Türkiye’nin Sahra-Altı Politikası

Türkiye’nin Sahra-Altı Politikası
  • 17.11.2016

Türkiye son 10 yılda izlemiş olduğu istikrarlı politikalar sayesinde Sahra-altı Afrika bölgesinde yumuşak gücünü en hızlı artıran ülke olmayı başarmıştır.

Türkiye son 10 yılda izlemiş olduğu istikrarlı politikalar sayesinde Sahra-altı Afrika bölgesinde yumuşak gücünü en hızlı artıran ülke olmayı başarmıştır. 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu” taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sunacaktır.

Soğuk Savaş döneminin dayatmış olduğu konjonktürel sebeplerden uzun süre dünya siyasetine açılamayan Türkiye, 1990’lıyılların sonlarına doğru Sahra-altı Afrika bölgesine yönelip, dış politikasını genişletmeye ve geliştirmeye başlamıştır. Bunun için 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından “Afrika Eylem Planı” başlıklı bir yol haritası hazırlanmıştır. Özünde Afrika ülkeleri ile olan düşük düzeyli ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yatan bu plan, ne yazık ki Türkiye’nin 2000’li yılların başında yaşadığı siyasi bunalım ve ekonomik kriz sebebiyle hayata geçirilememiştir.

YUMUŞAK GÜÇ ARTIYOR

2002 yılında iktidara gelen Ak Parti Hükümeti’nin izlemiş olduğu istikrarlı politikalar neticesinde, Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan çok boyutlu ilişkilerinde gözle görülür bir iyileşme gerçekleşmiştir. Bu dâhilde, öncelikle 2003 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkileri Geliştirilme Stratejisi” hazırlanmış; sonrasında 2005 yılı Türkiye’de “Afrika Yılı” ilan edilmiştir. Takip eden süreçte Afrika Birliği İcra Konseyi’nin 25-29 Ocak 2008 tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da yapılan olağan toplantısında Türkiye, Afrika’nın stratejik ortaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Aynı yılın 18-21 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da “I. Türkiye-Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Bu zirve sonucunda kabul edilen belge ile Türkiye; Afrika’ya sağlık, eğitim, altyapı, iletişim, ulaştırma, küçük ve orta boy işletmeler, tarım gibi birçok sektörde yatırım yapmayı ve Türkiye’nin iş çevrelerini Afrika ile yakınlaştırmayı hedeflediğini ilan etmiştir.

turkiyenin-sahra-alti-politikasi

2008 yılından bugüne Türkiye, Afrika kıtasındaki diplomatik misyon sayısını yaklaşık üç kat artırmıştır. Zira 2009yılında Türkiye’nin Sahra-altı Afrika bölgesinde sadece yedi mukim büyükelçiliği bulunurken bugün bu sayı 35’eyükselmiştir. Hakeza 2008 yılında Ankara’da beş Sahra-altı Afrika ülkesinin Büyükelçiliği bulunurken, bugün bu sayı 32’yeyükselmiştir.Bu zaman diliminde Türkiye, Sahra-altı Afrika bölgesinde yer alan ülkelere, özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla kapsamlı kalkınma yardımlarında bulunmuş; farklı kurum ve kuruluşları ile bu bölgeden yüzlerce öğrenciyi burslu olarak Türkiye’ye getirmiştir. Bununla yetinmeyen Türkiye bölgedeki çatışmaların çözümünde de arabulucu olarak yer almaya başlamıştır. Özellikle 2010 yılı Mayıs ayında Birleşmiş Milletler desteğiyle İstanbul’da düzenlenen Somali Konferansı’na ev sahipliği yapan Türkiye, bölgedeki çözümsüz denklemlerin de bir parçası olmaya başlamıştır. 19-21 Kasım 2014 tarihlerinde ise Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da “II. Türkiye-Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Bu zirve Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınması yönündeki kararlılığının bir tezahürü olarak görülmüştür. Yakın zamanda ise yukarıda bahsedildiği gibi 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da DEİK tarafından “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu” organize edilmiş ve taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaç edinilmiştir.

Türkiye son 10 yılda izlemiş olduğu istikrarlı politikalar sayesinde Sahra-altı Afrika bölgesinde yumuşak gücünü en hızlı artıran ülke olmayı başarmıştır. Bu başarının arkasında aşağıda bahsedileceği gibi birçok kurumun katkısı bulunmaktadır. Birinci olarak, kurulduğu 1992 yılından itibaren kendisinden beklenen performansı uzun bir süre sergileyemeyen TİKA, 2010 yılında Somali’de baş gösteren insani dram sonrasında başlattığı atılım ile yeni bir çehreye bürünmüştür. Bugün 12 Sahra-altı Afrika ülkesinde ofisi bulunan TİKA’nın bu ülkelere yaptığı kalkınma yardımları Türkiye’nin ve Türk insanının bölgedeki görünürlüğünü arttırmaktadır. Bugün gelinen nokta itibariyle sadece Sahra-altı Afrika ülkelerine yılda 1 milyar dolara yakın kalkınma yardımı yapan TİKA’nın faaliyetleri, 2015 yılında Financial Times tarafından hazırlanan rapora göre, bölgedeki kalkınma yardımları arasında en fazla istihdam yaratan faaliyetler olmuştur. Türkiye’nin bu kalkınma yardımlarını yaparken ülkelerin içişlerine müdahale etmemesi ve ülkelere yapılan yardımlarda herhangi bir şart koşmaması,Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin gerçek amacını göstermektedir. Bunun yanı sıra, Osmanlı’nın bölgede miras bıraktığı eserlerin restorasyonu için yürütülen faaliyetler de hesaba katıldığında TİKA’nın faaliyetleri bölge insanın tarihsel ve kültürel hafızasının dinç tutulması adına kıymet arz etmektedir. Bu minvalde, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik pozisyonu geliştikçe TİKA’nın saha faaliyetleri de aynı oranda gelişecektir.

İkinci olarak, özellikle Avrupa’daki Türk kökenlilerin anavatan ile bağlarının korunması için 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sahra-altı Afrika’sında diaspora faaliyetlerinden ziyade eğitim faaliyetlerine ağırlık vermektedir. “Türkiye Bursları” kapsamında her sene yüzlerce Afrikalı öğrenciye burs veren YTB, bu sayede Türkiye’nin yumuşak gücüne eğitim perspektifinden katkı sağlamaktadır. 2009 yılında faaliyetlerine başlayabilen Yunus Emre Enstitüsü ise, az sayıda Sahra-altı Afrika ülkesinde faaliyet gösterdiği merkezlerle Türkçe’nin öğretilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması adına saygın faaliyetler yürütmektedir. Bölgedeki birçok ülkede faaliyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı da bölgede dini diplomasi faaliyetleri yürütmektedir. TİKA aracılığıyla inşa edilen camiler; din adamları arasında kurulan platformlar ile bölgedeki din ve mezhep pratiklerinin araştırılması için gönderilen araştırmacılar Türkiye’nin yumuşak gücüne dini perspektiften katkı sağlamaktadır.

ARABULUCUK FAALİYETLERİ

Dışişleri Bakanlığı son dönemde bölgedeki çatışmaların çözümünde aktif olarak yer almaya başlamıştır. Bakanlık örneğin Somali’de merkezi hükümet ile çatışan taraflar arasında 2010 yılında arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştür. Bu arabuluculuk faaliyetlerinden sonra Somali devletinin yeniden yapılandırma sürecinde de Türkiye önemli rol oynamıştır. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı bölgedeki ülkelerde okullar açarak Türkiye’nin eğitim diplomasisine; Sağlık Bakanlığı sağlık yardımlarını arttırarak Türkiye’nin sağlık diplomasisine katkı verebilir. Anadolu Ajansı ve TRT, siyasi ve ekonomik açıdan ön plana çıkan ülkelerde ofisler açarak birincil elden basın-yayın faaliyetleri yürütebilir. Türk medyasının bu bölgede yaşanan gelişmeleri eski sömürgeci ülkelere ait medya organlarından takip etmesi,Türkiye’nin bu ikinci hususta ne kadar geç kaldığını göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’de Sahra-altı Afrika bölgesine yönelik akademik literatür oldukça zayıftır. Türkiye’nin bölgedeki politikasının sürdürülebilir olması için akademik camiadaki bu boşluğun da doldurulması gerekmektedir. Uzun vadeli bir projeksiyon çizildiğinde bu açığın kapatılması için devlet desteğiyle bölgeye yükseköğrenim görebilecek öğrencilerin gönderilmesi ve karşılıklı öğrenci değişim programlarının başlatılması gerekmektedir.

Özetle  Türkiye Sahra-altı Afrika bölgesinde yumuşak gücünü artırmayı başaran ülkeler arasında şüphesiz ön sıralarda yer almaktadır. İnsani yardımlardan kalkınma yardımlarına, Türkçe dil eğitiminden arabuluculuk girişimlerine kadar her alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin yukarıdaki politika önerilerini de hayata geçirmesiyle Sahra-altı Afrika politikası daha istikrarlı hâle gelecektir

Allah belanızı versin sizin Türkiye yi ne hale getirdiler
Size laf edeceğiz ama küfürde edeceğiz de sizin seviyenize ineceğiz diye küfür etmiyoruz Sadece şunu söylüyoruz  Allah belanızı versin sizin...
Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor
Metropol anketine göre Şişli’de yerel seçimi CHP ve AK Parti’den de oy alarak Mustafa Sarıgül’ün kazanma ihtimali yüksek. İnternet İstanbul’un...
Fetullah Gülen Türkiye’ye getiriliyor Yalanı
Fetullah Gülen ye getirilse eğer Türkiye de gizli hücreler uyanır ve Türkiye bunu kaldıramaz Fetullah Gülen tarikatı öyle bilindiği gibi bir...
Deniz Köken’den futbol resitali
DENİZ KÖKEN VE GENÇ EYÜPSPORLULARDAN FUTBOL RESİTALİ  Sportmen kişiliğiyle tanınan Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpspor’un U12, U14 ve U15 kategorisinde top koşturan genç futbolcuların idmanını...
Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde konuştu. Erdoğan, ‘Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız’ dedi ve, ‘Belki...
Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif, Samsun’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İYİ Parti Genel...
CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erkan Kaya
Gaziosmanpaşa Barınma Derneğini ziyaret etti    
10 yıl içinde İstanbul da 7’den büyüklüğünde deprem olacak
İstanbul nüfusunun yüzde 68 ölecek ve yüzde 16 sı sakat kalacak   İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binayı 20 günde kaldıran...
Gaziosmanpaşa Sokak kültür merkezi
Ali galip bey caddesi yönetim iş merkezi kat 1. Gaziosmanpaşa İstanbul İstanbul’da iki şubesiyle faaliyette bulunan Sokak Kültür Merkezleri, sanatın...
Kartal da görüldü ki beklenen Istanbul Depremi Türkiye’nin ipini çekebilir….!!!
Altını çizerek başlamak istiyorum. Ulkemizde İmar ve Şehircilik eşittir ‘İlkellik’ ve ‘İllegalite’ dir. Deprem olmadı, sel gelmedi, Istanbul Kartal da dev bir...
GEÇEN YIL 2018 de 73 BİN 861 HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDIK
ülke de HIRSIZLIK OLAYI çoğaldı ne memleket ama 2018 yılında yaşanan hırsızlık sayısı belli olurken, bu tür olayların en çok...
MHK toptan istifa etti!
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun görevinden istifa etmesinin ardından tüm yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na verdi. Türkiye Futbol...
70 üstü puan alma zorunluluğu geliyor!
Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak;...
Mansur Yavaş: Allah’ın nimetinden bir katrilyon kar edildi
Ankara belediyesinin çok fazla borcu olduğuyla ilgili bir soruyu Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, “Bir defa vatandaşın parasını harcıyor. Ankara’ya...
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘çöp’ yanıtı: Arayın bana sorun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Beylikdüzü’nde bile arka mahallelerinde çöp yığınları var. Beylikdüzü bunun hesabını herhalde soracaktır.” sözlerine yanıt veren İmamoğlu “Yanlış bilgi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ