2014-pronovias-gelinlikleri-1
KurbanBayramiGazeteIlaniBASKI copy
Avrupa Birliği Gazetesine Hoş Geldiniz
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Wir können kaum 50 Prozent. 3 Millionen syrische Flüchtlinge kommen durch Europa oder gehen

Wir können kaum 50 Prozent. 3 Millionen syrische Flüchtlinge kommen durch Europa oder gehen
  • 29.11.2016
2BC_varol44

Nous pouvons à peine 50 pour cent. 3 millions de réfugiés syriens qui traverse l’Europe ou aller

We can scarcely 50 percent. 3 million Syrian refugees coming through Europe or go

Réfugiés syriens Turquie 3 millions en Europe ou contre le mercenaire

Türkei 3 Millionen syrische Flüchtlinge in Europa oder gegen Söldne

Turkey 3 million Syrian refugees in Europe or does against mercenary

 

Yüzde 50’yi zor tutuyoruz!. 3 milyon Suriyeli mülteciye yol verin Avrupa ya gitsinler

3 milyon Suriyeli mülteciye yol verin Avrupa ya gitsinler Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarındaki askerleri karakollara geri çekin

Avrupa Parlamentosu’nu uyarıyoruz PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine sahip çıkmayın Avrupa halkını kandırmayın Avrupa ya terör örgütlerini yığmayın yoksa Avrupa halkı tehlike içinde yaşar

Türkiye de 15 Temmuz darbe olayından faydalanıp Türkiye yi zora sokmayın dost olan zor zamanlarda belli olur.

PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri Türkiye de masum insanları öldürüyor. Avrupa Parlamentosu’ masum insanların yanında yer alaçığına terör örgütlerinden yana oluyor. Avrupa a halkını uyarıyoruz Avrupa Parlamentosu’ terör örgütlerinle Türkiye ye karşı ortak çalışıyor.

Sadece ülkemizde 3 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor. BM raporuna göre iki kişiden biri Avrupa’ya gitmek istiyor. Türkiye, işte bu yüzde 50’yi tutmakta zorlanıyor..

Avrupa, insanlık sınavından çaktı. Mültecileri bırakıp PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine sahip çıktı. 3 milyon Suriyeli‘yi barındıran Ankara‘ya da ayar vermeye kalkıştı.

Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde alarm zilleri çaldı. Sınırlara binlerce asker yığıldı. Mültecilerin sözleri ise Avrupa’nın yüzünde tokat gibi patladı:

Erdoğan’ın “Kapıları açarız” resti ise hepsinin uykularını kaçırdı. BM ile Batılı istihbarat servisleri, “İki mülteciden biri Avrupa’ya gelmek istiyor” raporunu hazırladı. Siyasileri uyardı. 

Buradaki insanların yarısı Avrupa‘ya gider. Ne denize açılacak tekne, ne de Kapıkule‘ye gidecek otobüs kalır. Bundan sonrasını ise artık Avrupalılar düşünsün!Avrupa Parlamentosu’nu uyarıyoruz PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine sahip çıkmayın Türkiye ye santaş yapmayın suçlusu Avrupa Parlamentosu’ olur.

we-can-scarcely-50-percent-3-million-syrian-refugees

Wir können kaum 50 Prozent. 3 Millionen syrische Flüchtlinge kommen durch Europa oder gehen

3 Millionen syrische Flüchtlinge kommen durch Europa oder sie gehen, Bulgarien und Griechenland wieder Truppen ziehen in die Border patrol

Wir warnen das Europäische Parlament die PKK, DEAŞ, FETÖ nicht mit einer terroristischen Organisation gehen wie Europäer nicht Terrororganisation oder europäische oder Raquel auf die Menschen in Europa in Gefahr stapeln

Türkei und Türkei machen nicht den 15 Juli Putsch Vorfall in schwierigen Zeiten mit dem Freund Zora Essen.

Die PKK, DEAŞ, FETÖ und Terrororganisationen wie die Türkei ist unschuldige Menschen töten. Neben dem Europäischen Parlament “unschuldige Menschen seit der terroristischen Organisation der Alaçığ. Wir warnen die Menschen des Europäischen Parlaments “der Europäischen eine terroristische Organisation arbeiten gegen die Türkei mit Ihrem Partner.

Nur in unserem Land leben 3 Millionen Flüchtlinge. UN-Bericht sagt einer der beiden, nach Europa zu gehen. Türkei, abhalten, die 50 Prozent…

Europa, menschliche Test. Wie die PKK DEAŞ links, FETÖ Flüchtlinge zu terroristischen Organisationen. 3 Millionen, versuchte er, die Einstellung zu Ankara syrischen Gastgeber geben.

 

Bulgarien und Griechenland in den Ländern des Balkans, insbesondere im Hinblick auf die Alarmglocken läuteten. Ohne Rand, fielen Tausende von Soldaten. Schlagen Sie auf den ersten Blick den Europäischen Flüchtlingsfonds Texten wie:

 

Erdogans “Open Doors s” ist der Rest sie alle ihren Schlaf verpasst. Westliche Geheimdienste mit den Vereinten Nationen, “einer der beiden Flüchtling will nach Europa kommen” hat den Bericht vorbereitet.Siyasileri gewarnt.

 

Die Hälfte die Menschen gehen nach Europa.Was wird Meer Boot zu öffnen, noch zum Bus Kapıkule gehen. Dies ist nicht mehr die Europäer denken!. Wir warnen das Europäische Parlament die PKK, DEAŞ, FETÖ gehen nicht mit einem Terroristen Organisation wie Truthahn essen Kriminellen machen nicht in das Europäische Parlament “Santas.

 

………………………………………………………………………………………………

We can scarcely 50 percent. 3 million Syrian refugees coming through Europe or go

3 million Syrian refugees coming through Europe or them go Bulgaria and Greece to pull back troops in the border patrol

We warn the European Parliament the PKK, DEAŞ, FETÖ do not go with a terrorist organization like European people do not stack the terrorist organization or European or Raquel on the people of Europe in danger

Turkey and Turkey don’t make the July 15 coup incident in difficult times with friend zora eating.

The PKK, DEAŞ, FETÖ and terrorist organizations like Turkey is killing innocent people. Next to the European Parliament ‘ innocent people since the terrorist organization of alaçığ. We warn the people of the European Parliament ‘ the European a terrorist organization working against Turkey with your partner.

Only in our country, 3 million refugees live. UN report says one of the two to go to Europe.Turkey, that hold 50 percent..

Europe, human test. Like the PKK, DEAŞ left, FETÖ refugees to terrorist organizations. 3 million, he tried to give the setting to Ankara Syrian hosts.

 

Bulgaria and Greece in the Balkan countries, especially with regard to alarm bells rang. No border, fell to thousands of soldiers. Slap on the face of the European refugees lyrics like:

 

Erdogan’s “Open  doorss” is the rest they all missed their sleep. Western intelligence services with the UN, “one of Two refugee wants to come to Europe” has prepared the report. Siyasileri warned.

 

Half the people here go to Europe. What will open sea boat, nor go to bus Kapıkule. This is no longer the Europeans think!. We warn the European Parliament the PKK, DEAŞ, FETÖ do not go with a terrorist organization like Turkey eat don’t make criminal the European Parliament ‘ Santas.

……………………………………………………………………………………

Nous pouvons à peine 50 pour cent. 3 millions de réfugiés syriens qui traverse l’Europe ou aller

3 millions de réfugiés syriens qui traverse l’Europe ou les aller la Bulgarie et la Grèce se replier les soldats de la patrouille frontalière

Nous mettons en garde le Parlement européen le PKK, DEAŞ, FETÖ ne vont pas avec une organisation terroriste comme les peuples européens ne se cumulent pas l’organisation terroriste ou européenne ou Raquel le peuple de l’Europe en danger

La Turquie et la Turquie ne font pas l’incident de coup d’Etat le 15 juillet dans les moments difficiles avec un ami zora manger.

Le PKK, les DEAŞ, les FETÖ et les organisations terroristes comme la Turquie est de tuer des gens innocents. À côté du Parlement européen ‘ innocents depuis l’organisation terroriste du alaçığ. Nous mettons en garde les gens du Parlement ‘ européen un travail de l’organisation terroriste contre la Turquie avec votre partenaire.

Seulement dans notre pays, 3 millions de réfugiés vivent. Rapport de l’ONU déclare un des deux pour aller vers l’Europe. La Turquie, qui détiennent 50 %…

Europe, test sur des humains. Comme le PKK, DEAŞ gauche, réfugiés FETÖ à des organisations terroristes. 3 millions, il a essayé de donner le réglage aux hôtes syrien d’Ankara.

 

La Bulgarie et la Grèce dans les pays des Balkans, en particulier en ce qui concerne la sonnette d’alarme a sonné. Sans bordure, est tombé à des milliers de soldats. Claque sur le visage les paroles de réfugiés européens comme :

 

« Portes ouvertes » Erdogan est le reste, ils ont tous raté leur sommeil. Les services de renseignements occidentaux avec les Nations Unies, « l’un des deux réfugiés veut venir en Europe » a préparé le rapport. Siyasileri a mis en garde.

 

La moitié des personnes ici aller en Europe.Ce qui va ouvrir le bateau en mer, ni aller au bus Kapıkule. Ce n’est plus le pense que les européens !. Nous mettons en garde le Parlement européen le PKK, DEAŞ, FETÖ ne vont pas avec un terroriste organisation comme manger de la Turquie ne font pas criminel au Parlement européen “Santas.
Avrupa birliği gazetesi

The European Union newspaper

Die Europäische Union-Zeitung

Le journal de l’Union européenne

Haber ziya kara

Biz Türkiye deki siyasetçilere benzemeyiz Avrupa birliği gazetesini PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine boyun eğdiremezsiniz dünyanın neresinde olursa olsun masum insanları terör örgütlerine öldürt dürmeyeceğiz

We politicians in Turkey like the European Union, the PKK, the newspaper DEAŞ FETÖ you cannot subjugate to terrorist organizations like anywhere in the world people öldürtmeyeceğiz to terrorist organizations

Wir als Politiker in der Türkei wie der Europäischen Union, die PKK, die Zeitung DEAŞ FETÖ Sie nicht zu terroristischen unterwerfen können Organisationen wie überall in der Welt Menschen Öldürtmeyeceğiz Terrororganisationen

Nous, les politiques en Turquie que l’Union européenne, le PKK, le journal DEAŞ FETÖ vous ne pouvez pas soumettre aux terroristes des organisations comme n’importe où dans le monde les gens öldürtmeyeceğiz à des organisations terroristes

 

abgazetesin
Demokrasi ve Şehitler Sergisi
Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz’un yıldönümünde, “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Sergisi” düzenledi.  Sergi açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,...
KHK ile 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı
Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile...
Şişli’de büyük operasyon! Tüm sokaklar tutuldu didik didik aranıyor
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı. Genel asayiş uygulaması...
Yolcu treninin vagonu devrildi!
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treninin yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda...
TSK’daki ihraçlarda dikkat çeken isimler
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subayların arasında Orgeneral Yaşar Güler’in eski...
İki ilden kahreden haber! Ufuk ve Yusuf’tan kötü haber
Günlerdir kayıp çocuklardan gelecek iyi haberi bekleyen Türkiye’nin yüreğini yakacak iki acı haber ajanslara düştü. Hatay’ın Hassa ilçesinde 8 gün...
İÇ İŞLERİ BAKANINI UYARIYORUZ SENİN ADINI KULLANAN OTO DOLANDIRICILARI VAR YAKALA ŞUNLARI SAYIN BAKANIM 
Süleyman Soylu nun adını kullanan oto dolandırıcıları kim Türkiye geneli devletin içinde öyle çeteler çıkıyor ki bakanın adını bile kullananlar...
FETÖ’den tahliye edilen Bursa eski Valisi Harput’a ev hapsi
FETÖ/PDY davasında, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları ve...
Tanık olarak gelmeyen Ali Ağaoğlu hakkında zorla getirilme kararı
FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz’ün Dubai tatili” davasında tanık olarak dinlenmesi beklenen Ali Ağaoğlu duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti Ali Ağaoğlu...
FETÖ’cü Zaman Gazetesi davasında karar
FETÖ’cü Zaman Gazetesi’nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan 4’ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme kararında 6...
Serdar Ortaç’la kısa bir söyleşi
23. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma  Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cide’de konser verecek olan Türk Pop Müziğinin ünlü ve sevilen...
Avusturya’da tartışma yaratan öneri: Erdoğan’a oy verenler Türkiye’ye dönsün
Türkiye karşıtlığının üst seviyede olduğu Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ülke içinde tartışma...
AP’den Türkiye’ye vize serbestisi şartı: Kıbrıs
Avrupa Parlamentosu (AP) Türk vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması koşuluna bağladı. DW Türkçe’de yer alan habere...
Bakliyat devine FETÖ operasyonu
Mersin’de FETÖ soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda’nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı....
YSK kesin sonuçları açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran’daki seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

%d blogcu bunu beğendi: