TÜRKİYE, AZERBAYCAN. BİRİ YÜREK BİRİ CAN

TÜRKİYE, AZERBAYCAN. BİRİ YÜREK BİRİ CAN
  • 03.10.2016

Son günlerde Türkiye’de basın aracılığı ile FETÖ’yü bahane ederek Azerbaycan’a karşı saldırıya geçen bir grup var. Sanki Türkiye’de FETÖ’nün tüm yapılanması araştırıldı, iç içe geçmiş münasebetler deşifre edildi, kombinasyonlarla oluşturulmuş çıkar ilişkilerinin üstü açıldı, vatan hainleri teşhis edildi, onlara kol kanat gerenler tastamam ortaya çıkarıldı, burada bu iş tamamlandı, FETÖ’nün kökü tamamen kurutuldu  şimdi sıra Azerbaycan’a geldi. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımızda, ortaya çıkan vatan hainliğinden, yapılan alçakca darbe kalkışmasından ve tüm bu  ihanet mecmuasının bir tarafındaki birilerinin Can Azerbaycan’a da pay çıkarma gayretini gözlemliyoruz.

Azerbaycan iktidarından memnun kalmayan,( dünyanın her tarafında olduğu gibi) Azerbaycan’dan istediğini koparamayan şahısların siparişi  üzerine bir dönemin tarihinin çarptırılarak yazıldığı bu yazılarda, adeta FETÖ tarafından tüm kurumları ve varlığı ele geçirilmiş bir Azerbaycan portresi çizilmekte ve hatta daha da ileri gidilerek rahmetlik Haydar Aliyev’in bu örgüt tarafından iktidara getirildiği iddia edilmektedir. Safsata ve abartılmış vehamet senaryosunu piyasaya sürenlerin Azerbaycan’ın bugününden olmadığı gibi mazisinden de haberdar olmadığı aşikârdır.

Evvela Haydar Aliyev eski Sovyetler Birliğinde politbüro üyeliğine kadar yüksele bilmiş tek Türk’tür. Kariyerine 1960 yılların sonundan itibaren başlamış olup her türlü engellemelere rağmen imrenilecek  başarılara imza atmış ender müslüman lider olarak dünya tarafından bilindiği yıllarda FETÖ lideri olan zatın (kendisi hayatımın hiç bir aşamasında ilgi alanıma girmediği için net bilmemekle birlikte) bu ülkede esamesi okunmuyordu. Kuytu yerlerde görev yapan iptidai dini eğitim görmüş bir zavallı idi. Kaldı ki Sovyetlere eli uzana. Azerbaycanlı kardeşlerimizin deyimi ile kendisine umac ovamayan birisinden başkasına erişte kesmesini bekleyemezsin.

Diğer bir akıl almaz iddia da gizemli sunumla güya tanıkların ifadesine istinaden yazılan  rahmetlik Elçibey’in iktidardan darbe ile indirilmesi Haydar Aliyev’in FETÖ güçleri tarafından hakimiyete getirilmesi kurmacasıdır. Şayet bu şahıs 1993’de başka bir devletin başından birisini alıp diğerini getirecek kadar kudrete sahip idi ise neden Türkiye içinde bunu gerçekleştirme teşebbüsünde bulunmadı da henüz Rusya’nın nefesinin her tarafında tüm ciddiyeti ile hissedildiği bir coğrafyada  böylesine bir serüvene  girişti. Oysa o yıllarda Türkiye koalisyon hükümetleri ve bol sıfırlı enflasyonları ile olduğu kadar başörtüsü nedeni ile toplumdaki ötekileştirmenin yarattığı kamplaşması ile buna gayet de müsait bir durumda idi. Askeri vesayet nedeni ile olamazdı derseniz Azerbaycan’da da durum Türkiye den farklı değildi. Derme çatma silahlanmış gönüllü milli birlikler  dışında ülkedeki profesyonel askerler Rus yanlısıydılar; nitekim  ki Elçibey Albay Suret Hüseynov ayaklanması sonrasında ülkede olası iç savaşı önlemek için Bakü’yü terk ederek Keleki’ye gitmek zorunda bırakılmıştı. O zaman geriye FETÖ’ya başında rahmetlik Elçibey’in bulunduğu Azerbaycan Halk Cephesi ya da Rusya ile işbirliği yapmıştır şıkkı mı kalıyor? Buna kargalar dahi güler. Böylesine  iddialarla Azerbaycan hakkında ahkâm kesmeden önce o dönemin yakın tarihini okumak gerekiyor, uydurmak değil.

Haydar Aliyev’in Moskova’dan Azerbaycan’a dönüşüne gelince vicdan ve ihsan sahibi olan herkes tarafından bilinen ve tarih sayfalarına Haydar Aliyev’in vatanseverliğinin somut göstergesi olarak yazılan olaylar zincirinin son halkasıdır  bu dönüş. Azerbaycan’ın istikbali namına fedakarlık yaparak oldukça zor şartlar altında bulunan Nahçıvan’a dönüşünü, sümüklü basit bir imamın marifeti gibi göstermek Haydar Aliyev’in manevi şahsiyetine saygısızlık  ve onun  vatanı için yaptığı hizmetlere gölge düşürmek için beyhude çabadır.

Aslında o dönem neler oldu ve Haydar Aliyev nasıl döndü ?

20 Ocak 1990’da Sovyetler Birliği’nin başında bulunan Mixail Sergeyeviç Gorbaçov’un emri ile Rus ordusunun özel kuvvetleri, Bakü’ye girdi ve Milli Azadlık Mücadelesi için ayaklanan Azerbaycanlıları acımadan katletti. Tıpkı  1920 yılının 27 Nisan’ında yaptığı gibi.

O dönem Politbüro üyesi ve Sovyetler Birliği Başbakan Yardımcılığı gibi önemli bir görevde bulunmasına rağmen tüm bunları elinin tersi ile iten Haydar Aliyev, Anavatan Azerbaycan’a yapılan faciayı protesto ederek tüm görevlerinden ayrıldı ve Moskova’da bulunan Azerbaycan Evi’nin bahçesinde  ailesi ile birlikte çadır kurarak olayı protesto eden soydaşlarla saf tutarak Azerbaycan halkının kalbinde zaten var olan sevgisini hayranlığa dönüştürdü. Azerbaycan Devletinin başında büyük Türk milliyetçisi Elçibey bulunuyordu. Bir taraftan Ermenistan’ın Karabağ başta olmakla toprakları işgal etmesi, diğer taraftan albay Suret Hüseynov ayaklanması ile Halk Cephesi Partisi iktidar olmasına rağmen ülke genelinde muktedir olamadığı ve ülke iki başlı yönetim ile parçalanmanın eşiğine geldiği için Azerbaycan Parlamentosunun ve sayıları milyonları bulan vatandaşların  ülkedeki kaosa son verecek tek lider olarak gördükleri ve ismini meydanları doldurarak bıkmadan bağırdıkları Haydar Aliyev milletinin çağrısına ses vererek vatana, Nahçıvan’a  döndü.  Millet Meclisi tüm Azerbaycan’ın talebi ve rahmetlik Elçibey’in bizati teklifi ve daveti doğrultusunda rahmetlik Haydar Aliyev Bakü’ye geldi ve duruma hakim oldu. Böylece çok kısa zaman zarfında da deneyimli bir devlet başkanı olduğu herkesçe bilinen ve kabul gören bu akıllı lider duruma hakim oldu. Azerbaycan sabitleşti. Tüm bunlara dair arşivlerde çok sayıda belgeler, başta Azerbaycan televizyonu olmakla onlarca video görüntüleri ve gazete yayınları olmasına rağmen bir dönemin çalkantılı fakat onurlu mücadelesini, bağımsızlık savaşını ne olduğu belirsiz bir vatan hainine endekslemek sadece Aliyev düşmanlığı yapmak değil aynı zamanda Azerbaycan halkına, Azerbaycan devletine ve onun tarihine saygısızlıktır, ihanettir.

Azerbaycan ister rahmetlik Elçibey, ister rahmetlik Haydar Aliyev, isterse de İlham Aliyev’in iktidarda olduğu dönemlerde Türkiye’ye karşı itinalı münasebet beslemiş; Türkiye’nin gücünden gurur duymuş, Türkiye’ye zarar gelmemesi için azami gayret göstermiştir. Bir millet iki devlet ülküsünün fikir babası olan deneyimli ve tüm dünyanın tanıdığı bir lideri FETÖ’nün iktidara taşıdığı kişi olarak gösterme çabası sadece haddini aşmak değil aynı zamanda Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin yakınlığından rahatsız olanların ekmeğine yağ sürmektir. İki ülke arasında nahoş konuların fuzuli olarak gündem işgal etmesi çabasıdır ve gerçek gündemin saptırılması telaşıdır kanımca.

Türkiye’nin en zor günlerinde Azerbaycan, Azerbaycan’ın en sıkıntılı günlerinde Türkiye her daim var olmuştur, bir olmuştur. Özellikle 17/25 Aralık süreci ile başlayan, 15 Temmuz vatana ihanet darbe girişimi ile devam ettirilen, devleti ele geçirme teşebbüsünde bulunanlara Türkiye’de hangi muamele gösterilmişse, Azerbaycan’da da aynısı yapılmıştır. Bu sinsi yapılanmanın derhal ve tamamen yok edilmesinin imkânsız olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Fakat burada önemli olan niyet ve icraattır. Azerbaycan’ın Türkiye söz konusu olunca tüm konularda olduğu gibi bu konuda da hüsnü niyeti ve net duruşu ortadadır. Kimse bunun üzerinden kurgu(spekülasyon) yapmaya kalkmasın; böyle teşebbüste bulunanlar da zaten umduklarını bulamazlar.

Mart ayında  Ankara’da ülkemizin başkentini kana bulayan terör belası hepimizin canını yaktı. Aynı  saldırıya bizden önce maruz kalan Fransa’ya destek için batının akıştığı Paris’ten farklı olarak dünya tarafından yalnız bırakıldığımızda  Azerbaycan Devlet Başkanı Sn. İlham Aliyev siz gelemezseniz biz geliriz demekle yetinmediği gibi tüm programını iptal ederek günübirlik Türkiye’ye geldi. Dünyaya Azerbaycan’ın Türkiye’nin yanında olduğu mesajını verdi ve Aliyev – Erdoğan kucaklaşması tarihe not olarak düştü. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Sn.Erdoğan’ın BM kürsüsünden ve çok muteber uluslararası platformlardan Karabağ ve Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan’ın bir an önce  terk etmesine dair talebinin tarihe not olarak düştüğü gibi. Bu ve bunun gibi çok sayıda örnek Azerbaycan Türkiye ilişkilerinde iyi niyete de icraata da somut örnektir.

FETÖ ile mücadele Türkiye’yi ve Türklüğü sevenlerin ümde vazifesidir.
Son dönemlerde Azerbaycan’da dış devletler ve bazı güçler tarafından finanse edilen  Aliyev karşıtı mitinglerde bu örgütün Azerbaycan kolu faal iştirakçiler olarak yer almış ve Aliyev’den iktidarı bırakmasını talep edip ülkede kaos yaratmak istemiştir.

FETÖ’yü gerçekten ve tüm yönleri ile deşifre etmek isteyen Türkiye ve Azerbaycan basınının onları mercek altına alması gerekiyor. Hayatını Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının bekasına adamışlara iftira atarak abes yere zaman kaybetmesi değil.

Sonuç olarak Azerbaycan Türkiye ilişkileri şahsi ihtiras, kişisel beklentiler için kirletilemeyecek kadar mukaddes bağlarla kenetlenmiş ilişkilerdir. Bunu unutmayınız; içinde Kafkas İslam Ordusunun ruhunu barındıran o bağları koparmaya yeltenenleri tarih affetmez.

Azerbaycan Can Türkiye Yürek

Canı haksız yakarsan Yürek kırılır..

Oysa bize cesur yürekler lazımdır. Tıpkı Türkiye ve Azerbaycan Devlet Başkanları Sn. Erdoğan ve Sn. Aliyev gibi.

Allah, onlara, başlarında bulundukları devletlere ve bu devlerde Bir olan millete zeval vermesin.

 

 

BAŞKAN DENİZ KÖKEN AK PARTİ KADIN KOLLARI ESKİ YÖNETİM ÜYELERİ İLE BİRLİKTE ÇİFTALAN EYÜPSULTAN PLAJINI İNCELEDİ
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken geçtiğimiz hafta sonu Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları, Eyüpsultan Belediyesi Ak Parti Meclis üyeleri, Başkan Deniz...
Eyüpsultan Robot Okulu, Teknofest’te finalde
Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Robot Okulu, Teknofest 2021 Yarışması’nda Biyoteknoloji İnovasyon Fikir Kategorisi’nde ikinci olarak finallere katılmaya hak kazandı. Alibeyköy Mesleki...
Eyüpsultanlı özel öğrencilere atla terapi
Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’nde (ESER) eğitim gören özel öğrenciler ata binme sevinci yaşadı. ESER’li öğrenciler Kemerburgaz’da...
Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vatan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen...
Gaziosmanpaşa,yı Seviyorum Platformu Start verdi
Gaziosmanpaşa “ Platformu, Gaziosmanpaşa”nın sorunları için bir araya geldi. Fatih Camii Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa “ nın Kabri başında yapılan dualarla...
Hacı Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkan Yardımcısı, Sultangazi ve İBB meclis üyeliklerinde bulunan Mustafa Demir’in babası Hacı Mehmet Demir vefat etti. Hacı...
Beykoz’da Acarkent yakınlarında, 10 adet villa yapılabilecek , tapu alanı 8.500 metre kare
Tam yatırımlık Alıcısına şimdiden hayırlı olsun Mehmet Baran Telefon. 0507 248 97 44
Ali Kuşçu Uzay Evi’nde online eğitimler başlıyor
Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocukların bir araya geldiği Ali Kuşçu Uzay Evi’nde “Okullara Yönelik Çevrimiçi...
Sakarya’da aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi
Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz (50), virüse yenik düştü....
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
D-100 Karayolu, Zeytinburnu mevkii Ankara istikametinde, bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın alev aldığını başka sürücülerin uyarısı üzerine fark eden kişi,...
Sultangazi’de Gelenek Bozulmadı 2021 YKS Şampiyonları yine SEDA’dan Çıktı
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA) başarı geleneğini bu yıl da sürdürdü ve Sultangazi’nin YKS şampiyonlarını bünyesinden çıkardı. 2021 YKS’ye SEDA’da hazırlanan...
OLİMPİYAT MADALYALI MERVE ÇOBAN’DAN BAŞKAN AYDINER’E ZİYARET
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan Bayrampaşalı milli karateci Merve Çoban, Başkan Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu...
Kan donduran vahşet! Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı
Tokat’ta tekstil işçisi Murat Alper’in (37) kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper’i (32) öldürüp hafriyat alanına gömdüğü ortaya çıktı. Cinayet, Murat...
Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’dan 4 sayfalık yazılı savunma
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sunan Aydın, “Eğer...
Ali Erbaş bir tweet atsın Allah’ı hatırlatsın
Geldiğimiz nokta çocuk kurdeleyi erken kesti diye başına vurmak…-İktidar kendi saflarını sıklaştırmak istiyor, muhalefet bu tuzağa düşüyor-Taliban’ın dinle ne ilgisi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ