2014-pronovias-gelinlikleri-1
KurbanBayramiGazeteIlaniBASKI copy

The European Union and the European Parliament ‘ that’s not how it happens

The European Union and the European Parliament ‘ that’s not how it happens
  • 24.11.2016
2BC_varol44

The European Union and the European Parliament ‘ that’s not how it happens

From the Aegean Sea to Greece and Europe or illegally trying to cross working immigrants to go, Coast Guard crews let the Coast Guard teams pull back the way

Millions of immigrants from Europe or the Middle East Adams, let’s look at how this topic Turkey let  importannn

 

Die Europäische Union und das Europäische Parlament “das ist nicht, wie es kommt

Aus der Ägäis, Griechenland und Europa oder illegal arbeitenden Immigranten gehen zu überqueren versuchen lassen Küstenwache Besatzungen die Coast Guard Teams ziehen zurück

Millionen von Einwanderern aus Europa und den Nahen Osten Adams, schauen wie dieses Thema Türkei wichtige lassen

 

L’Union européenne et au Parlement européen ‘ ce n’est pas comment ça se passe

De la mer Égée à la Grèce et l’Europe ou illégalement tentant de traverser les immigrés de travail pour aller, équipages de la garde côtière a laisser la garde côtière équipes tirez la manière

Des millions d’immigrants d’Europe ou le Moyen-Orient Adams, regardons comment cette dinde sujet laisse important

 Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’ Öyle olmaz böyle olur

Ege Denizi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’a ve Avrupa ya gitmeye çalışan geçmeye çalışan göçmenlere, Sahil Güvenlik ekipleri yol versin Sahil Güvenlik ekiplerini geri çekin

Ortadoğu dan  Milyonlarca  göçmen Avrupa ya akın etsinde görün bakalım Türkiye bu konuda nasıl önemliymiş

Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’  Avrupa Parlamentosu’ Ortadoğu yu karıştırın sonrada bütün yükü Türkiye ye atın Türkiye avrupa ya gitmeye kalkan kaçak göçmenler yol vermiyordu anlaşma gereği ama bu anlaşmayı Avrupa bozduysa Türkiye de gereğini yapacaktır öyle olmaz böyle olur alın bakalım Ortadoğu da yaptığınız sömürünün bedelidir bu

Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye ye şantaj yaparsınız ha

Avrupa Birliği Türkiye ye karşı terör ü destekler kararı altı

Bundan sonra Avrupa ya sıçrayacak terörden Avrupa Parlamentosu’ ve Avrupa Birliği sorumludur

Avrupa halkını uyarıyoruz. Avrupa Parlamentosu’nda ve Avrupa Birliği komisyon üyelerinin birçoğu terör örgütlerinle çalışıyor.

AP: Türkiye ile müzakereler dondurulsun

 

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan Türkiye oylamasında, “Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin geçici olarak dondurulması” kararı çıktı. Karar 37’ye karşı 479 “evet” oyuyla kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile 2005 yılında başlatılan AB ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören metni yapılan oylamayla kabul etti.

Tavsiye niteliğinde olan ve hukuki bağlayıcılığı bulunmayan oylamada,  37’ye karşı 479 “evet” oyu  kullanıldı. 107 üye ise çekimser kaldı.

 

L’Union européenne et au Parlement européen ‘ ce n’est pas comment ça se passe

De la mer Égée à la Grèce et l’Europe ou illégalement tentant de traverser les immigrés de travail pour aller, équipages de la garde côtière a laisser la garde côtière équipes tirez la manière

Des millions d’immigrants d’Europe ou le Moyen-Orient Adams, regardons comment cette dinde sujet laisse important

L’Union européenne et au Parlement européen, « le Parlement européen » puis prendre toute charge au Moyen-Orient yu mix de dindon à aller en Europe pour les immigrants illégaux a été pas les boucliers accord mais si cela rendra la nécessité pour le marché européen s’est cassé, c’est ce qui se passe en Turquie, ne vais vous parler, vous faites cela au Moyen-Orient est le coût de l’exploitation

Parlement européen Turquie que vous chanter à ha

L’Union européenne appuie la décision du terrorisme six contre Turquie u

Dorénavant, va sauter de terreur de l’Europe est responsable de l’Union européenne et le Parlement européen “

Nous avertir les gens de l’Europe. Le Parlement européen et les nombreux Union européennes de l’organisation terroriste s’emploie avec les commissaires.

AP : vous devriez aller congelés des pourparlers avec la Turquie

 

La Turquie au Parlement européen (PE) fait le scrutin « Turquie figer temporairement l’UE des négociations avec » la décision. Décision 37 479 contre le « oui » a été acceptée.

Lancé en 2005 avec le Parlement européen, l’adhésion à l’UE de la Turquie de la suspension temporaire des négociations sur le texte de l’accord avec le vote.

Vote consultatif et juridique contraignant, qui ne sont pas « Oui » 479 voix contre 37. 107 membres se sont abstenus.

 

Die Europäische Union und das Europäische Parlament “das ist nicht, wie es kommt

Aus der Ägäis, Griechenland und Europa oder illegal arbeitenden Immigranten gehen zu überqueren versuchen lassen Küstenwache Besatzungen die Coast Guard Teams ziehen zurück

Millionen von Einwanderern aus Europa und den Nahen Osten Adams, schauen wie dieses Thema Türkei wichtige lassen

Die Europäische Union und das Europäische Parlament “Europäisches Parlament” dann nehmen Sie alle Last in Nahost Yu Mix Türkei Türkei nach Europa für illegale Einwanderer gehen war nicht Abkommen Schilde, aber wenn dies die Notwendigkeit für das europäische Geschäft brach das ist, was in der Türkei passiert, machen, nicht so hier Sie gehen, Sie tun dies im Nahen Osten sind die Kosten für die Nutzung

Europäische Parlament der Türkei, die Sie, ha erpressen

Die Europäische Union unterstützt die Entscheidung der sechs Terrorismus gegen Türkei u

Von nun an Europas gehen von Terror zu springen ist verantwortlich für die Europäische Union und das Europäische Parlament “

Wir warnen Menschen in Europa. Das Europäische Parlament und der Europäischen Union viele der terroristischen Organisation arbeitet mit den Kommissaren.

AP: Sie sollten gefrorene Verhandlungen mit der Türkei gehen.

 

Die Europäische Parlament (EP) Türkei gemacht Wahlergebnisse Türkei vorübergehend “Einfrieren” EU-Gespräche mit”die Entscheidung. Entscheidung 37 479 gegen Abstimmung mit “Ja” wurde angenommen.

Gestartet im Jahr 2005 mit dem Europäischen Parlament, Türkei-EU-Mitgliedschaft der vorübergehenden Aussetzung der Verhandlungen über den Text des vereinbarten mit der Abstimmung.

Beratungs- und rechtliche bindende Abstimmung, die nicht 479 “Ja” Stimmen gegen 37 Stimmen. 107 Mitglieder enthielten sich.

 

The European Union and the European Parliament ‘ that’s not how it happens

From the Aegean Sea to Greece and Europe or illegally trying to cross working immigrants to go, Coast Guard crews let the Coast Guard teams pull back the way

Millions of immigrants from Europe or the Middle East Adams, let’s look at how this topic Turkey let important

The European Union and the European Parliament ‘ the European Parliament ‘ then take all load to Middle East yu mix Turkey Turkey to go to Europe for illegal immigrants was not agreement shields but if this will make the need for the European deal broke, that’s what happens in Turkey, not so here you go, you’re doing this in the Middle East is the cost of the exploitation

European Parliament Turkey you blackmail to ha

The European Union supports the decision of the six terrorism against Turkey u

From now on Europe’s going to jump from terror is responsible for the European Union and the European Parliament ‘

We warn people of Europe. The European Parliament and the European Union many of the terrorist organization is working with the Commissioners.

AP: you should go frozen talks with Turkey

 

The European Parliament (EP) Turkey made balloting “Turkey temporarily freeze Eu talks with” the decision. Decision 37 479 against “Yes” vote was accepted.

Launched in 2005 with the European Parliament, Turkey EU membership of the temporary suspension of negotiations on the text of the agreed with the vote.

Advisory and legal binding vote, that are not 479 “Yes” votes against 37. 107 members abstained.

the-european-union-and-the-european-parliament-thats-not-how-it-happens

abgazetesin
Üst düzey Türk yetkili kan donduran olayı anlattı! İşte Kaşıkçı muamması…
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya telefon ile görüşen milletvekili kim Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’n girmeden önce kimler ile görüştü ona...
STAJ MAĞDURLARI YASAL DÜZENLEME BEKLİYOR!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,  daha önce yazılı bir soru önergesiyle gündeme getirdiği meslek lisesi ve meslek yüksekokulu stajyerlerinin sorunlarını TBMM’de...
Erdoğan Çetin: 30 günde 50 fırın kapandı
Fırıncılar bu savaşı kazanır. Nede olsa sistem onlardan yana Türkiye d e tarım diye bir şey yok kalmadı da Halkı...
Türkiye’deki zamlar Türkiye halkını patlama noktasına getirdi
Bundan sonra hükümetin alacağı yanlış kararlar ise ateşi fitillemek olacak Yanlış kararlar alırsanız Sizi o cami imamları bile kurtaramaz Ekonomik...
KALDIRIMI BİNAYA KATTILAR
Lan yeder ardık bu ne be bıkmadınız mı bu ülkeyi talan etmeye Bu ne be dolandırıcılar üçkayıtcılar hainler. Dolmuş ülkeye...
Gaziosmanpaşa daki gizli fetöcular Hasan Tahsin Usta nın kalemini kırdı
Gizli Fetöcülar Gaziosmanpaşa da güçlüdür Haydi sana güle güle Hasan Tahsin usta önümüzdeki yerel seçimler de  Hasan Tahsin Usta aday adayı...
terör örgütleriyle işbirliği yapan 259 muhtar görevden alındı
İçişleri Bakanlığı; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa teklifi verildi!
Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. AKP’nin 24 Haziran seçimlerinde TBMM’deki yasa çıkarma çoğunluğunu kaybetmesinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine’ye devredeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de toplu açılış töreninde konuştu. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleriyle ilgili konuşan Erdoğan, ‘İş Bankası’nda CHP’nin yüzde 28’e yakın...
HSK  kararı Zekeriya Öz’ suçsuz
Türkiye ye dönebilir. kanunlar öyle diyor.  Onca delile rağmen! Zekeriya Öz ile ilgili FETÖ delili yokmuş… TARIH 26 Eylül 2018…...
Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür!
Son dakika… ABD Başkanı Donald Trump, Brunson ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Türkiye saatiyle 21:30’da görüşeceğini açıkladı. Donald Trump, Erdoğan’a...
Dolandırıcılar ülkesi Türkiye nereye gidiyoruz
İstediniz gibi bu ülkede dolandırıcılık ve kamu hırsızlığı yapabilirsiniz Hain terörist sahte tarikat Eşkıyalar dolandırıcılar soygun ülkesi Türkiye Bu ülkede...
Rahip Brunson artık serbest sen neymişsin be rahip
593 günlük hapsin ardından iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson için karar verildi. Brunson 3 yıl...
İçişleri Bakanı Soylu’dan valilere flaş talimat: Harekete geçin
İçişleri Bakanı Soylu’ talimat verdi ama nereye kadar uygulanacak Birçok malları yapancı şirketler Türkiye de satıyor onlar nasıl bir uygulama...
CHP’li Ataman’dan flaş iddia: İBB’nin hukuk işleri Uysal’ın danışmanına verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10 milyon lira ve üzerindeki kamulaştırmasız el atma davalarını yürütmesi için anlaştığı Metropol Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağının...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ