KAMU DİPLOMASİSİ VE THY /// THY NEDEN HEDEFTE ?

KAMU DİPLOMASİSİ VE THY /// THY NEDEN HEDEFTE ?
  • 15.10.2016

Toplumların tarihsel tasnifleri geneli itibariyle dört kategoride incelenmektedir. Modern öncesi, Modern, Geç Modern ve Post Modern. Modern öncesi dönem ise Westfalyan evveli ve sonrası olarak iki kısımda incelenebilir. Otuz yıl savaşları diyebileceğimiz kanlı mezhep çatışmaları neticesinde imzalanan westfalya barışı bir anlaşma olmanın da ötesinde Avrupa kıtasında başlayacak siyasal değişimlerinde habercisiydi. Westfalya düzeni evvelinde ülke egemenliği, kral, aristokrat ve ruhban sınıfı arasında bölüştürülürken, anlaşma ile soyut iktidar dayanaklarından çok gücün belli çizilmiş bir sınırla tanımlanabileceği yani teritoryallik de denilen bu koşul uyarınca resmi sınırlara sahip tek kavram olan devletin asli merkezi otorite olduğu ve diğer unsurların devlete rakip olarak görülmek yerine devletin hükümranlığı altında kalan unsurlar olabileceği belirlenmiştir. Ondokuzuncu yüzyıldan ikinci dünya savaşı sonuna kadarki modern dönemde de devlet kavramı, birinci dünya savaşı sonrasındaki kısa süren idealist dönem hariç devletin en temel güç olduğu, askeri gücün sürekli arttırılmak zorunda hissedildiği evredir. Bu süreçte devlet her şey olduğundan sivil toplum önemsizdir. İkinci dünya savaşının sonundan soğuk savaşın biteceği 1990’lı yıllara kadar ise geçmodern dediğimiz dönemi oluşturmaktadır. Soğuk savaş stratejilerinden kitlesel karşılık prensibi gereği nükleer silahlanmanın önemi azami ölçüdeyken 1962 Atina Nato zirvesinden sonra aslında bu stratejinin güvenliği çokta mümkün kılmadığı ve masrafları da arttırdığı saptamasıyla esnek mukabele stratejisi belirlenmiştir. Nükleer silahların varlığını korumakla beraber önemini eskisine oranla yitirdiği buna karşılık savunmanın insan gücüne dayanacak olmasıyla beraber yoğun askeri personele ihtiyaç duyulacak evrede de realist ve kısmen neo realist kuramlar hakim olmuştur. 1990’ların sonrasını tanımlamak için kullanılan postmodern devrede ise devlet ilişkilerinde önemli değişiklikler olmuştur. Her şeyden evvel dünyadaki liberal dalgalanmalardan nasibini alan ülkelerde özelleştirmeler kendisini göstermek suretiyle devlet mekanizması küçülmeye başlamış, buna mukabil düşünce serbestisinin getirdiği liberal ortamda pek çok dernek ve vakıf hayata geçmiş, iktisadi yapılar otonomilerini ilan etmek suretiyle özerk huviyetlerine kavuşmuşlardır. Postnodern öncesi devlet ve toplum arasındaki dikey ilişki, postmodern dönemde yatay minvalde toplumun kendi devleti dışında başka devlette de taleplerini iletebildiği ve baskı mekanizması kurabildiği yatay ilişki yönünde evrilmiştir. Amerikalı siyaset bilimci Joseph Nye’ın ortaya attığı postmodern siyaset bilimi teorisine göre ise bir devletin başka devleti etkileyebilmesi ancak üç koşulda mümkündür.

 

Tehdit ve güç kullanmak

 

2)      Rüşvet

 

3)      Kamu Diplomasisi başlığı altındaki yumuşak güç uygulamalarını kullanarak.

 

İşte Nye bu üçüncü seçeneğe önem vererek yumuşak güç uygulamalarının postmodern dönemde giderek önem arz edeceğini belirtmiş ve yanılmamıştır. Buna göre diplomasi/yumuşak güç faaliyetleri şu hususları kapsar;

 

1)      Dinleme: Hedef ülkenin alışkanlıklarını anlama ve tahlil etme.

 

2)      Savunma: Devletin kendisi veya kurumuyla ilgili olumsuz bir mevzuyu hedef ülkede savunabilme yeteneği.

 

3)      Nüfus mübadelesi: Öğrenci değişim programları gibi uygulamalar.

 

4)      Kültürel mübadele: Dil kursları, dernekler, vakıflar.

 

5)      Uluslararası yayıncılık: Yabancı dilde yayın yapan platformlara sahip olunması.

 

Gelişmiş her ülke bu kaideler çevresinde, dünya piyasasında etkinliğini arttırmak suretiyle hakimiyetini pekiştirmeyi ister. Burs programları, finans şirketleri, film endüstrileri, spor klüpleri, sivil toplum, devletin resmi organ ve kuruluşları kamu diplomasisi faaliyetlerinde etkin yer alırlar. Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye gibi sloganlarla yakın geçmiş dönemde imaj tazeleme stratejisini uygulamaya koymuş Türkiye’nin de yumuşak güç uygulamalarından münezzeh yorumlanabilmesi düşünülemez. Bu kapsamda balkanlarda kurulan ve Türkçe ile Türk kültürel çalışmalarına imza atan Yunus Emre Enstitüleri ile balkanlardaki ticari şirketler önem arz eder. Şu anda etkinlikleri üst düzey olmasa da bu faaliyetler balkanlar ile Türkiye arasında güzel birer köprü oluşturmuştur. Başbakanlığa bağlı TİKA ise, dünyanın pek çok yerinde, eski kültürel mirasların onarılması, erzak, giyim yardımları, kültürel projelerle etkin bir yumuşak güç vasıtasıdır. Yurtdışına gönderilen öğrenciler, Türkiye’de ağırlanan turistler, kimi dernek ve vakıflar Türkiye’nin etkin yumuşak güç unsurlarını oluşturmaktadırlar. Kamu diplomasisi ve Türkiye hususunu izahata çalışılırken Türk Hava Yolları’na değinmemek çok büyük eksiklik olur zira, THY en etkin diplomasi kaynaklarındandır. 1933’te beş koltuklu yalnızca iki uçakla faaliyete başlayan kurum, Türkiye’nin gözbebeği misali yoğun emek ve vergilerle yıllar içerisinde büyüdü ve gelişti. 1943’te altı adet uçak daha filoya katılarak, 1945’te uçak sayısı elli ikiye yükseldi. 1955’te Türk Hava Yolları adının alınması,1980’lerden itibaren başlayan yoğun büyümeyle beraber 2003’ten itibaren küresel bir marka haline gelen ve dünya kamuoyunun ilgiyle izlediği bir kuruluş hüviyetine sahip olunulmuştu. [1] Afrika’da kırk noktaya uçuş düzenleyecek [2] bu husus Türkiye açısından prestiji yüksek bir durum olduğu kadar dünyadaki bazı odaklarında nefretinin kazanılmasına sebebiyet verecekti.

 

Hayatını kaybeden eski Mitçi Binbaşı Kaşif Kozinoğlu’nun el yazısıyla kaleme aldığı eser göstermiştir ki, Oslo görüşmelerinin sızdırılması Alman istihbaratının ürünüdür. [3] Almanya özellikle balkanlardaki çekişmede de Türkiye’nin karşısına çıkmıştır. Türkiye’de üçüncü havalimanı yapımına en sert muhalefet Almanya’dan gelmiştir. Buna göre bir takım tertiplerin ardında Almanya’nın aranması olası göründüğü gibi, kurumların provokeside muhtemeldir. Tıpkı THY’nın son zamanlarda ihbarlarla prestijinin sarsılmaya çalışıldığı gibi. İstanbul Tokyo uçuşunu gerçekleştiren uçakta garip bir notun bulunmasıyla başlayan serüven, İstanbul- Sao Paulo seferindeki bomba notuyla devam ederek [4] günümüze kadar beşten fazla aksamaya sebebiyet vermiştir. Yine  Thy yönetim kurulu eski başkanı kurum içerisinde varlığından şüphe ettiği ve illegal olduğunu iddia ettiği  örgütlenmeye vurgu yaparak [5], kurumsal itibarın sarsılmak istenebileceğinin örtülü mesajını vermiştir. Siyasal olayların doğal gereği şudur ki, bir ülke içerisindeki hiçbir siyasal olay dünyadan bağımsız olarak düşünülemez ve yorumlanamaz. Yani kısa süre evvel Malezya hava yollarına ait bir uçağın, Güney Çin denizi üzerinde kaybolması [6] bir takım komploların hava taşımacılığı yapan şirketler üzerinden gerçekleştirilmek suretiyle hedef ülkeler üzerinde menfi intibahın uyandırılmak istenmesinde etkin olacaktır. Hulasa işlediğimiz konu hakkında şunları sıralayabiliriz;

 

1)      Kamu diplomasisi ve yumuşak güç uygulamaları, postmodern toplum tipinde gücün en önemli vasıtalarındandır. Devletler eskinin askeri stratejisinden çok diplomasi stratejilerini önemseyen bir konumda bulunduğu unutulmamalıdır.

 

2)      Etkin devletler arasında yer almak niyetinde olan Türkiye Cumhuriyeti, mevcut potansiyelini imkanları doğrultusunda değerlendirerek yumuşak güç/diplomasi stratejisini oluşturmaktadır.

 

3)      Türkiye’nin en etkin kamu diplomasisi faaliyetlerinden bir tanesi Türk Hava Yollarıdır. THY, her geçen gün büyüyen dinamik yapısıyla, gökyüzünün sancaktarı ve yabancı pistlerin müdavi misyonunu en iyi şekilde değerlendirmekte bu da dünyanın ilgisini çekmektedir.

 

4)      THY’yi provoke etmek isteyecek ülkeler ve yabancı hava yolları her daim olacaktır. THY uçaklarına yönelik ihbar, karalayıcı ve aldatıcı haberler, kara propaganda gibi istihbari faaliyetler etkin biçimde sürdürüleceğinden, Türkiye’de istihbarata karşı koyma birimleri bu konuda hazırlıklı olmalıdır.

 

5)      THY personelinin istihdamı etkin güvenlik tahkikatlarıyla gerçekleştirilmeli, güvenlik soruşturmaları periyodik aralıklarla tekrarlanmalı, personel eğitimlerinde gizliliğin personelce uygulanabilmesi ilkesi eğitmenler tarafından etkin olarak benimsetilmelidir.

 

6)      THY içerisindeki, kurum itibarını provoke edici gruplar, kurumdan süratle uzaklaştırılmalıdır.

 

7)      Malezya hava yollarına ait uçağın olumsuz akıbetinin, Kuala Lumpur’da kurulan temsili mahkemeye rövanşist bir tutum içerisinde uluslararası bir gücün devreye girmesiyle Malezya hükümetine cevap niteliği taşıdığı teorisi unutulmadan, ülke hava yollarının her daim rakip ülkelerin hedefinde bulunacağı, hava yolları faaliyetlerinin ülkelerin itibarına olumlu ya da olumsuz minvalde etkide bulunacağı unutulmamalıdır.

İsmail Hakkı Kısacık’ın FETÖ davasında karar
Kapatılan Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasından dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme...
ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK VOLTAJI YÜKSEK GELİNCE 5 APARTMANDAKİ TÜM ELEKTRONİK CİHAZLAR BOZULDU
Eşyaları bozulan vatandaşlar şikayetçi olacaklarını belirterek zararlarının karşılanmasını istedi. Eşyaları bozulan vatandaşlar şikayetçi olacaklarını belirterek zararlarının karşılanmasını istedi. Arnavutköy’de dün...
GAZİOSMANPAŞA’DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK
GAZİOSMANPAŞA’DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK Ahmet YEŞİLMEN / , GAZİOSMANPAŞA’da kahvehanede sohbet ettiği 2 arkadaşından...
BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNİ FELÇ BIRAKAN KOCAYA TOPLAM 23 YIL 4 AY HAPİS
GAZİOSMANPAŞA’da 5 yıl önce boşanma davası açan eşi Handan Aşkın ile kayınbiraderi Sedat Sevin’i kurşunlayarak yaralayan ve kadının felç kalmasına...
Bayrampaşa Koleji Eğitim İşbirliği Protokolü İmzaladı
Bayrampaşa Koleji ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Bayrampaşa Koleji, Rumeli Türkleri Kültür ve...
Türkiye halkına hükümet den ve muhalefet den engel gri pasaportla yurt dışına çıkışlarını engelliyorlar
Türkiye de insanlar geçinmek için çare ararken yurt dışına kaçarken siyasiler ise kendi görevlerini yapamaz duruma geldiler halkını düşünmeyen siyasiler...
Hasan Kansız son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziosmanpaşa’nın sevilen simalarından Hasan Kansız son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa’nın sevilen esnaflarından Hasan Kansız,  Gaziosmanpaşa Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından...
Bakan Soylu Gaziosmanpaşa’da muhtarlar toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, İstanbul Valisi Valisi Ali Yerlikaya,...
Buda üzüldü köleleri başka ülkeler kaçıyor diye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,  Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya gönderilen ve geri dönmeyen 45 kişinin listesini şov amaçlı açıkladı. Malatya’da...
İYİ PARTİ BAYRAMPAŞA İLÇE BAŞKANLIĞI İDDİALI KONUŞTU
Seçimleri kazanmak için var gücümüzle çalışacağız ve ilk seçimlerde Bayrampaşa belediyesini İYİ PARTİ ye kazandıracağız. BAYRAMPAŞA İYİ PARTİ ilçe...
Gaziosmanpaşa’da bina girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı: 12 kişiyi itfaiye kurtardı
GAZİOSMANPAŞA’da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. GAZİOSMANPAŞA’da gece saatlerinde...
Türkiye’nin Vuhan’ı’ İstanbul’da koronavirüs salgını ne durumda?
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, geçen yılın Mart ayında İstanbul'da tespit edildi. Koronavirüsten kaynaklanan ilk ölüm haberi de yine aynı dönemde...
Russia’s Turkey strikes Ukraine
Turkey’s Russia ‘Ukraine brokered’ first blow to Turkey President Recep Tayyip Erdogan, who had a good relationship with Russian President...
Gaziosmanpaşa Ak Parti ilçe başkanı Fatih Aydemir,den Erzurum Derneğine ziyaret
Göreve geldiği günden bu güne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nın dediği gibi çalınmadik kapı sıkılmadık el bırakılmayacak talimatı Gaziosmapasa...
ÜMRANİYE TİMSAHLARA GEÇİT VERMEDİ
TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor’la karşı karşıya geldi.Ümraniye Şehit Stadı’nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı. 2...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ