Instance de Charlie Hebdo dans l’Union européenne du premier ministre.

Instance de Charlie Hebdo dans l’Union européenne du premier ministre.
  • 29.11.2016

Bakan Çelik’ten AB’ye Charlie Hebdo örneği.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Brüksel’de yaptığı konuşmada Charlie Hebdo saldırısından sonra gösterilen dayanışmanın Türkiye için gösterilmemesini eleştirdi..

bakan-celikten-abye-charlie-hebdo-ornegi

 

B Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’nin ifade ve basın hürriyeti gibi konuları tartışabilecek özgüvene sahip olduğunu belirterek, “Örneğin 23. ve 24. fasılları açalım, buyurun konuşalım. Ama Türkiye-AB katılım müzakerelerinde hiçbir ilerleme olmayacak, ancak o fasılların içeriğiyle ilgili olarak Türkiye’ye sürekli olarak suçlama yöneltilecek. İşte bu, paylaştığımız ortak değerler açısından kaygı verici.” dedi.

Çelik, Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları çerçevesinde Türk ve yabancı medya mensuplarıyla Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının başında konuşan Çelik, AB’yi darbe girişiminde ve terörle mücadelede Türkiye’ye yeteri kadar destek vermemekle eleştirdi.

Darbe girişimine değinen Çelik, şunları söyledi: “Bir Avrupa demokrasisi Avrupa topraklarında saldırıya uğramıştı. Bu ülkenin parlementosu saldırıya uğramıştı. Dolayısıyla bu ülkenin parlementosuyla dayanışma içinde olmak, ilk haftalarda, ilk günlerde söz konusu olmalıydı. Ama bunlar olmadı. Bunun yerine darbe girişiminden 24 saat sonra maalesef Türkiye’nin darbeye karşı alacağı tedbirlerin demokratik olup olmayacağı sorgulandı. Yapılan bir açıklamada, ‘Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz’ denildi. Bizimle darbeciler eşit taraflar olarak algılandı ve itidal çağrısı yapıldı.”

Türkiye’nin darbe girişimiyle mücadelesini hukuk içinde sürdüreceğini belirten Çelik, çatışmaların en yoğun olduğu zamanlarda bile halkın tepkisi karşısında darbeci askerlerin polisler tarafından korumaya alındığını ve hukuka teslim edildiğini hatırlattı.

“DEMOKRASİMİZİ KORUYACAĞIZ”
Türkiye’nin bu kadar büyük bir güvenlik problemi karşısında demokrasisini korumak için olağanüstü hal ilan ettiğini dile getiren Bakan Çelik, “Yüzlerce generalin katılmış olduğu bir darbe girişimine uğramış bir ülke. Irak ve Suriye sınırında bin 295 kilometreden sürekli terör saldırısına uğrayan bir ülke. 3 milyon mülteciyi misafir eden bir ülke. Ve bu ülke şunu söylüyor; Ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin sınırları içerisinde kalıyorum ve olağanüstü hali de Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesinin tanıdığıhak çerçevesinde yapıyorum. Bizim demokrasimiz için zor zamanlardan geçiyoruz. Biz demokrasimizi koruyacağız.” diye konuştu.

CHARLİE HEBDO ÖRNEĞİ
Bakan Çelik, Charlie Hebdo saldırısından sonra gösterilen dayanışmanın Türkiye için gösterilmemesini de eleştirerek, “Charlie Hebdo saldırısındaki gibi bir görüntü dünyaya verilseydi, bunun çok büyük sonuçları olacaktı. Birincisi, sadece AB’nin sınırları içerisinde değil, sınırları dışında da bir demokrasi saldırıya uğradığı zaman AB’nin buna nasıl sahip çıktığı gösterilecekti. İkincisi, bütün bir İslam dünyasına güçlü bir demokrasi mesajı verilecekti.” değerlendirmesini yaptı.

“23. VE 24. FASILLARI AÇALIM, BUYURUN KONUŞALIM”
Böyle bir dayanışmanın demokrasi tarihi açısından parlak bir sayfa oluşturacağını söyleyen Çelik, “Şimdi Türkiye çeşitli şekillerde eleştiriliyor. Biz hiçbir şekilde eleştiriden kaçmıyoruz. Bu eleştirilerle yüzleşebilecek bir özgüvene sahibiz. Her ülke her ülkeyi eleştirebilir. Bu demokratik kültürün bir gereğidir.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin de Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ konularında ciddi kaygılarını dile getirdiğini hatırlatan Çelik, “Özellikle ifade hürriyeti ve basın hürriyeti gibi konularda biz bunları tartışabilecek bir özgüvene sahibiz. Örneğin 23. ve 24. fasılları açalım, buyurun konuşalım. Ama Türkiye-AB katılım müzakerelerinde hiçbir ilerleme olmayacak ancak o fasılların içeriğiyle ilgili olarak Türkiye’ye sürekli olarak suçlama yöneltilecek. İşte bu, paylaştığımız ortak değerler açısından kaygı verici. ” şeklinde konuştu.

AP’NİN KARARI
Bu bakımdan Avrupa Parlementosunun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararının son derece vizyonsuz olduğuna dikkati çeken Çelik, “Bu, Avrupa değerleri etrafında dayanışmak yerine, Avrupa değerlerini bir başka ülkeyi köşeye sıkıştırmak için bir araç gibi kullanma şeklinde bir yaklaşımdır. Bu durum, paylaştığımız ortak değerleri de yıpratmaktadır.” dedi.

Hukuk devletinin her şeyden önemli olduğunu kaydeden Çelik, “Yapıcı eleştiriyi bir kazanım sayarız. Ancak yapıcı olmayan negatif eleştiriler ve evrensel değerleri araçsallaştıran vizyonsuz eleştirileri tabiki dikkate almamız mümkün değildir. Bugün göç krizi, terörle mücadele gibi konularda Türkiye ve AB arasında daha yoğun ilişkilerin kurulması gereken bir dönem, daha güçlü köprülerin kurulması lazım, daha ciddi ilişkilerin geliştirilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

.

Charlie Hebdo instance into the EU from the Prime Minister.

Minister for EU Affairs and Chief negotiator Egemen Bagis made a speech in Brussels Charlie Hebdo Omer Celik after Turkey criticized solidarity shown doesn’t show for. ..

B Turkey’s Minister for EU Affairs and Chief negotiator Omer Celik, expression and press freedom will be able to discuss such topics as self-confidence, stating, “for example 23. and 24. the chapters are open, come on in and let’s talk about it. But Turkey-EU accession negotiations will be no progress, but he’s as relevant to the content of the chapters addressed continuously to charges against Turkey. That’s it, I am concerned with in terms of common values that we share, “he said.

Celik, Turkey-EU civil society within the framework of Meetings in Brussels with members of the Turkish and foreign media.Speaking at the beginning of the meeting, Charles attempts to blow the EU and does not give enough support to Turkey in the fight against terrorism.

 

. The coup attempt by referring to steel, said: “a European democracy European territory was attacked. Parliament of this country was attacked. Consequently, these being the country’s first few weeks in solidarity parlementosuyla, in the early days must have been in question. But it didn’t happen. Instead, the coup attempt in 24 hours, unfortunately, Turkey will take measures to against the coup was questioned whether democratic. In a statement, ‘ we ‘ call to parties to sobriety, the statement said. As the coup plotters are equal parties with us was detected and sobriety. ”

Turkey’s coup would continue in the struggle with the law indicates that the Steel, even when the most intense conflict in the face of the public’s response to the coup soldiers and to protect law delivered by the police.

“DEMOKRASİMİZİ KORUYACAĞIZ”

Turkey in the face of such a big security problem of democracy that he had declared a State of emergency to maintain voicing Minister of steel, “is a blow to hundreds of generals joined a country to interfere. Iraq and Syria border was attacked by continuous terror than 295 ride country. 3 million refugees in a country that guests. And say this country;I stay within the boundaries of the European Convention on human rights and the European Convention on Human Rights the extraordinary form 15. within the framework of tanıdığıhak. We’re passing through difficult times for our democracy. We will protect our democracy. “he said.

CHARLIE HEBDO EXAMPLE

Steel Minister, Charlie Hebdo showing solidarity after the attack doesn’t show for Turkey criticised, “Charlie Hebdo was given an image to the world, such as in the attack, it would be a very large results. First of all, not only within the borders of the EU, but also outside the bounds of a democracy was attacked when the EU was set out with that.Secondly, a whole world of İslam would be a strong democracy message. “made the assessment.

“23 and 24. FASILLARI LET’S OPEN IT, HERE YOU GO, LET’S TALK ”

Such solidarity is a bright page in the history of democracy will create Steel, “Turkey has been criticized in several ways Now. We in no way we’re not running away from the criticism. Can we have a stuffing face with this criticism. Every country, every country can criticize. This is a requirement of the democratic culture, “he said.

Turkey and European countries of rising Islamophobia, xenophobia and right-wing extremism expressed concern serious matters of reminding Steel, “in particular on issues such as freedom of expression, press freedom and we can discuss them, we have a stuffing. For example 23. and 24. the chapters are open, come on in and let’s talk about it.But Turkey-EU accession negotiations will be no progress, but he’s as relevant to the content of the chapters addressed continuously to charges against Turkey.That’s it, I am concerned with in terms of common values that we share. “he said.

AP’S DECISION

In this regard, the European Parlementosunun (AP) recommendation that membership talks with Turkey’s decision to freeze without extremely vision highlighted that Steel, “this is solidarity, rather than around European values, European values to another country into a corner is an approach in the form of use as a tool. In this case, we share common values and yıpratmaktadır, “he said.

Noting that the rule of law paramount “constructive criticism, we count on a recovery of steel. However, non-constructive negative criticism and criticism of the universal values we consider araçsallaştıran vision-free, of course, is not possible. Today’s immigration crisis, the fight against terrorism, Turkey and the EU on issues such as establishment of a period of more intense relationship between, I need the establishment of stronger bridge, development of a more serious relationship. “he said.

……………………………….

 

Charlie Hebdo Instanz aus der Premierminister in die EU.

Minister für EU-Angelegenheiten und Chef-Unterhändler vorgenommenen Egemen Bagis eine Rede in Brüssel Charlie Hebdo Omer Celik nach Türkei Solidarität kritisiert zeigen nicht…

B türkischen Minister für EU-Angelegenheiten und Chef-Unterhändler Omer Celik, Meinungs- und Pressefreiheit werden Themen wie Selbstbewusstsein, diskutieren können besagt, “z. B. 23. und 24. die Kapitel sind offen, komm rein und lass uns darüber reden.Türkei-EU-Beitrittsverhandlungen werden keine Fortschritte, aber er ist so relevant für den Inhalt der Kapitel kontinuierlich an Anklage gegen Türkei gerichtet. Das war’s, ich befasse mich mit in Bezug auf die gemeinsamen Werte, die wir teilen, “sagte er.

Celik, Türkei-EU Zivilgesellschaft im Rahmen der Treffen in Brüssel mit Vertretern der türkischen und ausländischen Medien.Sprechen zu Beginn des Treffens, Charles versucht die EU zu Blasen und gibt nicht genügend Unterstützung für die Türkei im Kampf gegen den Terrorismus.

Der Putschversuch durch die Bezugnahme auf Stahl, sagte: “ein europäische Demokratie europäischen Territorium angegriffen wurde.Parlament des Landes wurde angegriffen.Folglich müssen diese ersten Wochen des Landes in Solidarität Parlementosuyla, in den frühen Tagen in Frage gewesen sein. Aber es geschah nicht. Stattdessen den Putschversuch in 24 Stunden, Türkei dauert leider Maßnahmen gegen den Putsch wurde bezweifelt, daß demokratische. In einer Erklärung rufen “wir” Parteien zur Nüchternheit, die Erklärung. Da die Putsch-Plotter gleich sind Partys mit uns wurde erkannt und Nüchternheit. ”

Staatsstreich in der Türkei weiter der Kampf mit dem Gesetz zeigt, dass der Stahl, auch wenn die intensivste Konflikt angesichts der öffentlichen Reaktion auf die Putsch-Soldaten und gesetzlich geschützt von der Polizei geliefert.

“DEMOKRASİMİZİ KORUYACAĞIZ”

Türkei gegen ein großes Sicherheitsproblem der Demokratie, die er, den Ausnahmezustand erklärt hatte zu pflegen, Minister für Stahl, zum Ausdruck zu bringen “ist ein Schlag für Hunderte von Generälen ein Beitritt zu stören. Irak und Syrien Grenze wurde durch kontinuierliche Terror als 295 Fahrt Land angegriffen. 3 Millionen Flüchtlinge in einem Land, das die Gäste. Und dieses Land sagen; Ich bleiben innerhalb der Grenzen der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte die außerordentliche Form 15. im Rahmen des Tanıdığıhak. Wir sind auf der Durchreise nach schwieriger Zeiten für unsere Demokratie. Wir werden unsere Demokratie schützen “, sagte er.

CHARLIE HEBDO BEISPIEL

Stahl Minister Charlie Hebdo solidarisch zu zeigen, nachdem der Angriff nicht, für die Türkei zeigen kritisiert, “Charlie Hebdo war ein Bild der Welt gegeben, wie z. B. in den Angriff, wäre es eine sehr große Ergebnisse.Zunächst einmal wurde nicht nur innerhalb der Grenzen der EU, sondern auch außerhalb der Grenzen der Demokratie angegriffen, als die EU damit dargelegt wurde. Zweitens würde eine ganze Welt von İslam eine starke Demokratie Nachricht “die Bewertung gemacht.” sein.

“23 und 24. FASILLARI ÖFFNEN WIR ES, BITTESCHÖN, LASSEN SIE UNS REDEN ”

Diese Solidarität ist eine helle Seite in der Geschichte der Demokratie entsteht Stahl, “Türkei ist in mehrfacher Hinsicht jetzt kritisiert worden. Wir in keiner Weise wir laufen nicht weg von der Kritik. Wir können eine Füllung Gesicht mit dieser Kritik. Jedes Land kann jedes Land kritisieren. Dies ist eine Anforderung der demokratischen Kultur, “, sagte er.

Türkei und europäischen Ländern steigenden Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus äußerte Besorgnis ernste Dinge erinnern, Stahl, “insbesondere zu Themen wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und wir diskutieren, können wir eine Füllung haben. Z. B. 23. und 24. die Kapitel sind offen, komm rein und lass uns darüber reden. Türkei-EU-Beitrittsverhandlungen werden keine Fortschritte, aber er ist so relevant für den Inhalt der Kapitel kontinuierlich an Anklage gegen Türkei gerichtet. Das ist es, ich befasse mich mit in Bezug auf die gemeinsamen Werte, die wir teilen. “er sagte.”

AP ENTSCHEIDUNG

In diesem Zusammenhang spricht die Empfehlung des Europäischen Parlementosunun (AP), dass die Mitgliedschaft mit den Beschluss der Türkei Einfrieren ohne extrem Vision hervorgehoben, dass Stahl, “das ist Solidarität, anstatt um europäische Werte, europäische Werte in ein anderes Land in einer Ecke ist ein Ansatz in Form von Nutzen als ein Werkzeug. In diesem Fall sagte wir gemeinsame Werte und Yıpratmaktadır haben,”er.

Feststellend, dass die Herrschaft des Rechts überragender “konstruktive Kritik, wir zählen auf eine Erholung des Stahls. Jedoch nicht konstruktive Kritik und die Kritik der universellen Werte wir betrachten Araçsallaştıran Vision-frei, natürlich, ist nicht möglich. Die heutige Einwanderung Krise, die Bekämpfung des Terrorismus, der Türkei und der EU zu Themen wie Einrichtung einer Periode intensiver Beziehungen zwischen, ich brauche die Einrichtung der stärkere Brücke, Entwicklung eines ernsteren Beziehung. “, sagte er.

…………………………………..

Instance de Charlie Hebdo dans l’Union européenne du premier ministre.

Ministre des affaires européennes et chef négociateur Qu’egemen Bagis prononce un discours à Bruxelles Charlie Hebdo Omer Celik, après que la Turquie a critiqué la solidarité manifestée n’affiche pour…

Le ministre B pour les affaires européennes et chef négociateur Omer Celik, d’expression et liberté de la presse sera en mesure de discuter de sujets tels que la confiance en soi, déclarant : « par exemple 23. et 24. les chapitres sont ouvert, allez dans et parlent.Mais les négociations d’adhésion Turquie-UE ne sera aucun progrès, mais il est aussi pertinent pour le contenu des chapitres adressée en permanence à des accusations contre la Turquie. C’est ça, je m’inquiète en ce qui concerne les valeurs communes que nous partageons, « a-t-il déclaré.

Celik, la société civile UE-Turquie dans le cadre de réunions à Bruxelles avec les représentants des médias turcs et étrangers.Prenant la parole au début de la réunion, Charles tente de souffler de l’UE et ne donne pas assez de soutien à la Turquie dans la lutte contre le terrorisme.

La tentative de coup d’Etat en se référant à l’acier, a déclaré : « un territoire européen de la démocratie européenne a été attaqué.Parlement de ce pays a été attaqué. Par conséquent, celles-ci étant les premières semaines du pays de solidarité parlementosuyla, dans les premiers jours doivent avoir été en cause. Mais il n’est pas arrivé. Au lieu de cela, la tentative de coup d’Etat en 24 heures, malheureusement, la Turquie prendra mesures contre le coup d’Etat s’est demandé si démocratique. Dans un communiqué, « nous » appel aux parties à la sobriété, indique le communiqué. Comme les putschistes sont égales parties avec nous a été détectée et sobriété. ”

Coup d’état de la Turquie continuerait dans la lutte avec la Loi indique que l’acier, même lorsque le conflit plus intense face à la réaction du public pour les soldats de coup d’État et de protéger le droit délivrée par la police.

« DEMOKRASİMİZİ KORUYACAĞIZ »

La Turquie face à un tel problème de grande sécurité de la démocratie qu’il avait décrété l’état d’urgence pour maintenir exprimant ministre d’acier, « est un coup dur pour des centaines des généraux s’est joint à un pays pour intervenir. Frontière d’Irak et la Syrie a été attaquée par la terreur continue que 295 balade pays. 3 millions de réfugiés dans un pays que les clients. Et que dire de ce pays ;Je reste dans les limites de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme de la forme extraordinaire 15. dans le cadre du tanıdığıhak. Nous sommes en passant par des moments difficiles pour notre démocratie. Nous allons protéger notre démocratie. « a-t-il déclaré.

EXEMPLE DE CHARLIE HEBDO

Ministre en acier, Charlie Hebdo solidaires après que l’attaque ne montre pas que la Turquie a critiqué, « Charlie Hebdo a été donné une image dans le monde, comme lors de l’attaque, il aurait été un résultats très grands. Tout d’abord, non seulement au sein des frontières de l’UE, mais aussi en dehors des limites de la démocratie a été attaqué lorsque l’UE a été exposée avec ça.Deuxièmement, tout un monde de İslam serait un message de démocratie forte. « procédé à l’évaluation.

« 23 et 24. FASILLARI NOUS ALLONS OUVRIR, ICI, VOUS ALLEZ, LET’s TALK ”

Cette solidarité est qu’une page brillante dans l’histoire de la démocratie va créer en acier, « la Turquie a été critiquée à plusieurs égards maintenant. Nous avons en aucun cas que nous ne manquons pas loin de la critique.Pouvons-nous avoir un visage de farce avec cette critique. Chaque pays, chaque pays peuvent critiquer. Il s’agit d’une exigence de la culture démocratique, « dit-il.

Turquie et les pays européens de la montée de l’islamophobie, la xénophobie et l’extrémisme de droite a exprimé la préoccupation des choses sérieuses de rappeler en acier, « en particulier sur des questions telles que la liberté d’expression, liberté de la presse et nous pouvons discuter, nous avons une farce. Par exemple 23. et 24.les chapitres sont ouvert, allez dans et parlent. Mais les négociations d’adhésion Turquie-UE ne sera aucun progrès, mais il est aussi pertinent pour le contenu des chapitres adressée en permanence à des accusations contre la Turquie. C’est tout, je m’inquiète en ce qui concerne les valeurs communes que nous partageons. « Il a dit.

DÉCISION DE PA

À cet égard, la recommandation européenne Parlementosunun (AP) que l’adhésion s’entretient avec la décision de la Turquie à geler sans extrêmement vision a mis en évidence qu’acier, « il s’agit de solidarité, plutôt autour des valeurs européennes, les valeurs européennes à l’étranger dans un coin est une approche sous la forme d’utilisation comme outil. Dans ce cas, nous partageons des valeurs communes et des yıpratmaktadır, » dit-il.

Notant que l’état de droit primordial « critique constructive, nous comptons sur une reprise de l’acier. Cependant, les critiques négatives non constructives et la critique des valeurs universelles nous considérer araçsallaştıran vision-gratuit, bien sûr, n’est pas possibles.Crise de l’immigration d’aujourd’hui, la lutte contre le terrorisme, la Turquie et l’UE sur des questions telles que la mise en place d’une période d’une relation plus intense entre, j’ai besoin de la mise en place du pont plus fort, le développement d’une relation plus sérieuse. « a-t-il déclaré.

.

 

 

 

 

 

Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif, Samsun’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İYİ Parti Genel...
CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erkan Kaya
Gaziosmanpaşa Barınma Derneğini ziyaret etti    
10 yıl içinde İstanbul da 7’den büyüklüğünde deprem olacak
İstanbul nüfusunun yüzde 68 ölecek ve yüzde 16 sı sakat kalacak   İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binayı 20 günde kaldıran...
Gaziosmanpaşa Sokak kültür merkezi
Ali galip bey caddesi yönetim iş merkezi kat 1. Gaziosmanpaşa İstanbul İstanbul’da iki şubesiyle faaliyette bulunan Sokak Kültür Merkezleri, sanatın...
Kartal da görüldü ki beklenen Istanbul Depremi Türkiye’nin ipini çekebilir….!!!
Altını çizerek başlamak istiyorum. Ulkemizde İmar ve Şehircilik eşittir ‘İlkellik’ ve ‘İllegalite’ dir. Deprem olmadı, sel gelmedi, Istanbul Kartal da dev bir...
GEÇEN YIL 2018 de 73 BİN 861 HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDIK
ülke de HIRSIZLIK OLAYI çoğaldı ne memleket ama 2018 yılında yaşanan hırsızlık sayısı belli olurken, bu tür olayların en çok...
MHK toptan istifa etti!
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun görevinden istifa etmesinin ardından tüm yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na verdi. Türkiye Futbol...
70 üstü puan alma zorunluluğu geliyor!
Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak;...
Mansur Yavaş: Allah’ın nimetinden bir katrilyon kar edildi
Ankara belediyesinin çok fazla borcu olduğuyla ilgili bir soruyu Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, “Bir defa vatandaşın parasını harcıyor. Ankara’ya...
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘çöp’ yanıtı: Arayın bana sorun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Beylikdüzü’nde bile arka mahallelerinde çöp yığınları var. Beylikdüzü bunun hesabını herhalde soracaktır.” sözlerine yanıt veren İmamoğlu “Yanlış bilgi...
YKS başvuruları başladı!
Milyonlarca kişi bekliyordu. YKS başvuruları bugün başladı. Son başvuru tarihi 6 Mart. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde...
İstanbul’da ucuz sebze-meyve kuyruğu
İstanbul’da tanzim satış noktalarının ilk günü nasıl geçti? Belediyelerin uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktaları bugün itibari ile faaliyete...
IMF Başkanı’ndan korkutan uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavaşladığına dikkat çekti ve küresel ekonomiyi etkileyen...
Ekrem İmamoğlu: Ciddi bir farkla hep birlikte kazanacağız
CHP’nin Eyüpsultan ilçe belediye adayı Emel Bilenoğlu’nun tanıtım toplantısına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Biz ciddi...
Türkiye nereye gidiyor bu ülkenin çivisi cıkmış
AKP’li başkan: Hırsız bizim hırsızımız, biz yanında yer alırız Mersin Çamlıyayla AKP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş’in, ilçe binasındaki seçim...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ