Avrupa Parlamentosu AP’ terör den yana oldu ve bu yılki raporu da Ankara Yönetimi’ni çileden çıkaracak.

Avrupa Parlamentosu  AP’ terör den yana oldu ve bu yılki raporu da Ankara Yönetimi’ni çileden çıkaracak.
  • 27.04.2017

Avrupa dan üç beş kuruş para ala çağanız diye yaptığınıza bakın Alın size göçmenler anlaşması bizimkilerde akıl olsaydı bunlar olmazdı

Şu göçmenler anlaşması alın bi yerinizde saklarsınız işte karşılığı size

AP’nin Türkiye raporu basına sızdı: Ankara küplere binecek!

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı siyasetçi Kati Piri’nin bu yılki raporu da Ankara Yönetimi’ni çileden çıkaracak.

 

Rapor, sert içeriğinin yanı sıra ilişkilerin devamında yaşanabilecek olası sorunları da gözler önüne seriyor. Son dönemde Avrupa Parlamentosu’nda sıkça dile getirilen Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması mesajı bu belgede de net şekilde veriliyor.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı taslak raporda, Avrupa Birliği Komisyonu’na ve üye devletlere, anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alma çağrısı yapılıyor.

 

Belgenin dikkat çeken diğer iki vurgusu ise Gümrük Birliği ve Türkiye’ye mali yardımlarla ilgili. Belgede, Komisyon’a yönelik olarak yapılan, “güncellenmiş Gümrük Birliği’ne insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili siyasi kriterler katma” çağrısı yapılıyor.

İDAM KIRMIZI ÇİZGİ

Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uymaması durumunda tüm katılım öncesi fonları askıya alması çağrısı da belgeye yansıtıldı. Söz konusu mali yardımlar 2017-2020 dönemi için yaklaşık 2.5 milyar euro seviyesinde.

Diğer Avrupa Birliği kurumlarının ve liderlerinin idam cezası konusunda yaptığı açıklamalara paralel bir söylem Piri’nin raporunda da yer alıyor. Belgede, “İdam cezasının yeniden getirilmesinin Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal edeceğinin ve Avrupa Birliği müzakerelerinin derhal sona ermesine yol açacağının altını çizeriz” vurgusuna yer veriliyor.

İlişkilerde kriz yaşandığı mesajıyla Avrupa Birliği Konseyi’ne Türkiye ile acilen zirve yapma çağrısı yapılan taslakta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı Avrupa Birliği liderlerini “Nazi uygulaması” yapmakla suçlaması güçlü şekilde kınanarak, bu tür açıklamaların devamının bir siyasi ortak olarak Türkiye’nin kredibilitesinin altını kazdığı uyarısında bulunuluyor.

 

İfade özgürlüğü ihlallerinin ve medya özgürlüğüne yönelik ciddi ihlallerin de güçlü şekilde kınandığı belgede, 150’den fazla gazetecinin tutuklanmasının endişe kaynağı olduğu vurgulanarak, özgür ve çoğulcu bir medyanın her demokrasimin temel bileşeni olduğu hatırlatılıyor ve Türk hükümeti tüm gazetecileri derhal serbest bırakmaya teşvik ediliyor.

REFERANDUMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Avrupa Parlamentosu, 2016’nın Türkiye için zor bir yıl olduğunun kabul etmekle birlikte olağanüstü hal altında alınan önlemlerin, geniş kapsamlı, orantısız ve ülkede temel özgürlüklerin korunmasında uzun süre olumsuz etki yapacak nitelikte olduğu görüşünde.

Metinde, “Olağanüstü hal ve adil bir kampanya olmasını önleyen şartlar altında 16 Nisan’da yapılan referandumun sonucunu not ediyoruz. Tüm usulsüzlük iddialarına ilişkin bağımsız bir değerlendirmeyi destekliyoruz” ifadelerine de yer verildi.

“Hakim ve savcıların güçlü siyasi baskı altında olmayı sürdürmesinden endişe duyulduğunun” belirtildiği raporda, Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırıları en güçlü ifadelerle kınanıyor.

Taslak raporda, 2002’den bu yana Avrupa Birliği’nin terörist listesinde yer alan PKK’nın şiddete dönüşüne yönelik kınama tekrarlanıyor ve Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin işaret ve sembollerini yasaklayan yasal düzenlemeleri güçlendirmeye davet ediliyor.

 

aslak belgede, Avrupa Birliği-Türkiye arasında iyi ilişkilerin her iki taraf için de stratejik öneme sahip olduğu ve Avrupa Parlamentosu’nun, Türk hükümetiyle işbirliği yapma ve açık bir diyalog sürdürme taahhüdüne bağlı olduğunun da altı çiziliyor.

Taslak rapor, 2 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek.

 

The European Parliament was and since than this year’s AP ‘ terror report outraged Ankara management.

 

Europe from three to five cents, you see what you’re doing to see if age take money you had in mind ours immigrants agreement, none of

The perception that immigrants take place are you going to keep the Treaty in return for you

 

Leaked to the press report, the AP Turkey: Ankara’s going to be furious!

The European Parliament (EP) Turkey rapporteur for this year’s report of the Dutch politician X Piri outraged Ankara management.

 

In addition to the contents of the report, the continuation of relationships hard potential reveals the problems. Recent popular articles in the European Parliament, the suspension of negotiations with Turkey voiced message clearly in this document.

The voice of America quoted A draft of the report, the European Commission and to Member States, the constitutional package is left unchanged, to suspend accession negotiations with Turkey in the implementation of the call is being made.

 

The document draws attention to the Customs Union and the other two highlight Turkey financial aid. The document, made to the Commission as directed, “updated the Customs Union human rights and fundamental liberties, the political criteria are added” call is being made.

THE RED LINE IS EXECUTED

Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uymaması durumunda tüm katılım öncesi fonları askıya alması çağrısı da belgeye yansıtıldı. Söz konusu mali yardımlar 2017-2020 dönemi için yaklaşık 2.5 milyar euro seviyesinde.

Diğer Avrupa Birliği kurumlarının ve liderlerinin idam cezası konusunda yaptığı açıklamalara paralel bir söylem Piri’nin raporunda da yer alıyor. Belgede, “İdam cezasının yeniden getirilmesinin Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal edeceğinin ve Avrupa Birliği müzakerelerinin derhal sona ermesine yol açacağının altını çizeriz” vurgusuna yer veriliyor.

İlişkilerde kriz yaşandığı mesajıyla Avrupa Birliği Konseyi’ne Türkiye ile acilen zirve yapma çağrısı yapılan taslakta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı Avrupa Birliği liderlerini “Nazi uygulaması” yapmakla suçlaması güçlü şekilde kınanarak, bu tür açıklamaların devamının bir siyasi ortak olarak Türkiye’nin kredibilitesinin altını kazdığı uyarısında bulunuluyor.

 

İfade özgürlüğü ihlallerinin ve medya özgürlüğüne yönelik ciddi ihlallerin de güçlü şekilde kınandığı belgede, 150’den fazla gazetecinin tutuklanmasının endişe kaynağı olduğu vurgulanarak, özgür ve çoğulcu bir medyanın her demokrasimin temel bileşeni olduğu hatırlatılıyor ve Türk hükümeti tüm gazetecileri derhal serbest bırakmaya teşvik ediliyor.

REFERENDUM ATTENTION PICKED

The European Parliament, of 2016 is a tough year for Turkey acknowledging of the measures taken under the State of emergency, basic freedoms in the country, disproportionately and comprehensive protection of the negative effects are going to do for a long time.

In the text, “to prevent a fair campaign and a State of emergency, under the circumstances, we note the outcome of the referendum held on April 16. All we support an independent review into allegations of irregularities “depicted in the statements.

“Judges and prosecutors continue to be under strong political pressure required is worried” mentioned in the report, Turkey carried out in one of the most powerful statements with condoned terrorist attacks.

Draft report, since 2002, the European Union’s terrorist list, repeats and condemnation for the return of PKK violence, European Union countries, the European Union’s list of terrorist organizations for banning signs and symbols are invited to strengthen the legal arrangements.

 

Alam in the document, the European Union-Turkey of good relations between both sides is of strategic importance and the European Parliament, with the Turkish Government’s commitment to maintaining an open dialogue and cooperation are also based on the underlines.

Draft report, to be discussed at the Foreign Affairs Committee of the European Parliament, on May 2.

 

…………………………………………………………..

Das Europäische Parlament war und seitdem als das diesjährige AP “Terror Bericht empört Ankara Management.

 

Europa von drei bis fünf Cent, Sie sehen, was du tust, um zu sehen, wenn Alter Geld nehmen Sie im Sinn hatte unsere Einwanderer Vereinbarung, keines der

Die Wahrnehmung, dass Einwanderer stattfinden werden Sie den Vertrag als Gegenleistung für Sie zu halten

 

Zugespielt, die Pressemeldung, die AP-Türkei: Ankara wird wütend sein!

Der Europäische Parlament (EP) Türkei Berichterstatter für den diesjährigen Bericht des niederländischen Politikers X Piri empört Ankara Management.

 

Neben dem Inhalt des Berichts zeigt die Fortsetzung der Beziehungen schwer Potenzial der Probleme. Aktuelle beliebte Artikel in das Europäische Parlament, die Aussetzung der Verhandlungen mit der Türkei geäußert Nachricht eindeutig in diesem Dokument.

Die Stimme von Amerika zitiert den Entwurf eines Berichts der Europäischen Kommission und Mitgliedstaaten, die konstitutionelle Paket bleibt unverändert, zur Aussetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei bei der Umsetzung des Anrufs erfolgt.

 

Das Dokument weist auf die Zollunion und die anderen beiden markieren Türkei finanziellen Hilfe. Das Dokument der Kommission gestellt als gerichtet, “aktualisiert die Zollunion der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die politischen Kriterien hinzugefügt” Anruf erfolgt.

DIE ROTE LINIE WIRD AUSGEFÜHRT

Türkei nicht nachkommt die Kopenhagener Kriterien alle Heranführungshilfe für den Fall, dass der Aussetzung auch im Dokument spiegelte den Anruf. Die oben genannten finanziellen Vorteile auf der Ebene von rund 2,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2017-2020.

Die Führer der anderen Institutionen der Europäischen Union und in seinen Aussagen über die Todesstrafe der Bericht einer parallelen Diskurs zu Piri. Das Dokument “die Einführung der Todesstrafe wieder werden Verpflichtungen der Türkei und der Europäischen Union Verhandlungen führen sofort zu zeichnen, das Gold gegen” erwarten Sie in der Betonung.

Krise in den Beziehungen mit dem Rat der Europäischen Union in die Türkei mit einer Botschaft dringend machte einen Anruf, den Gipfel-Entwurf zu tun, die Staats-und Regierungschefs einige Europäische Union Präsident Tayyip Erdogan “Nazi” Gebühren machen nachdrücklich verurteilt, wie die Fortsetzung der politischen Erklärungen Türkei warnte davor, dass die Glaubwürdigkeit der Goldgräber.

 

Schwere Verstöße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Verstöße gegen die Freiheit der Medien auch scharf verurteilt das Dokument, mehr als 150 Journalisten mit Schwerpunkt auf Verhaftung ist ein Grund zur Besorgnis, freien und pluralistischere Medien ist ein wichtiger Bestandteil meiner jeder Demokratie daran erinnert, dass Auftritte und die türkische Regierung dazu ermutigt werden, sofort alle Journalisten freizulassen.

REFERENDUM AUFMERKSAMKEIT ABGEHOLT

Das Europäische Parlament, 2016 ist ein hartes Jahr für die Türkei Anerkennung der Maßnahmen nach dem Stand der Notfall, grundlegende Freiheiten im Land, unverhältnismäßig und umfassender Schutz der negativen Auswirkungen werden für eine lange Zeit tun.

In dem Text “beachten Sie zur Vermeidung einer fair-Kampagne und den Ausnahmezustand, unter den gegebenen Umständen wir das Ergebnis des Referendums am 16. April. Alles, was wir unterstützen eine unabhängige Überprüfung Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten “dargestellt in den Aussagen.”

“Richter und Staatsanwälte weiterhin unter starken politischen Druck erforderlich ist besorgt,” in dem Bericht erwähnt, Türkei in eines der mächtigsten Statements mit geduldet Terroranschläge durchgeführt.

Entwurf eines Berichts, seit 2002 die EU Terrorliste, wiederholt und Verurteilung für die Rückkehr der Gewalt der PKK, Länder der Europäischen Union, der EU-Liste terroristischer Organisationen für ein Verbot von Zeichen und Symbolen sind eingeladen, die gesetzlichen Regelungen zu stärken.

 

Alam im Dokument A europäisch-türkischen Beziehungen zwischen beiden Seiten ist von strategischer Bedeutung und das Europäische Parlament mit der türkischen Regierung Engagement für die Erhaltung, ein offener Dialog und Zusammenarbeit basieren auch auf der unterstreicht.

Entwurf eines Berichts im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments am 2. Mai diskutiert werden.

 

……………………………………………………………………….

Le Parlement européen était et depuis que AP cette année ‘ rapport de terreur indigné gestion d’Ankara.

 

Europe de trois à cinq cents, vous voyez ce que vous faites pour voir si l’âge prendre l’argent vous aviez en tête notre accord d’immigrés, aucun des

La perception que les immigrés ont lieu que vous allez pour garder le traité en échange de vous

 

Une fuite sur le rapport de presse, la Turquie AP : Ankara va être furieux !

Le rapporteur de la Turquie au Parlement européen (PE) pour le rapport de cette année du politicien néerlandais X Piri indigné gestion d’Ankara.

 

Outre le contenu du rapport, le maintien du potentiel de difficiles relations révèle les problèmes. Articles récents de populaires au Parlement européen, la suspension des négociations avec la Turquie a exprimé message clairement dans le présent document.

La voix de l’Amérique a cité le projet de rapport, la Commission de l’Union européenne et aux États membres, le paquet constitutionnel est laissé inchangée, de suspendre les négociations d’adhésion avec la Turquie dans la mise en œuvre de l’appel est effectué.

 

Deux autre éminent accent du document est un changement et une aide financière aux douanes de la Turquie. Le document, fait à la Commission conformément aux dispositions, « mise à jour de l’Union douanière droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont ajoutés les critères politiques » fait appel.

LA LIGNE ROUGE EST EXÉCUTÉE

La Turquie ne respecte pas les critères de Copenhague, de tous les fonds de préadhésion en cas de suspension, a été également reflété dans le document l’appel.Les prestations financières susmentionnées au niveau d’environ 2,5 milliards d’euros pour la période 2017-2020.

Les dirigeants des autres institutions de l’Union européenne et dans ses déclarations au sujet de la peine de mort le rapport un discours parallèle à Piri. Le document, « l’introduction de la peine de mort encore violera les obligations internationales de la Turquie et l’Union européenne des négociations plomb immédiatement attirer l’or » sont en vedette dans l’accent.

Crise dans les relations avec le Conseil de l’Union européenne à la Turquie avec un message d’urgence fait un appel à faire le projet de sommet, les dirigeants de certains Président de l’Union européenne Tayyip Erdogan « Nazi » facture faisant fortement condamné, comme la poursuite d’une politique des déclarations publiques, la Turquie a averti que la crédibilité de l’orpaillage.

 

Graves violations de la liberté d’expression et les violations de la liberté des médias a également fermement condamné le document, plus de 150 journalistes en mettant l’accent sur la saisie conservatoire est une source d’inquiétude, libre et médiatique pluraliste est un élément clé de mon chaque démocratie a rappelé que les apparences et le gouvernement turc sont encouragés à libérer immédiatement tous les journalistes.

ATTENTION DE RÉFÉRENDUM CHOISIE

Le Parlement européen, de 2016 est une année difficile pour la Turquie, prenant acte des mesures prises sous l’état d’urgence, base des libertés dans le pays, de manière disproportionnée et une protection complète des effets négatifs vont faire pendant une longue période.

Dans le texte, « afin d’éviter une campagne juste et un état d’urgence, dans les circonstances, nous constatons le résultat du référendum qui s’est tenu le 16 avril. Tous nous soutenons une étude indépendante sur les allégations d’irrégularités « décrits dans les déclarations.

« Juges et procureurs continuent d’être sous forte pression politique nécessaire est inquiet » mentionnés dans le rapport, la Turquie a effectué dans l’une des plus puissantes déclarations liées aux attentats terroristes tolérés.

Projet de rapport, depuis 2002, liste des organisations terroristes de l’Union européenne, se répète et condamnation pour le retour des violences PKK, les pays de l’Union européenne, la liste européenne des organisations terroristes pour l’interdiction des signes et symboles sont invités à renforcer le dispositif juridique.

 

Alam dans le document, l’Union européenne-Turquie de bonnes relations entre les deux parties est d’importance stratégique et au Parlement européen, avec l’engagement du gouvernement turc à maintenir qu’un dialogue ouvert et coopération reposent également sur les traits de soulignement.

Le projet de rapport, le 2 mai, la Commission des affaires étrangères du Parlement européen.

 

 

 

Ekrem İmamoğlu Halk Arenası’nda… Kaçıranlar için bir daha!
İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk oldu. SÖZCÜ TV’den canlı yayınlanan programı kaçıranlar ve...
Pendik’te İmamoğlu izdihamı
İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamooğlu, Pendik’te semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu, vatandaşların ve pazarcıların sorularını dinledi. Karşısında İmamoğlu’nu...
Trabzonlulara ‘Yunan’ diyen AKP’li başkan için suç duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu...
Der 5-jährige Zeynep Sargin wird in Deutschland für die Familie gesucht.
Diese Medikamente sind auch in Deutschland erhältlich, aber NCL Typ 2 SMA-Krankheit wurde diagnostiziert Desperate father ‘ s rebellion: ich...
İstanbul kararına karşı çıkan 4 üyenin muhaet şerhi
Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs’ta iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin gerekçeli kararı açıklandı. YSK’nın 11 üyesinden 7 sinin iptal...
Gaziosmanpaşa CHP İftarda Buluşturdu
Gaziosmanpaşa CHP geleneksel iftar daveti bu yılda devam etti.  Kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, stk temsilcileri, hayırsever iş adamları,...
CHP’li Başkan sinirlendi: Hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu her yerde açıklayacağım
Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, meclis toplantısında seçimden önce fazladan harcanan 7-8 milyon liranın araştırılması için komisyon kurulmasını istedi....
 İmamoğlu vaatlerini açıkladı! Dar gelirliye 6.000 ile 13.000 lira arası yardım
İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerindeki izleyeceği yol haritasını ve vaatlerini açıkladı. ‘Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama...
23 Haziran’da yapılacak secim hileleri
İstanbul da hazırlıklar tamam oy kullanmayanların adına oy kullanacaklar. Okullardaki Sandık başkanına dikkat edin verilen kimlik aynımı diye birde yandaki...
Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı vahim tablo: 753 milyon TL zarar
Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayında sansüre uğrayan İBB’nin israf tablosu çarpıcı rakamları ortaya çıkardı. İmamoğlu’nun ulaştığı verilere göre...
 İmamoğlu: Üçüncü kişileri savunursanız bu farklı olur
İmamoğlu bir televizyon kanalında Ahmet Hakan’ın programını erken bitirmesiyle ilgili olarak, “Üzüntü duyuyorum. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz hatta...
İmamoğlu: Atamızın Samsun’a çıkışındaki ruhu gibi çalışacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye ev sahipliği için teşekkür ederek, “Aynen Atamızın...
Mersin’de utanç verici olay: ‘Benim karım değil mi istediğimi yaparım’
Yakalayın şu adamı ve bu bayanı elinden alın Mersin’de bir şahıs, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca...
Yeni emekliye de bayram ikramiyesi müjdesi!
Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte emekliler bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğini merak etmeye başladı. Mevcut emeklilerin yanında hükümet, nisan itibarıyla...
İmamoğlu taksicilerle sahurda buluştu
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sahurda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle ve taksicilerle bir araya geldi. Ekrem...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ