Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz’ Eyalet Genelinde 15 Şehirde Vatandaşlarımızın Hizmetinde!

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz’ Eyalet Genelinde 15 Şehirde Vatandaşlarımızın Hizmetinde!
 • 09.11.2016

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Berlin Büyükelçiliğive Karlsruhe Başkonsolosluğu destekleriyle; T.C. Almanya – Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından bir yıl önce başlatılan ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ adlı eğitim, dil ve kültür kampanyası başta çocuklar, gençler ve anne-babalar olmak üzere tüm eğitim bileşenlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek bütün vatandaş ve soydaşlarımızın yaşamlarına tüm pozitifliğiyle dokunarak fark yaratmaya devam ediyor.

 

PSİKOLOJİK TERAPİ VE EĞİTİM REHBERLİĞİ HİZMETLERİMİZDEN FAYDALANIN!

Eyalet genelinde 15 şehirde hizmete giren ‘Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık Merkezi’ ile öğrencilerin ve ailelerin eğitim programlarını, çeşitli seminer çalışmalarını ve psikolojik danışmanlık ila bireysel terapi – görüşme hizmetlerini sunacaklarını söyleyen Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Ataşelik uhdesinde görev yapan 4 adet Psikolojik Danışmanve Rehberlik uzmanımaharetiylekurulan ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyet iDevleti’nin Almanya’daki vatandaş ve soydaşlarına çok özel ve kıymetli bir hizmeti olduğunu ve herkese ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerden muhakkak surette faydalanması gerektiği yönündeki telkinlerde bulunarak şunları kaydetti;

 

HEDEFİMİZ TOPLAM 30 ŞEHİRDE HİZMET VERMEK!

EyaletGenelindeşimdilik15 Şehirdebaşlattığımızve 15 şehiredahakurmayıhedeflediğimiz‘Rehberlik vePsikolojikDanışmanlıkMerkezlerimiz’ üzerindenvereceğimizhizmetlerçerçevesindeartıksizdeğerlivatandaşlarımızaçokdahayakınız.Çocuklarınızıdahayakındantanımak, onlarladahaiyiiletişimkurmak, onlarayaşamyolundadahaiyirehberolabilmekiçin; T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği‘Rehberlik vePsikolojikDanışmanlıkMerkezlerimiz’sizleredanışmanlıkboyutundayardımcıolmakiçindinamikveetkinkadrosuylagörevininbaşındavesizlerinhizmetindedir.

 

SORUN VE PROBLEMLERİNİZİ BİRLİKTE ÇÖZÜME KAVUŞTURALIM!

Eyaletimiz genelinde öğrenim gören öğrenciler, veliler, anne-babalar ve öğretmenlerimiz her konuda bilgi ve danışma için ‘Rehberlik vePsikolojikDanışmanlıkMerkezlerimiz’ebaşvurabilirverandevualarakgörüşebilir. Amacımız öğrencilerimizin ve anne-babalarımızın gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan,uyum ve iletişim becerisine sahip,çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda çalışmalarımız öğrenci, veli ve öğretmen kapsamında sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız, ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar gibi konularda seminer ve eğitim ve bireysel psikolojik danışma talepleriniz içinde ‘Rehberlik vePsikolojikDanışmanlıkMerkezlerimiz’ebaşvurabilir.

 

ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ!

Öğrencilerimizineğitimhayatındasıklıklakarşılaşabileceklerigüçlüklerianlamaktavezorluklarınbirkısmınıatlatmaktaveonlarlabaşetmektegüçlükçekebilir. Ailelerimizbuzorluklarıçözmekiçinyeterliolmayabilir. Bu gibidönemlerde Rehberlik vepsikolojikyardımaihtiyacıduyulabilir.

TC. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği‘Rehberlik vePsikolojikDanışmanlıkMerkezlerimiz’ iştebuanlayışiçindeöğrencivevelilerimizilavatandaşlarımızıneğitimrehberliğivepsikolojiksorunlarınayönelikdesteksağlamak, karşılaştıklarızorluklaraçözümbulmakamacıylavatandaşvesoydaşlarımızaaşağıdaörnekkonularolaraksunduğumuzhususlardaücretsizhizmetverecektir.

 

 • Bireyselterapi
  • Aileiçiilişkiveiletişimsorunları
  • Okulahazırlıksüreciveuyumsorunları
  • Okulfobisiveokulauyumsağlayamamaileilgilisorunlar
  • Arkadaşilişkileriileilgilisorunlar
  • Dikkateksikliğivehiperaktivite
  • Depresyon, mutsuzluk, kaygıvekorkular
  • Alt ıslatma-alt kaçırmavetuvaleteğitimi
  • Davranışsorunları
  • Travma
  • Cinsel, fizikselveduygusalistismar
  • Risklidavranışlar
  • Yasvekayıp
  • Başarılıvemutluolmanınyolharitası
  • Disiplin, sınırvekuralkoyma
  • Bilgisayar-internet bağımlılığı
  • Maddekullanımı
  • Ebeveynlereçocuklarınarehberlikedipyönlendirmeyapabilmeleriiçingerekliolanfarkındalığıkazandırmak

 

SERTİFİKALI AİLE EĞİTİMİ VE DAHA BİRÇOK SEMİNERLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ!

Çocuklarımıza ulaşmak, onları anlayabilmek ve anlaşılabilmek adına Velilerimizi Aile Eğitimi Programlarımıza da davet ediyoruz.Hafta içi bir gün, toplam 8 hafta ve 8 oturumdan (Ergeni tanımak, İletişim kurmak, Birlikte büyümek, Aile tutumları, Riski yönetme, Olumlu davranış kazandırma, Uzlaşabilmek, Geleceği Planlamak) oluşan “Aile Eğitimi” isteyen her vatandaşımıza verilecektir.

 

HEDEFİMİZ BAŞARILI ÖĞRENCİLER VE MUTLU AİLELER YARATMAK!

Bu program aracılığı ile hayatımızın en önemli varlıkları olan çocuklarımızı anlama çabasında siz velilerimize birazcık daha yardımcı olmak, öğrencilerimizin kendini anlama çabasında olan anne babaları ile yeni iletişim kanalları açılmasına aracı olmayı hedefledik. Ataşeliğimizin tüm hizmetlerinde olduğu gibi tamamen ücretsiz olan bu programımız da en fazla 24 katılımcıdan oluşmakta olup devam eden katılımcılarımıza resmi sertifika verilecektir. İlgilenen velilerimizin en kısa zamanda‘Rehberlik vePsikolojikDanışmanlıkMerkezlerimiz’ile iletişime geçmelerini bekliyoruz.

 

‘HAYDİ, TÜRKÇE KONUŞ BENİMLE!’ KAMPANYASI BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK!

Almanya’dagurbettekivatandaşvesoydaşlarımızınemanetiçocukvegençlerimizin ‘Türkçe – TürkKültürü’ bağlamındakidersihtiyaçlarınıgidermek; tümeğitimbasamaklarındakiöğrencilerimizinresmiveözeliş, işlemvetaleplerinigörmek; açtığımızdil, kültür, sanat, sporveeğitimtemalıkursveseminerlerlebütünvatandaşlarımızınözdeğerlerimizle, şanlıtarihimizle, güzelülkemizlebağlarınıvebilgi – bilinçdüzeylerinikuvvetlendirerekBüyükMilletimizingüzidebirşahsiyetiolduğunutümboyutlarıylahissettirmek; müşerrefkadimmedeniyetimizin en başatkaidelerindenbirisiolarak: öncelikleTürkiyeveAlmanyaülke – toplumlarınaolmaküzeretüminsanlığafaydalı, hayırlı, başarılı, dost vedosdoğrubireyleryetiştirilmesindenmütevellitvazifemiziyükseksorumlulukvekeyfiyetleifaetmektir.

 

 

 

GÖRÜŞME – RANDEVÜ İÇİN ATAŞELİĞİMİZ VEYA DANIŞMANLARIMIZI ARAYABİLİRSİNİZ!

 

Rehberlik UzmanıvePsikolojikDanışmanEbruBaşaraner:

BireyselGörüşmeMerkezleri:(TEL: 017693874546 / Eposta: ebrush@windowslive.com)

 

 1. Jungbusch Schule –Werftstraße 6, 68159 Mannheim

(Pazartesi  :14:00-16:00 )

 1. Weinheim Mevlana Ditib Camii-Bergstraße 149, 69469 Weinheim

(Perşembe : 10:00-16:00)

 1. Brentano Grundschule-MosbacherStraße 39, 74821 Mosbach-Neckarelz

(Cuma : 10:00-12:00)

 1. KraichgauRealschule : Stiftstraße 20, 74889 Sinsheim

(Salı : 14:00-16:00)

 1. Maria-Sybilla-Merian-GrundschuleJohann-Philipp-Bronner-Straße 41, 69168 Wiesloch

( Salı : 10:00 -12:00)

 

Rehberlik Uzmanı ve Psikolojik Danışman DiğdemTemelGündüz:

BireyselGörüşmeMerkezleri:(TEL: 015166898315 / Eposta:didem_temel@hotmail.com)

 

 1. Gutenberg Schule: Goethe Str.34, 76135 Karlsruhe

(Çarşamba : 9:15-12:15)

 1. Karlsruhe Okul Aile Birliği : Kaiserallee 12d, 76133

(Cuma günü ve hafta sonu haric )

 1. PhlippsburgDitib Camii, Goethe Str.15,76661 Phlippsburg

Rehberlik UzmanıvePsikolojikDanışmanRıfatÖzcan:

BireyselGörüşmeMerkezleri:(TEL: 01741766296/ Eposta:rifatozcan@hotmail.com)

 

 

 1. Karlsruhe Okul Aile Birliği : Kaiserallee 12d, 76133

(Çarşamba ve Perşembe :12:00-17:00 arası )

 1. Gaggenau Okul Aile Birliği, FriedrichStr. 91 76456 Kuppenheim

(Pazartesi 12:00-15:00 arası)

 1. Johann –Peter-Hebel Grundschule Klasse2b :MoltkeStr. 8 76133 Karlsruhe

Rehberlik Uzmanıve Psikolojik DanışmanHatice Akkan:

Bireysel Görüşme Merkezleri:(TEL: 01733290784/ Eposta:hatice.akkan.psi@gmail.com)

 

 

 1. QuartiersladenStühlinger , Ferninand –Weiß Str.117 79106 Freiburg
 2. Emmendingen Yunus Emre Ditib Camii, Schwarzwaldstraße 11, 79312 Emmendingen
 3. Zahringer Werkrealschule, Zahringer Str.6,79395 Neunburg
 4. BötzingenDitib Camii, Markgrafen Str.1, 79268 Bötzingen
 5. 11vert
Bayrampaşa’daki Her Öğretmen İçin Bir Ağaç
Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa’da görev yapan her öğretmen için 2021 yılındaki yangınlarda zarar gören alanlara birer ağaç dikti. Yaklaşık 3 bin...
Eyüpsultan Belediyesi’nde çini sergisi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi’nde “Hengame” isimli çini sergisi açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı....
İNSAFINIZ KURUSUN
Metro, Otobüs ve Metrobüs ücretine Fahiş Fiyat Artırımına Gidildi. İnsanlar işe gitmek için Aylık olarak Bin TL ” yi gözden...
İletişimin Usta İsimleri Sultangazili Gençlerle Buluştu
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği İletişim Sohbetleri’yle usta isimler gençlerle buluştu. TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Kral FM’den Radyocu Ali Şentürk (Afrikalı...
Gaziosmanpaşa , nın önde gelen tesktil firması
Gaziosmanpaşa,da önde gelen tesktil firması nın başında gelen Elif Tesktil firması sahibi Nihat Eraslan tesktil de yaşanan zorlukları anlattı ....
Murat Karaoğlan vefat etti.
Kalp krizi geçirdiği için vefat ettiği iddia edilen iş insanı Murat Karaoğlan bu gün Kayabaşında toprağa verildi.
Mehmet Özdil güven tazeledi
MEHMET ÖZDiL YENiDEN ÜMRANiYE ESNAF ODASI BAŞKANI SEÇiLDi Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu’nda yapılan Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası‘nın 15. Olağan...
Sultangazi Belediyesi Öğretmenleri Karanlıkta Diyalog Müzesi’ni Ziyaret Etti
Sultangazi Belediyesi’ne bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi ile SEDA’da (Sultangazi Eğitime Destek Akademisi) görev alan 50...
Tozkoparan Efsanesi Sultangazi’de Sahne Aldı
Sultangazi Belediyesi’nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında vatandaşlarla buluşturduğu Tozkoparan tiyatro oyunu, tarihten heyecan, macera...
İslambey Kentsel Dönüşüm Projesi’nin startı verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi’nin işbirliği ile İslambey’de başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin startı verildi. İslambey Mahallesi sakinlerinin yıllardır...
EMLAK SEKTÖRÜNDE GÜVENİN ADRESİ MOLLA TEAM
Gayrimenkul sektöründe başarılı bir emlak alışverişinin ilk adımı  satın almak veya kiralamak, evini satmak veya kiralamak isteyen potansiyel müşteriler, ilk başvurduğu bölgenin...
Bağımsızlık Köyü” umut olmaya devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği...
Kastamonu Cide”de Fırtına Denizi Yola getirdi.
Kastamonu Cide “de Fırtına ve yoğun yağmur yağışı nedeni ile Çandır köyü mevkiine Deniz Karayoluna kadar geldi. Dünyaca ünlü Kastamonu...
Sultangazi, Sarıkamış Şehitleri için Yürüdü
Sultangazi Belediyesi; Sultangazi Kaymakamlığı, Kızılay ve Kars Sarıkamış İsisu Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğiyle Sarıkamış Şehitleri anısına özel bir etkinlik düzenledi....
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN’UN “10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” MESAJI:
Tüm dünyada güçlü bir demokrasi için hayati bir fonksiyon icra eden basın, bireylerin gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına aracılık...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ