vücud felsefesi gibi muhtelif felsefi akımların etkisi olduğu iddia edilen İlluminati hareketi, 1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt tarafından Almanya’nın Bavyera eyaletinde kurulmuştur. Daha doğrusu o tarihte bir Illuminati örgütlenmesi ortaya çıkmıştır. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi’nde hukuk profesörü iken masonik eğilimlere merak sarmış ve bir gizli örgüt kurmuştur. 1779’a gelindiğinde Illuminati örgütünün 54 üyesi bulunuyordu ve Bavyera eyaletinin dört şehrinde teşkilatlanmıştı. Örgüt üyeleri ağırlıklı olarak masonik kimlikleri öne çıkarıyorlardı.

Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacıyla hareket ettiği iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir yapılanmadır.  Bazı komplo teorisyenleri, İlluminati üyelerini ışığın insanları ya da aydınlanmışlar olarak addetmektedirler.

Aslında tamamen de komplo teorisi olmayan bu oluşumun tamamen ülkelerin kapitalist gücü olmayı başarmalarına deliller mevcuttur ve ben de yazımda ele alıyorum.

The American Dollar;

1 Doların ön yüzünde Federal Reserve Note  yazar bu ne demektir; altın veya gümüş olarak karşılığı olmayan sanal kağıt demektir. Doların arka kısmındaki sembol de Annuit Coeptis yani işletmemiz şimdi başarıya hem de tam başarıya ulaştı yazısı dikkat çeker. İşletme hangi işletmedir peki? Doları incelemeye devam edelim. Novus Orda Seclorum yani Novus Yeni Ordo Düzen anlamlarına gelir ve Yeni Dünya Düzeni olur birleşince tüm kelimeler. Federal Rezerv yani merkez bankası olmayan şirket ki 1934 yılından bu yana Amerika’nın parasal sistemini tamamen kontrol altına aldı. Aslında paradaki sembolün varlığı şirketin de sembolü idi. Aydınlanma adında hür masonların gizli cemiyetinin amblemi idi bu Alman Bavyeralı aydınlanma cemiyeti. Almanya’nın ülke dışına atmayı düşündüğü almayanın güneyindeki gizli aydınlanma cemiyetinin amblemi Amerikan dolarında yerini almıştır yeni dünya düzeni ile. 1774 yılında da ABD’de planlarını uygulamaya koyacaklardır. Bu planda semboller devreye sokulacak ve eski Mısır tanrısı ve Mısır piramidi olan Horus’un tepesi ışıklandırılarak aydınlanma sağlanacaktır. O zaman Mısır’a gidilecektir bu piramidin tepesinin aydınlanması için. Mısır inanışında Horus yeni doğan güneştir, her sabah doğan güneşe horus denir. Ve bu piramitte sembol olarak gözdür. Horus Mısır’ın güneş tanrısıdır. Onlar için tanırının oğlu ve dünyanın ışığı ve kurtarıcıdır. Onlara göre güneş tanırının gözüdür. Tanrıya ulaştıkları zaman güneşin içinden geçileceği inancı hakimdi eski Mısırda. Dolardaki Piramitlerde de 12 basamak vardır (ki İsrail Devletlerini temsil eder bunlar) ve en üstte de oluşamayan tek dünya devleti hedefini simgeleyen basamak ve göz halinde 13 kattan oluşmaktadır fakat ayrıntıda basamakların ve gözün arası açıktır bu da kurulamayan Tek Dünya Devletinin gizli tasviridir. 12 Kat 12 İsrail Boyunu ve tepedeki göz her şeyi gören Yehova anlamlarına gelmektedir, en alt kısımda da 1776 yazar. Bu ülkenin 1776 yılında bulunmasıyla ilgili olmayıp; gizli cemiyetin tasarlandığı ve çalışmaya başladığı zamanı işaret etmektedir. Sağ tarafta 13 adet 5’li yıldız görülür ki bunlar da 6’lı Yahudi yıldızı şeklindedirler. Bu 6’lı yıldız paranın sol tarafına eklendiğinde hem Nato’nun işareti hem de gizli yazılan Mason yazısı karşımıza çıkar. Piramidin kartlarının kartalın ayağındaki zeytindalı yaprakları ve okların tepedeki yıldızlar ve gövdesindeki bayrağın çizgilerinin sayıları hep 13 tür. 13 kabalistik ebcet hesabına göre de sevginin birliği ve İsrail’in Birliği gibi anlamlara gelmektedir. Kartalın tuttuğu zeytin dalı barış iken oklar savaşın simgeleridirler. Bu ne demektir savaşta barışta bizim elimizdedir hakimiyet sadece bizdedir. Kartalın kanatlarındaki tüylerin sayısı 33’er adettir. 33 sayısı masonik düzendeki derecelerin simgesidir. Kartalın gövdesindeki 7 dikey çizgi Kutsal Şamdan’ı ve 7 Kilise’yi temsil etmektedir. 7 Kiliseyi sayarsak; Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Pamukkale’dir. Kartalın ağzındaki E Pluribusunum yazısı da bir tane anlamına gelmektedir. Bu ne demektir; Tevrat’ta kullanılan seçilmişlik tanrıoğlu ayrıcılığının simgelenmiş halidir. Piramidin en üstündeki Annuit Coeptis yazısı da Tevrat kaynaklı olup;Başladığın İşi Bitir mesajını vermektedir. Piramidin alt kısmında Novis Ordo Seclorum yazısı ki çağların yeni düzeni yani yeni dünya düzeni anlamlarına gelmektedir. En alttaki Roma Rakamları ise MDCCLXXVI 1776’yı yani Mason örgütünün kuruluş yılını belirtir ki bu da İllüminati’nin kuruluşudur. Paranın ortasında In God We Trust yazısı ise Tanrının para olduğu anlamını içerir.

Gelelim 20 dolardaki sırlara; 20 doları ortadan ikiye katlayalım hep beraber sonra da sol köşesini arkadan yukarıya katlayalım. Sağ köşeyi de aynı şekilde katladığımızda görünen Pentagon’un yanan halidir. Yani görünen yanan bir Pentagon’dur. Aynı durumda iken şimdi de 20 doları ters çevirip arkasına bakalım, yanan ikiz kulelerin yanarken ki resmi karşımıza çıkıyor. Son aşamada bir şey daha yapalım, parayı katladığımızda nasıl oluyorsa OSAMA yazısı çıkar karşımıza. En son çalışma ise Bilgisayarda oluyor nasıl mı? 72 punto da ikiz kulelere vuran ikinci kuleye vuran uçağın kodunu Q33NY yazalım. Bu kodu Windigs yazı stiline döndürdüğümüzde bağlantılı sonucu göreceksiniz.

Gelelim Türk parasındaki gizli kodlara; ay ve yıldızımızın şeklinin değiştiği hemen fark edilebilir. Kanal logolarının kontrolü ile farkı siz kıymetli okuyucularımızın dikkatine bırakıyorum.  78 yıldır gizli kalan durumu fark edecek okurlarımıza saygılarımızla.

Dönelim asıl konumuza. Aslında bu ayrıntılarda asıl konumuzun ışıkları olacaktır anlatırken. 1 Doların gizli şifrelerini anlatırken aslında bir girizgah yapmıştık Yeni Dünya Düzeni Aydınlatılmış zamanlara devam edelim.

Aydınlatılmış Bavyeralılar kimdi peki Kolombiyalı ihtilalcıların ta kendilerdir. Yani Amerika ortada yokken buralara gelenlerdir. Bu nedenle her şey de Kolombiya adı kullanılır. Şimdi gelelim Kolombiya Uydu Yayını CBS’nin sembolüne şaşırmayalım o da her şeyi gören gözdür. Yani ABD Kolombiyadır aslında. Yargı ve kapitalizimin Kolombiyalar tarafından yönetildiği kesindir. Şimdi rakamlara dönelim; gizli cemiyet için 13 rakamının önemi oldukça fazladır. Piramitte 13 merdiven yazıdaki harflerin 13 sayısına tekabülü, 13 şerit, 13 yıldız ki Hz. Davut’un yıldızıdır, 13 ok, 13 tüy, 13 kiraz, 13 yaprak, hepsi 13 sayısı baz alınarak yapılan 13 e bağlılık nedir? Masonların sembolüdür 13 sayısı. 1 doların tepesinde görülen küçük baykuş sembolü Bohemyali cemiyetinin sembolüdür. Her yıl temmuz sonu Kaliforniya’da bir araya gelen cemiyetin sembolüdür küçük baykuş dolardaki. Bohemyali cemiyeti zenci ayrıcalığı yapan cemiyet olarak bilinmektedir. Ayinlerinde KKK’lar giyinip büyük bir çukur içinde yanan ateş çevresinde dönerler ve arkalarında da 20-25 feet boyunca baykuş durur. Time dergisinde resimlerini fazlasıyla görmek mümkün olan bu ayinlerde başkanlar baykuş aracılığıyla tüm kapitalist gruba hakimiyet kurduğuna dair bilgilerde mevcuttur.  Özellikle önemli sanayiciler Kuzey Kaliforniye’da ayinlere katılmaları sağlanarak küresel birlikteliğin devamının sağlandığı yazılmaktadır. KKK gibi kırmızı ve siyah cübbeli başkanlar ve yönetilenler. Baykuş sembolü Avrupa’da tüm gizli cemiyetlerin kullandığı semboldür aynı zamanda baykuş bilge ve nesneleri karanlıkta çok iyi gören kuştur bu özelliğinden dolayı baykuş sembolü seçilir.

  1. yy da inşa edilen Baal tapınağı hür masonların yeri ve Kraliyet avukatı İngiliz başkanına kadar uzanan durumalr. 1591 Studholme Locası üyeliği, Romanya ile çelik anlaşması, ve Hindistanlı Lacmen Metal Şirketinin sahibi ile temaslar, 600 000 civarında hür mason sadece İngiltere’dir. Belagat tanrıçaları ünvanı alanlar ya da piramidin en üstüne çıkmayı başaranlardır ülkeleri yönetenler. YDD’de küresel aydınlanmada neler olur; Demokrasi ve özgürlüktür onlar için öncelikler Eski Babil ve Mısır da da aynı yeminler edilir ama aslında amacın dışında olaylar vuku bulurdu. Hep bir şeyi anlatırken dikkat edersek piramit şeklinde anlatırız yönetimde, yasaları sıralarken ya da besinlerin önemi sıralanırken hep 13 katlı piramit oluştururuz ya da daha az. Aynı örnek Rus Matruşkasında da vardır. Birbirinin içinden çıkarlar onlarda. Aslında iç içe grift gibi görünen ama asla birbirine bağlı olmayan sarmaldır bunlar. İşte bu sarmalda bu griftlikte aydınlanma yaşanmaya devam etmektedir. Avamdaki insanların ya da kendi insanlarının veya sorun yaratmayan kullarının güç seviyelerine yükselmesine izin vermek ve hangi kararlarda gündemin ilerleyeceğine emin olmaktır yani kontrol daima en üsttedir.

İllüminati aydınlanmak yani zihin kontrolü uygulamasıdır. Gerçek Mason tanrısının gizli ismi; (Jah-Bul-on) Yahbulon’dur. Kelimenin açılımı;  İncilin dışında bir tanrıdır ve İbrani yani Yehova yani Yahudilerin Şiddet tanrısıdır. Bul  İbranicedir, (ball eski Sami ırklarının tanrılarından biridir. Fenike ve Kenanli (Eski Filistin) Hz. Yusuf’un ırkları için bul (ball) yani insansı baş tanrıdır. Ve eski ahitte bul (ball) şeytanın kendisi olarak yorumlanır.) ve on (osiris) tanırısıdır. Puzzle birleştirirsek Yahbulon sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün sembolü yani keçi kafasıdır. Bu da dünyada 2000 yıldır şeytanın lakabıdır. Hatırlayalım! Yazımın baş kısmını.

İlluminati’nin işareti olarak kabul edilen ABD Dolarının üzerindeki sembol, L.Z.’nin anlatıları ile bire bir örtüşüyor. Semboldeki alt kısım Mekke’yi, üst kısım Kudüs’ü temsil ediyor. 2012 yılında açılacağı düşünülen ama gerçekleşmeyen kapı ile Mekke ve Kudüs’ün, Cidde kentlerindeki nokta üzerinde Sirius gezegeniyle aynı hizaya gelmesi bekleniyor. İlluminati’ye göre bu hizalanma ruhu bedenden ayıracak kadar güçlü gelişmelere (kaos) yol açacak.

Nedir bunların düşünceleri; Hırıstiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlere karşıyız. Bunların hiçbirisi akla uygun değil. Şeytana neden tapalım? Bunu yapsak biz de Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi olmaz mıyız? Biz, insanın tanrı olabileceğine inanıyoruz ki zamanla bunun olacağı da görülecek.

Ancak planlarından bilinen bazı kesitler;

– Farklı tanrılar yerine, tek ve ortak bir tanrıya inanç (adına “evren” denen)

– Ultra-hiyerarşik sistem

– Din, dil, devlet, kültür, millet farklılığının ortadan kaldırılması

– Cinsellik tabusunun tamamen ortadan kaldırılması

– “Uzaydan gelenle birleşme”

– Erkek – Kadın, efendi – hizmetkar ilişkileri

– Genetik baskınlık – kendilerince değerli olan milletler olan “Avrupa’nın beyaz insanlarının sayısı olabildiğince yüksek tutarak, siyahi sayısını düşürmek. Belli miktarda ortadoğulu ve asyalı ile oluşturulabilecek yepyeni bir melez ırk.

– Tek tip yaşam sistemi, ev-iş-ev döngüsü

– Nüfusun azaltılışı

– “Büyük Birader” sistemleri

– vs.

dinler Kıyamet ile ilgili ne diyor:

-Eşcinsellik artacaktır.

-Öldürme eylemi artacaktır.

-Zina azacaktır.

-Ateizm artacaktır.

-Paraya ve mala önem veren bir, Müslüman gibi giyinen ama aşırı olan, Müslüman topluluğunun varlığı (Ramuz el-Hadis)

-Kadın sayısının artışı.

-Ticaret yani kapitalizmin artışı.

İncil’den

-Doğal Afetler

-Dinden uzaklaşma

– İnanan – İnanmayan savaşı

Şimdi gelelim YDD’ye..

YDD için gerçekleşecek alternatifler: (bunlar hali hazırda bulunan görüşler, benim fikirlerim değil)

1- Illuminati şeytana tapar, şeytanın Krallık’ı için uğraşacak ve İsa Mesih gelecektir.

2- Illuminati bilgilidir, insanlığı başka bir evrenden olan canlılar yaratmıştır, o canlılar ile iletişime geçilecektir.

3- Illuminati bilgilidir, tanrıları gerçek tanrıdır. YDD’de herkes aydınlığa kavuşacaktır.

4- Illuminati sadece paraya tapar, YDD herkesi köleleştirecek ve hiyerarşik bir düzen oturtacaktır.

5- Illuminati, tanrıya inanmasına rağmen ona karşıdır, amacı Kıyamet’i getirmek olacak ama Kıyamet gelmeyecek ve normal toplumlar Illuminati tehlikesini bertaraf edecektir.

6- Illuminati, şeytana karşı ve onunla savaşmaktadır. Onunla savaşmak ve onu daha iyi öğrenmek için onun yolunda gitmekte ve onun sembollerini kullanmaktadır.

7- Illuminati, kültürel ve ekonomik bir yenilik istemektedir. YDD ahlaki boyutta kalacaktır. Illuminati açgözlü ve kibirlidir.

8- Illuminati bilgilidir ve 2012’de foton kuşağı ile devrim yapacaktır.

9- Illuminati diye bir örgüt yoktur, şeytan insanları tek tek yoldan çıkarmaya çalışır, dünyadaki kötülük insanlardan bireysel olarak gelmektedir.

Sonuç olarak;

Yıldız ve geçiş (Kapı) Ayasofya’nın benzeri ikiz kuleler geçiş kapısıdır. Babil ve Mısır’a geçişdir. Yıldız şekli Nato’dur ve İsrail’dir.

 

 

İNCİ KAYAR

Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Baştan Aşağı Temizlendi
Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan “Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama” çalışmaları Eyüpsultan’ın tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.  Temizlik İşleri Müdürlüğü,...
Eyüpsultan Astronomi Yaz Okulu Online Eğitimle Başlıyor
Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor. Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal...
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Bahadır Erdem’den Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma Derneğine Ziyaret..
Vatandaşın, esnafın problemlerini dinlemek için sahaya inen İyi Parti’nin İstanbul çıkarmasında Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır ERDEM, İyi Parti...
Eyüpsultan’da Covid-19 Aşılaması Başarıyla Devam Ediyor
Pandemiden bu yana Eyüpsultan Belediyesi ile koordineli çalışmanın faydalarını, aşılamanın nasıl hızlandığını anlatan Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, ilçe...
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den “Ne iş olursa yaparım” devrine son!..
Eyüpsultan Belediyesi’nden istihdama katkı için önemli imza Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) ile Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu...
SÜLEYMAN DEMİREL ANISINA MEVLÜT OKUTULDU
Ölümünün 6 Yılında Süleyman Demirel Dualarla anıldı. Adalet Partisi Genel Başkanlığının Öncülüğünde İstanbul il Başkanı ve ilçe Başkanları, Eyüpsultan” Camiinde...
Eyüpsultan’da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçe genelinde Eyüpsultanlıların rahat bir yaz geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere...
Eyüpsultanlı Çocukların Sünnet İşlemleri Başladı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni bu yıl da devam ediyor. Çocuklar, erkekliğe ilk adımını...
Bulgaristan Seçimleri Yeniden Yapılıyor.
Bulgaristan seçimleri Türkiye, de, geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Ancak hükümeti kurmak için çoğunluğu elinde bulunduramayan, iktidar Partisi, hükümeti kurmak için yeniden...
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, aşı oldu, herkesi aşıya davet etti
Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, korona virüs aşısı oldu, Gaziosmanpaşalıları aşı olmaya davet etti.Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde...
BAYRAMPAŞA’DA ÜÇ GÜN SÜRELİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Bayrampaşa’da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başladı. İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay’ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kampanya...
Eyüpsultan’da Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başladı
Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği “Boğaz Gezileri” başladı. Başkan Deniz Köken’in de katılımıyla gerçekleşen ilk boğaz gezisinde...
KANDOSTUM OLURMUSUNUZ
Kızılay” ın başlattığı Kandostum olurmusunuz, sorusu Gaziosmanpaşa “ da karşılık buldu. Gaziosmanpaşa “ Meydana Kurulan Kızılay “ Çadırlarında, Yüzlerce, insan...
Akşemsettin’i Fesleğen Kokusu Sardı
Eyüpsultan Belediyesi’nin “Salın sepetleri, alın çiçekleri” sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Fesleğen dağıtımı bu kez Akşemsettin Mahallesi’nde...
GAZİOSMANPAŞA HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIL SONU SERGİSİNİ AÇTI:
Gaziosmanpaşa “ Halk Eğitim Müdürlüğü 2020/2021 Yılsonu sergisini görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. Hükümet Konağı’nın giriş katında gerçekleştirilen açılışa Gaziosmanpaşa Kaymakamı...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ