Referandum Seçimlerini Ak parti içindeki gizli fetöcular Belirleyecek

Referandum Seçimlerini Ak parti içindeki gizli fetöcular Belirleyecek
  • 01.02.2017

Araştırdık ve yazdık Ak partiyi içerden vuracaklar

Referandum Seçimlerini Ak parti içindeki gizli fetöcular Belirleyecek

Evet’ çıkarsa ne olur, ‘Hayır’ çıkarsa ne olur?

Ak parti içindeki gizli fetöcular bu secimler de gizli çalışma yaparak

Yüzde -54 hayır oyu çıkartacaklar. Ve. Evet oylarında içeriden ak partiye darbe vuracaklar.

Türkiye kaderini belirleyecek

Referandum Seçimlerinde İl ve ilçelerde ak parti kontrol merkezleri kurarsa Ak parti içindeki gizli fetöcuları engelleyebilir. Ak parti bu seçimlerde bu olayları engellerse yüzde 57 evet oy alır. Ama Ak parti içindeki gizli fetöcular çok güçlü bunu başarabilmek zor. .  Şahibe ye bulaşmamış insanlara görev vermek gerek  ve belirlenen gizli fetöculara görev vermemek gerekmektedir eğer yanlışlıkla ve bilerek gizli fetöculara görev verilirse ak parti kaos yaşayacaktır

Halk ne istiyor.

Siyasiler halkın kaderini nasıl belirliyor. Ve seçmene ne gözle bakıyor.

Türkiye genelinde Siyasiler halkın kontrolünü elemi geçirdi onların üzerinden hep senaryo uygulanıyor.

Siyasiler ülke yönetiminde hep yasa dışı tarikatlar ve yasadışı örgütler ile işbirliği yapıyor ve hükümeti yönetmeye çalışıyor ama siyasiler zor durumda kaldığı zaman halk a inmeye çalışıyor. Türkiye de tüm partilerde yasa dışı örgütler ön planda bu gibi örgütler siyasi partileri ağ gibi sarmışlar.

Referandum Seçimlerinde Türkiye de siyasi partiler nasıl oy kullanacak

Ak parti. nin Seçmenin yüzde – 82 evet diyecek

Yüzde- 12 hayır diyecek

Ak parti içinde keyfi olan kitle var rahatsız olmak istemiyor. Bunlar hayır diyecek

MHP. Seçmenin yüzde – 42 evet diyecek

Yüzde- 58 hayır diyecek

MHP içinde muhalefet olan evet hayır seçimlerinin kaderini belirleyecek

CHP. Seçmenin yüzde 24–evet diyecek

Yüzde- 76 hayır diyecek

Burada CHP içinde dikta bir yapının olduğu göz artı edilmemeli

Saadet partisi. Seçmenin yüzde 67–evet diyecek

Yüzde- 33 hayır diyecek Saadet partisi genel merkezi ne kadar hayır oyu vereceğiz diye açıklama yaparsa yapsın çoğunluğu evet diyecek

HDP. Seçmenin yüzde 55–evet diyecek

Yüzde- 45 hayır diyecek

Güney doğuda geçmiş den bu güne kadar ağalık sistemi var bu seçimler de ise Güney doğuda kalabalık ailelere büyük vaatler verilecek onlara bu secimler de Birçok kalabalık aileler zengin olma yolu açılacak. Güney doğuda kalabalık ailelere zengin olacak evet hayır seçimlerinin kaderini Güney doğudaki halk belirleyecek

DP parti Seçmenin yüzde 70–evet diyecek

Yüzde- 30 hayır diyecek

DP parti ak partinin kontrolün de her il ve ilçelerde gizliden ak partiyi destekliyorlar.

Vatan partisi. Seçmenin yüzde 17–evet diyecek

Yüzde- 83.hayır diyecek

DSP. Seçmenin yüzde 15–evet diyecek

Yüzde- 85.hayır diyecek.

BBP. Seçmenin yüzde 74 –evet diyecek

Yüzde- 18.hayır diyecek.

Bağımsız Türkiye Partisi Seçmenin yüzde 80 –evet diyecek

Yüzde- 20. hayır diyecek

Hak ve Eşitlik Partisi  Seçmenin yüzde 40 –evet diyecek

Yüzde- 60 hayır diyecek

Sistemin boşluğundan faydalanıp siyesi kulvarda yer alıyorlar.

Komünist Parti Seçmenin yüzde 5–evet diyecek

Yüzde- 95- hayır diyecek

Liberal Demokrat Parti – Seçmenin yüzde 98 –evet diyecek

Yüzde- 2 -hayır diyecek

Millet Partisi . Seçmenin yüzde 86 –evet diyecek

Yüzde- 14-hayır diyecek

Özgürlük ve Dayanışma Partisi  – Seçmenin yüzde 3 –evet diyecek

Yüzde- 97-hayır diyecek

Anadolu Yükseliş Partisi- Seçmenin yüzde 97–evet diyecek

Yüzde- 3-hayır diyecek

Diğer ufak partileri yazmıyoruz seçmen de söz sahibi değiller. Ve halk tapanına inememişler onların oyları seçimleri etkilemez

Türkiye de yaşa dışı örgütler yok olmamak için her şeyi yapacaklar.

Bu seçimlerden sonra evet oyu çıkarsa yasa dışı örgütler yer altına girecekler başkanlık gelecek olursa tefek eylemler yapacaklar.

Türkiye nin bu evet hayır seçimlerin de yeni anayasada tek bir eksikliği vardı hükümet onu göz ardı etti eğer secimler de hayır oyu çıkarsa başkanı denetleyecek kurum u koymadılar.  İlerde Türkiye nin başı bu sebep den belaya girebilir. Halk bunu göz artı etmeyecektir. Ona göre oy verecektir ve hükumetin tek hatası yüzünden bu secim kıran kırana geçecektir.

Ak parti içindeki gizli fetöcular. Hayır oyu verecekler.ve hala hazırda ak parti içinde binlerce fetöcu bulunmaktadır. Bunlar sinsile yoluyla bazı gazetelere baskı yapacaklar ve gazetelere maddi manavi reklam larda kısıtlama yapacaklardır. fetöcular ellerindeki kara paraları hayır oyu  için harcayacaklar ve kullanacaklar.

Anayasa değişikliği seçimlerin de ise yer altı örgütleri eylem yapacaklar ve birçok insanı öldürecekler. Karanlık işlerden gelen kara para olayları bitecek diye ülkeyi kaosa bile götürebilirler.

Yer altı örgütleri Bunların binlercesi devletin içinde yer almaktadır.

İşte gelecek olan yeni anayasa

Partili cumhurbaşkanı

Teklifin 18’inci maddesine 343 kabul, 142 ret, iki boş oy verildi. Üç oy ise geçersiz sayıldı.

Bu madde uyarınca, ‘cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiğinin kesileceğine’ dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada bakanlar kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Seçim tarihi 3 Kasım 2019

Teklifin 17’inci maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi. İki oy boş çıktı, üç oy da geçersiz sayıldı.

17’inci maddeye göre bir sonraki genel seçim ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclis’in seçim kararı alması halinde, 27’nci genel seçim, cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

TBMM, anayasa değişikliği teklifinin kanunlaşıp yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde değişikliklerin gerektirdiği Meclis içtüzüğünü ve kanuni düzenlemeleri gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek.

Önerilen hükümet sistemine uyum

Teklifin 16’ncı maddesinin oylamasına 486 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 141 ret oyu kullanıldı, iki oy boş, bir oy geçersiz çıktı.

16’ıncı maddeyle önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanına bütçe yetkisi

Anayasa değişikliği teklifinin 15’inci maddesi 342 kabul, 141 ret ve iki boş oyla kabul edildi. Bir oy geçersiz sayıldı.

Söz konusu madde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenliyor: “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar. Bütçe teklifi bütçe komisyonunda görüşülür. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin genel kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.”

HSYK’nın yapısının düzenlenmesi

Teklifin 14’üncü maddesi 342 oyla kabul edildi.

Söz konusu madde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını düzenliyor: “Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.”

Askeri mahkemelerin kaldırılması

Anayasa değişikliği teklifinin 13’üncü maddesi 343 oyla Meclis’ten geçti. Oylamada 343 kabulün yanı sıra 136 milletvekili ret, üç vekil de boş oy kullandı. İki oy ise geçersiz sayıldı.

Söz konusu madde disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor: “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi

12’nci madde 342 oyla kabul edildi. 484 milletvekilinin katıldığı oylamada 138 ret, iki boş, iki de geçersiz oy çıktı.

Maddeye göre cumurbaşkanına OHAL yetkisi verilecek. OHAL gerekçelerine seferberlik hali de eklenecek. Cumhurbaşkanı bu kapsamda temel haklar ve siyasi haklar konularında sınırlayıcı kararname çıkarma yetkisine sahip olacak: “Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.”

İlk 11 madde kabul edilmişti

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci tur ilk gün görüşmelerinde ilk yedi madde kabul edilmişti.

* Teklifin ilk maddesine 345 kabul, 140 ret oyu verilmiş; bir oy ise boş çıkmıştı. Yargıyla ilgili ilk maddede yargının ‘bağımsızlık’ ilkesine ‘tarafsız’ ibaresi de eklenerek “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır” denmişti.

* Teklifin milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkartacak ikinci maddesi de 342 oyla kabul edilmişti. Oylamada 139 ret, dört de boş oy çıkmıştı.

* Üçüncü madde 345 kabul, 137 ret oyuyla kabul edilmişti. Oylamada üç boş oy kullanılırken üç oy da geçersiz sayılmıştı. Madde, seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesini öngörüyor.

* Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve beş yılda bir yapılmasını içeren dördüncü madde, 342 kabul, 138 ret oyuyla kabul edilmişti. Oylamada bir çekimser, dört boş oy çıkarken bir oy da geçersiz sayılmıştı.

* Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’in görev ve yetkilerine ilişkin beşinci maddesi 342 kabul oyuyla Meclis’ten geçmişti. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada 140 ret oyu kullanılmış, 4 boş oy çıkmıştı.

Beşinci madde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir” ifadelerini içeriyor.

* 485 milletvekilinin katıldığı altıncı maddenin oylamasında, 342 kabul, 138 ret oyu kullanılmış; üç oy boş, iki oy geçersiz oy çıkmıştı.

Maddeyle, anayasanın TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik yapılarak yasamanın belli bir konuda Meclis araştırması yapması, genel görüşme açarak genel kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, ‘Meclis araştırması’‘genel görüşme’‘Meclis soruşturması’ ve ‘yazılı soru’yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, ‘gensoru’ denetleme yetkisinden çıkarılacak.

* Teklifin, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik yedinci maddesi de 340 kabul oyuyla kabul edilmişti.

484 milletvekilinin katıldığı oylamada 136 ret oyu kullanılmıştı; bir oy çekimser, üç oy geçersiz, dört oy boş çıkmıştı.

Değişiklikle, cumhurbaşkanının seçilme şartları da belirleniyor.

* Sekizinci madde 339 kabul, 138 ret oyuyla kabul edilmişti. Oylamaya katılan 483 milletvekilinden biri çekimser, ikisi boş oy kullanırken üç oy da geçersiz sayılmıştı. Sekizinci madde, cumhurbaşkanına ‘devlet başkanı’ sıfatı getirerek yürütme yetkisi veriyor.

Anayasa’nın ‘cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine’ ilişkin maddeyle, cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi, bakanlar kurulunu atama ve görevden alma, milli güvenlik politikalarını belirleme gibi yetkiler verilecek.

* Dokuzuncu madde 341 kabul oyla Meclis’ten geçmişti. 137 ret oyu kullanılırken dört oy boş çıkmış; bir oy da geçersiz sayılmıştı.

İlgili madde, cumhurbaşkanının yargılanmasını kapsıyor. Buna göre Meclis üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla cumhurbaşkanı Yüce Divan’a sevk edilebilir.

* Meclis’te kabul edilen 10’uncu maddeye göre cumhurbaşkanı bir veya daha fazla yardımcı atayabilecek. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Bir yıl ve daha az bir süre kalmışsa, cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte genel seçim de yapılacak. Aksi takdirde yeni cumhurbaşkanı, genel  seçime kadar görevine devam edecek. Bu süre dönemden sayılmayacak. Genel seçim tarihinde her iki seçim birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, yardımcısı vekalet edecek ve cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanacak.

* Teklifin 11’inci maddesi 342 oyla kabul edilmişti. Oylamaya 481 milletvekili katıldı. Oylamada 135 de ret oyu kullanılmış; bir oy çekimser, üç oy boş çıkmıştı.

11’inci maddeye TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde de iki seçim birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

 

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

Seçimleri Ak parti içindeki gizli fetöcular Belirleyecek

Evet’ çıkarsa ne olur, ‘Hayır’ çıkarsa ne olur?

Ak parti içindeki gizli fetöcular bu secimler de gizli çalışma yaparak

Yüzde -54 hayır oyu çıkartacaklar. Ve. Evet oylarında içeriden ak partiye darbe vuracaklar.

Türkiye kaderini belirleyecek

vert

 

………………………………………………….

Avrupa birliği gazetesi

The European Union newspaper

 

Allah belanızı versin sizin Türkiye yi ne hale getirdiler
Size laf edeceğiz ama küfürde edeceğiz de sizin seviyenize ineceğiz diye küfür etmiyoruz Sadece şunu söylüyoruz  Allah belanızı versin sizin...
Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor
Metropol anketine göre Şişli’de yerel seçimi CHP ve AK Parti’den de oy alarak Mustafa Sarıgül’ün kazanma ihtimali yüksek. İnternet İstanbul’un...
Fetullah Gülen Türkiye’ye getiriliyor Yalanı
Fetullah Gülen ye getirilse eğer Türkiye de gizli hücreler uyanır ve Türkiye bunu kaldıramaz Fetullah Gülen tarikatı öyle bilindiği gibi bir...
Deniz Köken’den futbol resitali
DENİZ KÖKEN VE GENÇ EYÜPSPORLULARDAN FUTBOL RESİTALİ  Sportmen kişiliğiyle tanınan Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpspor’un U12, U14 ve U15 kategorisinde top koşturan genç futbolcuların idmanını...
Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde konuştu. Erdoğan, ‘Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız’ dedi ve, ‘Belki...
Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif, Samsun’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İYİ Parti Genel...
CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erkan Kaya
Gaziosmanpaşa Barınma Derneğini ziyaret etti    
10 yıl içinde İstanbul da 7’den büyüklüğünde deprem olacak
İstanbul nüfusunun yüzde 68 ölecek ve yüzde 16 sı sakat kalacak   İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binayı 20 günde kaldıran...
Gaziosmanpaşa Sokak kültür merkezi
Ali galip bey caddesi yönetim iş merkezi kat 1. Gaziosmanpaşa İstanbul İstanbul’da iki şubesiyle faaliyette bulunan Sokak Kültür Merkezleri, sanatın...
Kartal da görüldü ki beklenen Istanbul Depremi Türkiye’nin ipini çekebilir….!!!
Altını çizerek başlamak istiyorum. Ulkemizde İmar ve Şehircilik eşittir ‘İlkellik’ ve ‘İllegalite’ dir. Deprem olmadı, sel gelmedi, Istanbul Kartal da dev bir...
GEÇEN YIL 2018 de 73 BİN 861 HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDIK
ülke de HIRSIZLIK OLAYI çoğaldı ne memleket ama 2018 yılında yaşanan hırsızlık sayısı belli olurken, bu tür olayların en çok...
MHK toptan istifa etti!
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun görevinden istifa etmesinin ardından tüm yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na verdi. Türkiye Futbol...
70 üstü puan alma zorunluluğu geliyor!
Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak;...
Mansur Yavaş: Allah’ın nimetinden bir katrilyon kar edildi
Ankara belediyesinin çok fazla borcu olduğuyla ilgili bir soruyu Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, “Bir defa vatandaşın parasını harcıyor. Ankara’ya...
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘çöp’ yanıtı: Arayın bana sorun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Beylikdüzü’nde bile arka mahallelerinde çöp yığınları var. Beylikdüzü bunun hesabını herhalde soracaktır.” sözlerine yanıt veren İmamoğlu “Yanlış bilgi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ