BİR JAPON BİLİM ADAMI’nın TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

BİR JAPON BİLİM ADAMI’nın TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
  • 06.06.2017

SAREM-Genelkurmay Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi’nin 12-13 Mayıs 2005 tarihinde düzenlemiş olduğu “’Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları” konulu Uluslararası Sempozyum’da “Bilgi Toplumunun Taşıdığı Risk Unsurları” üzerine bir konuşma yapmış olan, Hitotsubashi Üniversitesi (JAPONYA) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Masanori NAITO ile yapılan söyleşi.

Ali Külebi : Sayın Naito yıllar evvel bir süre ülkemizde, Ankara’da bulunmuş ve 1992 yılına kadar iki yıl A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde konuk öğretim görevlisi olarak çalışmalar yapmışsınız. Türkiye’nin geçtiğimiz süre içindeki 13 yıllık gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 13 yılda Türkiye daha fazla bir gelişme gösterebilir miydi?

Dr. Naito : Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ve dış ilişkileri bu süre içinde uzaktan da olsa izlemeye çalıştım. Çok gelişmeler oldu. 1995’te AB ile ilişkileriniz çok soyut ve geleceği olmayan bir konumdaydı. Türkiye AB ilişkileri yeniydi. Toplumunuzda AB’ye taraftar olanlar vardı ama buna karşı olan ve biraz da din nedeninden AB’ye karşı olanlar da bulunuyordu. İkiye bölünmüş bir toplum görüntüsü veriyordunuz. Ama daha sonraki süreç içinde bu bölünmüşlük giderek ortadan kalktı. Karşı olanların büyük kısmı, kökten dinci kesim hariç, AB’ye yakınlaştı. Bunda AKP’nin de yaklaşımlarının ve toplumu belli ölçüde yönlendirmesinin etkisi var diye düşünüyorum. Şu anda çok daha demokratik ve olgun bir toplum görüntüsü veriyorsunuz 13 yıl evvele göre. Buna karşın, yani siz dinsel açıdan Avrupa’ya karşı toleransla yaklaşırken bazı Avrupa ülkeleri özellikle Fransa Müslüman toplum ve ülkelere daha sert ve müsamahasız bakmaya başladı.

Ali Külebi : Sizce Türkiye AB’ye girebilir mi? Girmeli mi? Yoksa Türkiye başka yönlerde mi geleceğini arasın? Mesela Avrasya gibi?

Dr. Naito : Türkiye’nin bağımsız olmasını öneriyorum. Hiçbir blok içinde geleceğini aramasın. Bir ara bazı politikacılarınız geleceğe Orta Doğu’daki Müslüman ülkelerde bakalım diyorlardı. Sizin için Orta Doğu’daki Müslüman ülkelerle bir birlik oluşturma olanağını ufukta göremiyorum.

Ali Külebi : Peki daha doğumuzda, bizim de köklerimizin uzandığı Avrasya coğrafyası içinde, hatta İran, Hindistan, Pakistan, Çin ve daha da ötede Japonya ile bir birlik olabilir mi?

Dr. Naito : Stratejik olarak olabilir. Yani Orta Asya Türk Cumhuriyetleri kültür ve sosyal benzerlikler açısından size yakınlar. Ancak onları sizden ayıran olgu, demokrasiyi hala gerçekleştirememiş olmalarıdır. Hala siyasi sistem olarak eski Sovyet kalıntısı izleri taşıyorlar. Bu ülkelerin sizinle daha anlayışlı ve beraberlik sağlayacak bir birliği ancak şimdiki iktidarların ortadan kalkmasıyla olabilecektir. Bu durum bu yönde değişirse Japonya’ya kadar uzanan bir alanda stratejik bir işbirliğinin esası gerçekleşebilir.

Ali Külebi : Türkiye’nin Asya’da, Çin, Hindistan, Japonya gibi diğer bölgesel güçlerle ekonomik ve siyasal bağlamlarda bir birlik oluşturabileceği konusunda ekleyebileceğiniz başka hususlar var mı?

Dr. Naito : Ekonomik olarak böyle bir birlik olabilir. Olması yararlı olur. Ancak siyasi anlamda bu tür arayışlar Türkiye için gereksizdir. Türkiye siyasi olarak tek başına çok büyük bir potansiyel taşıyor. Çünkü çok büyük bir ülke. Büyük bir geçmişiniz var. Türkiye’nin esasen Avrupa’nın bir kenar ülkesi veya Avrupa’nın bünyesine lütfen alacağı bir ülke olarak gösterilmesine de karşıyım. Kültür, uygarlık, ekonomi, siyasal deneyim açısından Türkiye çok büyük bir geçmişe sahip ve şimdi de büyük bir potansiyeli var. Türkiye’nin şimdi böyle özellikleri varsa ve Orta Doğu’nun en demokratik , en gelişmiş ve laik ülkesiyse ülkeniz niye AB’nin peşine düşsün. Buna gerek yok. Türkiye kendi başına bir güçtür. Geleceğini kendi tanzim etsin ve geleceğine dönük kararlarda kendisinin egemen olacağı bir siyaset izlesin. AB’ye gereksinim duymayacak bir Türkiye’nin olduğu apaçık ortada.

Ali Külebi : Peki sizce AB Türkiye’yi kabul edecek mi?

Dr. Naito : Çok zor bir soru. Düşünülmesi hemen cevap verilmesi kolay değil.

Ali Külebi : Yani AB samimi değil mi? Tereddütleriniz nerede? Bizimle oyun mu oynuyorlar?

Dr. Naito : Evet bence AB sizinle oyun oynuyor. Türkiye’yi kendi içinde bir malzeme olarak kullanıyor. Örneğin Fransız Devlet Başkanı Jack Chirac Brüksel’deki zirvede önce “Oui” (Evet) dedi, sonra “Si” (Eğer) dedi. Önce sizi alırız dedi sonra ülkesine dönünce başka konuştu. İki yüzlü bir politika izleniyor. Almanya’da Brüksel zirvesinde Türkiye’nin katılımını Schröder onayladı. Ama bakınca öbür taraftan Alman siyasetinin başka bir kanadının olumsuz olduğunu görüyoruz. Politikalar değişiyor.

Ali Külebi : Sizce Avrupa’daki yaklaşım bir kültür ayrımcılığının çizgisinde ve hatta bunun da ötesinde katı ve temelde Katolik öğretinin çizgisinde bir ayrımcılık işareti vermiyor mu?

Dr. Naito : Ben konuya tam olarak bu açıdan bakmıyorum.Eskiden, örneğin Almanya’da din ayrımcılığı yoktu. Yabancı düşmanlığı vardı. Şimdi yabancı düşmanlığını dile getirmek istemiyorlar. Konuyu din açısından öne sürüyorlar.

Ali Külebi : Bu yabancı düşmanlığının boyutları nereye varacak? Bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türklere, Araplara ve hatta Yahudilere karşı düşmanlıklar artıyor. Özellikle Hollanda, Almanya ve Fransa’da bunu görüyoruz. Bu işin boyutları ileride daha da büyür mü?

Dr. Naito : Şu anda, özellikle 11 Eylül’den sonra açıkça söylenmeyen bir yabancı düşmanlığı kendini Müslümanları hedef alarak göstermeye başladı. Bu artar mı? Belli değil. Buna karşı çıkan Sosyal Demokrat ve Yeşiller gibi kesimler var. Ama seçmenlerin de ne düşündüğü önemli. Bu partiler seçmenin eğiliminden etkilenebilirler.

Ali Külebi : Birtakım AB ülkeleri Türkiye’nin büyüklüğünden ve AB’ye girince ikinci büyük güç olacağı korkusundan bu eğilimleri tırmandırabilirler mi?

Dr. Naito : Olabilir. Yabancı düşmanlığı yıllar öncesinde de vardı. Belki bu boyutlarda değildi. Ama bugün bu konunun dini motiflerle de tırmandırılması belki de AB ülkelerinin bu çekincesinden ileri geliyor olabilir. Aslında Türkiye laik, çağdaş ve büyük bir devlettir. Türkiye bunu niye doğru bir şekilde değerlendirmiyor? Ama şimdi Alman ve Hollanda hükümetleri veya diğerleri Türkiye’nin böyle gerçekleri de olduğunu tam olarak dile getirseler Türkiye’yi böyle takdim etseler belki daha çok oy kaybedecekler. Bu nedenle konuyu bu açıdan ele almıyorlar. Türkiye’yi Orta Doğu’nun bir Müslüman ülkesi olarak göstermeyi tercih ediyorlar. Bu işlerine daha çok geliyor.

Ali Külebi : Sayın Naito bu arada şöyle bir gerçeğe de işaret etmek isterim. Bugün AB’ye yeni alınan 10 ülkenin 9’unun Gayrı Safi Milli Hasılasını üst üste koyup toplayın hepsinin GSMH’sı Türkiye’ninkinin altında kalıyor. Ayrıca hepsinin finansman, bankacılık sistemleri, endüstrileri bizim çok gerimizde. Türkiye bugün demir-çelik ihracatında Avrupa’nın 3. büyük ülkesi, elektronik sanayinin belli kollarında bir numarası, Avrupa’da Türk firmaları fabrikalar satın almaya başladılar. Türkiye birçok açıdan çok ilerde. Eskiden bizim sanayimizin zayıf olduğunu söyleyen ülkeler şimdi sanayimiz güçlenince başka bahaneler buldular. Bütün bu yapılanlar haksızlık değil mi?

Dr. Naito : Yani mutlaka ciddi haksızlıklar söz konusu. Ama bakarsanız alınan ülkeler eski Doğu Blok’u ülkeleri yani Hıristiyan ülkeler. Olaya bu açıdan bakmak gerek. Evet doğrudur, Romanya, Polonya birer ekonomik güç değiller. Türkiye’nin çok gerisindeler. Ancak kimliklerinde Hıristiyan yazması onları AB’ye sokuyor.

Ali Külebi : Türkiye’de de şu anda birçok kesimce kabul gören bir görüş de; Türkiye’nin Avrupalılarca bir üniter devlet yapısından çıkarılmak istendiği ve hatta Türkiye’nin eski Sevr Anlaşması sınırlarına geriletilmesi. Böyle bir gerçek sizin açınızdan da algılanıyor mu? AB ülkeleri bunu istiyor mu?

Dr. Naito : Yani belki Türkiye’nin küçülmesini istemiyorlar ama büyümesini de istemedikleri bir gerçek. Büyümemesi için bir takım önlemler alacaklar. Özellikle belli alanlarda ve endüstride Türkiye’nin ciddi rakip olabileceği endişesiyle ciddi baskılar ve sınırlandırmalar getiriyorlar Türkiye’ye karşı.

Ali Külebi : Son sıralarda Ermeni ve Kürtlerin bağırışları, Türkiye’ye karşı AB’yi arkalarına alarak çıkış yapmaları, himaye görmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dr. Naito : Evet böyle bir eğilim ortada ciddi olarak var. Hatta size bir örnek verebilirim. Geçen ay Japonya’da birkaç Kürt ailesi Japon Adalet Bakanlığı’na sığınmacı olarak kabul için başvurdu. Bizim mahkemelerimiz bunu reddetti. Onları Türkiye’ye geri gönderdi. Çünkü bu aileler 1990 yılında Japonya’ya gelmişler, 6 yıl çalışmışlar ve sonra sığınmacı olarak başvurmuşlar. Japon hükümeti bunları geri gönderince bazı Avrupalı insan hakları örgütleri Japon hükümetini eleştirdi. Ancak Japon hükümetinin elinde bunların Türkiye’de sıkıntı görmediklerine dair birçok kanıt vardı. Bu kişiler bu süre zarfında defalarca Türkiye’ye gidip gelmişler. Bir sıkıntıları olsa dışarı bırakılmazlardı. Yapılan tespitler ekonomik nedenlerden dolayı Japonya’da kalmak istemeleri ve konuya böyle işlerine gelen siyasi bir boyut vermeleri doğrultusunda olmuş. Burada bir istismar var. Ama bilgisiz gazeteciler bunu yazınca kamuoyu ve bazı örgütler de buna inanıyor. Bu istismar Avrupa ülkelerinde Türkiye’ye karşı çok uygulanıyor ve bize bile elleri kolları uzandı. Bu bağlamda, AB ülkeleri de işlerine gelince bu ve benzeri istismara dönük yanıltıcı olayları kullanıyorlar.

Ali Külebi : Sayın Dr. Naito değerli görüşleriniz için size çok teşekkür ediyoruz efendim.

Ali KÜLEBİ

Finanskent halı sahası açıldı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Finanskent halı sahası site sakinlerinin hizmetine açıldı. Halı sahanın açılışı öncesi Eyüpsultan Belediyesi Bando takımı...
Ardahan Yöresel Ürünler Festivali Sultangazililerle Buluştu
Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin yöresel zenginliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sultangazi’de düzenlenen Ardahan Günleri Yöresel Ürünler Festivali, bölgeye özgü birbirinden özel...
Deva Partililer kaymakamı ziyaret etti
Deva Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı ve beraberindekiler Gaziosmanpaşa Kaykamı Numan Hatipoğlu"nu Millieğitim Müdürü, Yusuf Uzantı, ve Vakıf müdürlerini Ziyaret etti.
Rüzgar Kuleyi ve 6 tane tırı devirdi.
Çatalca da Gümrük Müdürlüğünde, rüzgar sebebiyle, bir kule yerle bir oldu. 6 adet tırında devrildiği olayda, rüzgar, her yeri birbirine...
Gaziosmanpaşa’ya Karatede Bir Gurur Madalyası Daha
Balkan Karate Şampiyonası’nda milli takımı temsil eden Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu Esma Sıla Evsan, kata dalında gümüş madalyanın sahibi...
ZAİ İLANI
20-11-2021 De Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür… Murat Baş
Gelecek Partisi sokağa indi..!
Gelecek Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Osman Bahadır Bozkurt ve beraberindekiler, Esnaf ziyaretlerine devam ediyor.  Gelecek Partisi İlçe Başkanı Osman Bahadır...
“Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur!”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin İstanbul il kongresinde konuştu. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul il kongresi...
ArnavutköyBoğazköy de halk ekmek kuyruğu
Pandemi sonrası insanlar açlık sınırının altında yaşamaya başladı. Her geçen gün kuyruğun uzadığı gözlendi Arnavutköy,e bağlı Boğazköy de halk ekmek...
ACİL İŞ İLANI
Sultangazi Atatürk Bulvarı Kahvede çalışacak Garson ve Ocakçı aranıyor Erkan :  Tel=0545 208 5237
KASTAMONU CİDE YOLUNCA BİR ARAÇ YOLDAN ÇIKTI
Kastamonuya bağlı Cide yolunda kayganlaşan yolda araç sol şeritte seyrederken Sağ şeride fırladı. olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana...
Eyüpsultan Tiyatro Okulu perdelerini açtı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından, bu toprakların hikayesini anlatan sanatçılar yetiştirmek amacıyla düzenlenen Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda eğitimler başladı. “Eğitim içinde üretim, üretim...
Ek, Sula, Ye…
Sultangazili çocuklar, kendi yetiştirdikleri bitkilerle doğal beslenmeyi öğreniyor Doğaya saygı duyan nesiller yetiştirme hedefiyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, öğrencilere kendi...
BAYRAMPAŞA’DAKİ HER ÖĞRETMEN İÇİN BİR AĞAÇ
Bayrampaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Bayrampaşa’da görev yapan her öğretmen için bu yıl yangınlarda zarar gören alanlara birer...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ