$ DOLAR → Alış: 15,91 / Satış: 15,98
€ EURO → Alış: 16,84 / Satış: 16,90

Atatürk’ün Soy Kütüğü

Atatürk’ün Soy Kütüğü
  • 22.10.2016

Atatürk düşmanlarının O’na kara çalmak için uydurduklarına karşılık bir başka kalemden belgelere dayalı soy kütüğü.Eğer utanma duygusu varsa belki utanırlar.M.Yavuz Ceylan

Atatürk’ün Saklanan Doğum Tarihi ve Nüfus Kayıtları

Ali GÜLER
M. Kemal Atatürk’ün yaşamı ile ilgili yalanlar ve yanlışlar sadece onun “Türklüğü” ve “soyağacı” ile ilgili değildir. Son yıllarda bu yalan ve yanlışlara “doğum günü, doğum yeri, doğduğu ev, babasının fotoğrafı, üvey babası Ragıp Bey, manevi evlatları(Rukiye, Abdürrahim Tonçak, S. Gökçen vs.), Fikriye’nin ölümü, Atatürk’ün annesiyle ilişkisi, Latife Hanım’dan boşanması, gizli vasiyeti” gibi pek çok konu eklenmiş bulunuyor. Güya birilerinin “resmi tarih” dedikleri, yine kendi “ağabeyleri” tarafından yıllardır anlatılan masallar bahane edilerek, bazı yanlışlar gündeme getirilerek yeni şüpheler uyandırılmaktadır.
Burada sadece bazılarının isimlerini ve kamuoyu ile paylaştıkları yazılarının üst ve alt başlıklarını vermekle yetineceğiz: Can Dündar’ın “Mustafa” filminden hareketle Sayın Ahmet Kuyaş: “Atatürk’ün Hayatı Tabulaştırıldı”, “1881’de Doğmadı” “Mustafa Kemal Pembe Evde Doğmadı”[1], Atatürk’ü anlatan “Veda” filmi vesilesiyle bir yazı kaleme alan Gazeteci Sayın Gürkan Hacır: “Gerçek Bir Atatürk Biyografisine Halen Sahip Değiliz”[2], Yılmaz Özdil: “On Kasım’da Vefat Ettiğinden Eminiz, Atatürk’ün. Peki Doğum Günü Ne?”[3]
Bütün bu isimleri çoğaltmak mümkündür. “Saklanan Atatürk” başlıklı kitabımız çıktığında bütün bu isimler ve görüşleri ciddi bir eleştiriye tabi tutulacaktır. Fakat sadece şu kadarını söyleyelim ki, aydınımızın kendi bilmediğini “yok” sayma hastalığı burada da nüksediyor. Biz gerçeklere bakalım.
DOĞUM TARİHİ
Küçük Mustafa, Rumi 1296 senesinde Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahallesi Islahhane Caddesi’nde bugün müze olan, üç katlı evde dünyaya geldi. Her büyük devlet adamımın doğum tarihinde görülen (ay ve gün daha çok olmak üzere) tutarsızlık ve belirsizlikler Atatürk’ün doğum tarihi ile ilgili olarak da söz konusudur. Atatürk’ün doğum tarihi yıl olarak bazı araştırmalarda 1880, bazılarında da 1881 olarak yer alırken; doğumunun hangi ay ve hangi gün olduğu konusunda da farklılıklar hala sürdürülmektedir. Yaygın olarak tekrarlanan yanlış tarihler şunlardır:23 Aralık 1880, 13 Mart 1881, 19 Mayıs 1881.[4]
Mustafa Kemal’in doğum yılı olarak bilinen Rumi 1296 tarihini tespit eden ve elimizde mevcut en eski belge, Kara Harp Okulu Arşivi’nde bulunan Mustafa Kemal’in Harp Okulu Künye Defteri’ndeki kayıttır (BELGE: 1). “Çiçek Künye”de denilen bu kayıtlarda her öğrencinin künye bilgileri altında Rumi olarak doğum yılları yazılmıştır. Burada Mustafa Kemal’in doğumu “96” olarak yazılıdır.[5]
Atatürk’ün çocukluk ve okul arkadaşı Eski Ankara Belediye Başkanı ve Bilecik Milletvekili Asaf İlbay da 1296 tarihini doğrulamaktadır. “Atatürk’ün Hususi Hayatı” başlığı altında yayınlanan anılarında Asaf İlbay bu konuda şunları söylüyor: “Aynı semtin çocukları idik. Evlerimiz birbirinden yüz metre mesafede bulunuyordu. Ailelerimiz komşuluk yüzünden tanışık idiler. Bu sebeple ağabeyim Eşref Bey ve ben Mustafa Efendi ile görüşürdük. Ağabeyimle bir yaşta oldukları için daha çok kaynaşmışlardı. Ben onlardan iki yaş küçük idim. Mustafa’nın ve Eşref’in doğum tarihi 1296, benimki 1298 idi…”[6]
Atatürk’ün sağlığında soyadının kabulünden (24 Kasım 1934) sonra düzenlenen nüfus cüzdanında doğum yılı olarak Miladi 1881 tarihi tespit edilmiş bulunmaktadır. Rumi 1296 yılının sadece 20 Kânunuevvel ile 28 Şubat tarihleri arasındaki günleri, Miladi 1881 yılının 01 Ocak ile 12 Mart tarihleri arasına tekabül ettiğine göre;[7] Mustafa Kemal bu tarihler arasındaki her hangi bir günde doğmuş olmalıdır. Bu gün hangisi olabilir? Şüphesiz bu tarihin tespitinde en sağlam anlatımları ve resmi belgelere göre tespit edilebilen yukarıdaki tarihler arasındaki günleri işaret edenleri ele almak gerekir. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım 1922 yılında Enver Behnan Şapolyo’ya bu konuda şunları anlatmıştır: “O zamanki Hamidiye kâğıtlarına gün ve ay yazılmaz, yalnız yıl yazılırdı. Ben oğlum Mustafa’yı ‘Erbain Soğukları’ devam ederken doğurdum. Bu, doğum benim aklımda kaldığına göre 23 Kânunuevvel 1296 tarihine düşmektedir.”[8]
“Erbain Soğukları” 22 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar süren 40 günlük kışın en soğuk günlerinde esen şiddetli rüzgârlar için kullanılan addır.[9] Bu durumda Zübeyde Hanım’ın verdiği tarih olan Rumi 23 Kânunuevvel 1296 tarihi, hem anlatımındaki esaslara, hem de resmi kayıtlardaki tarihlere uymaktadır. Bu tarih Miladi 04 Ocak 1881 Salı günüdür.[10]
Şu halde Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihini 4 Ocak 1881 Salı günü olarak kabul etmek mümkündür. Onun, İngiliz Büyükelçiliği’nin kutlama için sorması üzerine, “bu bir 19 Mayıs günü niçin olmasın?” demesi ve bu tarihin bildirilmesi, tamamen “mecazi” bir anlam ifade eder. Eğer bu tarih gün ve ay olarak kabul edilirse, Atatürk’ün doğum yılının değişmesi gerekir. Çünkü 19 Mayıs 1881 tarihi, Rumi 07 Mayıs 1297 tarihine takabül etmektedir.[11] Bu da Atatürk’le ilgili elimizdeki en eski resmi belgelerden biri olan Harp Okulu Künye kaydındaki 96 (Rumi: 1296) şeklinde yer alan doğum yılını değiştirmektedir.
ATATÜRK’ÜN NÜFUS KAYITLARI
Mustafa Kemal’e doğumunda Selanik Nüfus Müdürlüğü’nce verilen nüfus cüzdanının ya kaydolduğu okullardan birinde kaldığı ya da sonraları kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yukarıda da belirtildiği üzere onun doğum tarihini belirleyen ilk belgeler askeri okullardaki öğrenci kayıtları olmaktadır. Bu kayıtlarda ay ve gün belirtilmeden doğum yeri ve tarihi hep “Selanik, 1296” olarak gösterilmiştir. Bize kadar ulaşan nüfusla ilgili ilk kaydı ise İzmir’de Uşaklıgillerin kızı Latife ile evlenirken almış olduğu belgedir. “Türkiye Hükümeti Nüfus Tezkeresi” başlığını taşıyan 27 Kânunusani 1339 (27 Ocak 1923) tarihli belgede, doğum yeri ve hangi nüfusa kayıtlı olduğu belirtilmeksizin yalnızca doğum tarihi (1296) verilmiştir (BELGE: 2). Belgede Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri “İzmir Göztepe”de yani nişanlısı Latife Hanım’ın evinde oturur görünmektedir. Mustafa Kemal’in fahri hemşerisi olduğu İzmir nüfusundan alınan bu belge, evlenmek gibi işlemlerde günümüzde de alınması gereken bir “ikamet belgesi” niteliğindedir. Belge’nin çevirisi aşağıdaki gibidir:
TÜRKİYE HÜKÜMETİ NÜFUS TEZKERESİ
İsmi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
Pederinin İsmi Tüccardan Ali Rıza Efendi
Validesinin İsmi Zübeyde Hanım
Tabiiyeti Türkiye Devleti
Tevellüdü 1296
Dini İslâm
Irkı Türk
San’atı Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan
Mahallesi İzmir Göztepe
27 Kânunusani 1339 (27 Ocak 1923)
Ancak Mustafa Kemal’in İzmir dışında fahri hemşehriliğe seçildiği öteki kentlerin nüfuslarına da kaydedildiği anlaşılmaktadır. Kendisinin Erzurum hemşehriliğini kabul ettiğine ilişkin olarak Müdafaa-i Hukuk Derneği’ne gönderdiği 27 Ağustos 1919 günlü yazıda “Erzurum nüfusuna kaydının yapılması” için gereken işleme başvurduğunu belirtmesi bunu göstermektedir. Dolayısıyla onun doğumunda Selanik nüfusuna kaydedildiğini, ancak TBMM Hükümeti’nin kuruluşu ile Ankara nüfusuna alındığını, bunun dışında fahri hemşeri seçildiği Erzurum, İzmir, Gaziantep gibi kentlerin nüfuslarına da hemşeri olarak kaydedildiğini kabul etmek gerekmektedir.[12]
Mustafa Kemal’in bugün için bildiğimiz en ayrıntılı nüfus belgesi, Osmanlı saltanatına son verilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vatandaşları için düzenlenen nüfus cüzdanıdır. 27 Mart 339’da (1923) Ankara Nüfus Müdürlüğü’nce verilen bu cüzdanda (BELGE: 3) Mustafa Kemal’in Ankara nüfusuna kayıtlı olduğu ve Hacı Bayram Mahallesi 161/1 numaralı evde oturduğu belirtilmektedir.[13] İlk sayfadaki kayıtlarda cüzdanın veriliş nedeni şöyle açıklanmıştır:
“İşbu hüviyet cüzdanında isim ve şöhreti ve hal ve san’atı muharrer (yazılı) olan Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Tabiiyetini haiz olup ol suretle ceride-i nüfusda mukayyet olduğunu müşir (belirten) işbu hüviyet cüzdanı ita kılındı (verildi).”
Cüzdanın ikinci sayfasında “Sicil-i Nüfus Kanunu’nun Bazı Maddeleri” verildikten sonra, diğer sayfalarda o sırada 42 yaşlarında olan Mustafa Kemal’in fiziksel özellikleri, kimliği, doğum tarihi, mesleği ve medeni hali ile ilgili bilgiler verilmektedir. Belgenin çevirisi şu şekildedir:
TBMM HÜKÜMETİ HÜVİYET CÜZDANI
İşbu hüviyet cüzdanında isim ve şöhreti ve hal ve san’atı muharrer (yazılı) olanMüşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Tabiiyetini haiz olup ol suretle ceride-i nüfusda mukayyet olduğunu müşir (belirten) işbu hüviyet cüzdanı ita kılındı (verildi).
Sicil-i Nüfusa Kayıd Olduğu Mahal
Vilayeti Ankara
Kazası Ankara
Nahiyesi –
Mahalle veya Karyesi Hacı Bayram-ı Veli
Sokağı –
Mesken Numarası 161/1
Nev-i Mesken Hane
Eşkal-i Mahsusa
Boy Orta
Saç Sarı
Göz Mavi
Burun Adeta (düzce)
Ağız Adeta
Bıyık Sarı, kesik
Sakal Tıraş
Çene Uzunca
Çehre Uzunca
Renk Beyaz
Alamet-i farika-yı tabiye (ayırt edici işaretler) Tam
İsim ve Şöhreti Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
Tarih ve Mahall-i Veladeti Selanik 1296 (binikiyüzdoksanaltı)
Pederinin ismiyle Mahall-i İkameti (Babasının adı ve oturduğu yer) Tüccardan Müteveffa (ölü) Ali Rıza Efendi
Validesinin İsmiyle Mahall-i İkameti Müteveffiye Zübeyde Hanımefendi
Milliyeti Türk
Dini İslâm
Sanat ve sıfat ve hizmet ve intihap selahiyeti TBMM Reisi ve Başkumandan
Müteehhil ve zevcesi müteaddid olup olmadığı (evli ve çok eşli olup olmadığı)
Bir zevcesi vardır
Derecat ve sunuf-ı askeriyesi Müşir (Mareşal)
Yeni Türk Alfabesinin kabulünden sonra (1928) her vatandaş gibi Mustafa Kemal’in nüfus cüzdanının yenilenmiş olması gerekir. Bunun dışında Soyadı Yasası’nın kabul edilmesinden sonra Ankara Nüfus Müdürlüğü’nce verilmiş iki ayrı nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 993.814-B seri ve 51 sıra numaralı cüzdanda asıl adı olan “Mustafa” ya da “Mustafa Kemal” yerine yalnızca “Kemal”, soyadı bölümünde de doğal olarak, “Atatürk” yazılmıştır. Ondan bir süre sonra düzenlenen 993.815-B seri ve 51 sıra numaralı cüzdanda ise o yıllarda etkili olan Türkçenin özleştirilmesi çabalarının etkisi ile “Kemal” adının “Kamâl” biçiminde yazıldığı görülmektedir (BELGE: 4). Değişiklikler nedeniyle düzenlenen bu cüzdanlarda da doğum tarihi “1881” olarak gösterilmiştir. “Ankara Çankaya” nüfusuna kayıtlıdır. (Hane No: 139, Cilt: 56, Sahife No: 49) Medeni hali kısmına da “evli değildir” diye yazılmıştır.[14]
T. C.
NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI
No. 993.815-B. No. 51
İşbu cüzdan otuz iki sayfadır
Aile ismi, yani lakap ve şöhreti Atatürk
Adı Kamâl
Babasının adı Ölmüş Ali Riza
Anasının adı Ölmüş Zübeyde
Doğum yeri Selânik
Doğum tarihi 1881
Dini –
Mezhebi –
Meslek ve içtimai vaziyeti Reisicumhur
Medeni hali* Evli değildir
Boy –
Göz –
Renk –
Vücutça sakatlığı veya noksanlığı –
Vilayeti Ankara
Kazası –
Nahiyesi –
Mahalle veya köyü Çankaya
Sokağı –
Hane No. 139
Cilt No. 56
Sahife No. 49
Ne suretle verildiği** Değiştirilerek
Bu nüfus cüzdanında adı ve hüviyeti yazılı olan K. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nüfus kütüğünde kayıtlıdır. Bu cüzdan Ankara Nüfus İdaresinden verilmiştir.
*Yani bekâr mı? Evli mi? Dul mu? Boşamış mı? Boşanmış mı?
** Zayiinden, tebdilen veya yeniden veyahut doğum suretile verildiği behemahal yazılmalıdır.
No. 993.815-B.
[1] Ahmet Kuyaş, “Atatürk’ü Bilmiyoruz, Öğrenmiyoruz, Ezberliyoruz… 1981’de Doğmadı, Pembe Eve Sonradan Geldi, Ali Rıza Efendi Fotoğraftaki Kişi Değildi”, NTV Tarih Dergisi, Sayı: 1 (Şubat 2009), s. 11.
[2] Gürkan Hacır, “Biri ‘Veda’ Etse, Öteki Geliyor!”, Akşam, 7 Mart 2010.
[3] Yılmaz Özdil, “10 Kasım”, Hürriyet, 10 Kasım 2007.
[4] Atatürk’ün biyografisindeki diğer bazı tarihler ve doğum tarihi ile ilgili olarak yapılan tartışmaların tamamı için şu çalışmalara bakınız: S. Borak, Atatürk, İstanbul, 1973, s. 11, not: 1. S. Borak, “Atatürk’ün Biyografisinde Yapılan Yanlışlar”, AAM. D.,C: I., sayı: 1 (Kasım 1984), s. 277-285. M. Balcıoğlu, “Atatürk’ün Biyografisine Katkı”,AAM. D., C: XIII., sayı: 38 (Temmuz 1997), s. 539-581. M. Balcıoğlu, bu makalesinde S. Borak’ın ilgili makalesindeki bazı yanlışları düzeltilmiştir. M. Balcıoğlu, “Atatürk’ün Doğum Tarihi Üzerine”, Türk Tarihçiliği ve Prof. Dr. Aydın Taneri Armağanı, Ocak yayınları, Ankara, 1998, s. 281-284. Sayın Balcıoğlu, bu çalışmasında Atatürk’ün doğum yılını doğru olarak açıklığa kavuşturmuş, ay ve gün olarak yapılan yanlışları ortaya koymuş fakat, bir öneri getirmemiştir.
[5] Kara Harp Okulu Arşivi, Künye Defteri, No: 21.
[6] A. İlbay, “Atatürk’ün Hususi Hayatı”, Tan Gazetesi, 10 Haziran 1949.
[7] G. A. Muhtar Paşa, Takvimü’s-Sinin, Hazırlayan: Y. Dağlı-H. Pehlivanlı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993, s. 287-289.
[8] E. B. Şapolyo, a. g. e., s. 16-17
[9] M. Erenli, Atatürk I. Vatan ve Hürriyet, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1981, s. 17.
[10] G. A. Muhtar Paşa, a. g. e., s. 287. Ş. S. Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal,C: I., (1881-1919), 8. Baskı, İstanbul, 1981, s. 29. M. Erenli de bu tarihi tespit etmiştir. Yukarıda zikredilen eserine bakınız.
[11] G. A. Muhtar Paşa, a. g. e., s. 290.
[12] Ş. Turan, Mustafa Kemal Atatürk: Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004, s. 15-16. İzmir Göztepe kayıtlı Nüfus Tezkeresi’nin bir sureti Anıtkabir Belgeliği’nde bulunmaktadır. Atatürk’ün “dini” ve “etnik” kimliğinden şüphe edenler bu tezkere ile aşağıdaki ilk nüfus cüzdanının ilgili maddelerine dikkatli bakarlarsa memnun oluruz.
[13] Prof. Dr. Ş. Turan’ın, “Latife Hanım ile evli iken düzenlenen bu cüzdanla Mustafa Kemal’in Ankara hemşerisi olarak 10 Ocak 1923’te yapılan Hacıbayram mahallesi muhtar seçimlerine katılıp oy kullandığı da bilinmektedir.” (bkz: a. g. e., s. 17) şeklindeki tespitlerinin nüfus cüzdanı ile ilgili kısmı yanlıştır. Çünkü bu nüfus cüzdanının veriliş tarihi (27 Mart 1923) seçimlerden sonradır. Seçimlerin yapıldığı tarihte Latife ile de henüz evlenmemiştir. Evet M. Kemal Paşa, 10 Ocak 1923 tarihinde yapılan Ankara Hacıbayram mahallesi muhtar seçiminde Ankara hemşerisi sıfatıyla oy vermiştir ve bu esnada bir konuşma da yapmıştır. Bu konuşma ve oy verme işi bir gün sonra Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde haber olarak yayınlanmıştır. (Bu konuşma için bakınız: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C: II., (1906-1938) (Açıklamalı Dizin İle), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 5. baskı, Ankara, 2006, s. 52-53.M. Kemal Latife ile bu tarihten 17 gün sonra evlenecek, evliliğinden iki ay sonra da nüfus cüzdanı alacaktır.
[14] Ş. Turan, a. g. e., s. 17. Bu nüfus Cüzdanları da diğeriyle birlikte Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde Atatürk’e ait özel eşyalar ile birlikte “Birinci Bölüm”de” sergilenmektedir.

“EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” PROJESİ GAZİOSMANPAŞA’DA HIZ KESMEDEN EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR!
Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinde görevli personeller...
103. yılında 103 sporcuyla Haliç’te 19 Mayıs kutlaması
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Eyüpsultan’da coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için...
Eski Siyasetçiler Kahvaltıda Buluştu
Eski Anavatan Partisine yön veren siyasetçiler, Habiblerde bulunan saklı Bahçe kahvaltı solunun da bir araya geldi. Eski Anavatan Partisi Turgut...
GENÇLER “KUTSAL VATANIMIZ SİZE EMANETTİR”
Yenilik Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Habibe Köroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı....
Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçenin özellikle kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarla ilgili Başkan...
Sporcumuz Havva Bayazıt iki kategoride Türkiye Şampiyonu oldu
Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları kazandıkları başarılarla Eyüpsultan’ın gururu olmaya devam ediyor. Takım sporlarında olduğu kadar bireysel sporlarda aldıkları altın...
BİR ZAMANLARIN EN İYİ RADYOCULARI BİR ARAYA GELDİ
Marmara FM ” İdarecileri ve Program sunucuları yıllar Sonra bir araya geldi. Marmara Fm’in 1993-1996 yılları arasında, ‘Altın dönemini yaşadığı’...
Gaziosmanpaşalı Gençler, Heyecan Dolu Festivalde Yeteneklerini Sergiliyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Gaziosmanpaşa Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali başladı. Belediye Bahçesi’ni, açık hava şölenine...
KAMUOYUNA DUYURU
Tüm  Halkımız Davetlidir Atatürkçü Düşünce Derneği  Gaziosmanpaşa Şubesinin  19 mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı  nedeniyle  FENER ALAYI  Etkinliğine...
Gaziosmanpaşa Kaymakamına veda etti.
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu , Vali olarak Atandığı Tokat,a gitmeden veda yemeğinde , sevenleriyle bir araya geldi . Gaziosmanpaşa Belediye...
Eyüpsultan’da “Yerinde Dönüşüm” başladı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in talimatıyla saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, deprem riski altındaki...
ÜMRANİYESPOR-DENİZLİSPOR  0-0
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.Daha önceden şampiyonluğunu  garantileyen Ümraniyespor, Denizlispor’u konuk...
Murat Haşhaş Eczacılar gününü kutladı.
Gaziosmanpaşa nın sevilen iş insanı Haşhaşlar kuyumculuk yönetim kurulu Başkanı Murat Haşhaş, yayınladığı mesajda Başta Kızım Yağmur Haşhaş, olmak üzere...
Kudüs’ü Düşünme ve Yedi Güzel Adamı Programı Yapıldı
Gaziosmanpaşa İlim Yayma Cemiyeti ve Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulunun birlikte hazırladığı Kudüs’ü Düşünme Saati ve Yedi Güzel Adamı Anma...
Engelliler Haftası’nda Eyüpsultan’da muhteşem şenlik
Eyüpsultan Belediyesi tüm dünyada 10 – 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nda muhteşem bir şenlik düzenledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ