2014-pronovias-gelinlikleri-1
KurbanBayramiGazeteIlaniBASKI copy
Avrupa Birliği Gazetesine Hoş Geldiniz
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Kıymetli halkımız

Kıymetli halkımız
  • 15.12.2017
2BC_varol44

Bugün, 10 Aralık  “Dünya İnsan Hakları Günü”. İnsan hakları konusunda uluslararası hukukta en önemli belge olarak nitelendirilen “Evrensel Bildirge’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilişinin 69. Yıldönümü.

Elbette ki evrensel anlamda sadece bir günü, “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak anmak ve sorunları tartışmakla, insan haklarının tüm dünyada kâmil manada korunması sağlanamaz, akıl almaz şekilde yaşanan hak ihlallerinin önüne geçilemez.

Saadet Partisi İstanbul  Kadın Kolları olarak, “Evrensel Bildirge’nin üzerinden 69 yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzde “İNSANIN, İNSANCA YAŞAMA İDEALİNİN” ne kadar uzağında olduğumuza dikkat çekmek istiyoruz.

İnsan hakları; en genel anlamıyla insana insan olduğu için, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklardır. İnsan hakları tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu kabulüne dayanır.

Bugün gelinen noktada ise Batılı ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda diğer ülkeleri eleştirmekte, insan haklarının temel prensiplerine aykırı olarak din, dil vb. ayrımlarla insanları ötekileştirmektedir. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde insanlık suçu olan ırkçılık hızla yükselmektedir. Özellikle son yıllarda Avrupa’da insan hakları ihlalleri had safhaya ulaşmıştır. Suriyeli mültecilere karşı tutumları, bazı Avrupa ülkelerinin sığınma taleplerini haklı bir gerekçe olmaksızın reddi ve zorla geri iadeler, Avrupa’daki insan hakkı ihlallerinin en açık göstergeleridir. Müslüman ve mülteci karşıtı gösterilerin yıldan yıla artıyor oluşu, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılara karşı etkin çözüm yolları aranmaması durumun vahametini daha da arttırmaktadır.

Mültecilerin içler acısı durumu bile AB ile ülkemiz arasında siyasi ve ekonomik pazarlık konusu yapılmakta, mülteci sorunu politik bir mesele gibi görülmektedir. Kaldı ki insanların mülteci konumuna düşmelerinde en büyük pay, Batılı ülkelerin akıl almaz hırsları ve sömürgeci anlayışlarıdır.

Dünya devletlerine insan hakları ihlalleri konusunda ders vermeye çalışan, onları yargılama yetkisini kendisinde bulan AB ülkeleri “İkinci Ülke” veya “Güvenli Bölge” gibi tampon bölgeler oluşturarak Merkez Avrupa’yı mültecilere kapatan politikalar üretmiş ve mülteci meselesini insani bir sorun olarak kabul etme ve bu bakış açısı ile çözüm önerileri geliştirilme gibi bir niyet ve çabası içinde olmamışlardır.

Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmaktadır.

Açık ve seçik olarak görülüyor ki dünya devletlerinin müşterek hukuku materyalizme kurban edilmiştir ve edilmektedir.

Yaşama hakkı, mülkiyet hakkı hiçe sayılmış, kültür ve medeniyetler tahrip edilmiştir.

Irak, Afganistan, Pakistan, Sudan, Somali, Orta Afrika, Libya, Yemen, Suriye, Mısır, Filistin, Arakan, Sri Lanka, Çeçenistan, Kırım, Doğu Türkistan ve daha nice halkı Müslüman ülkeler yokluk, savaş, zulüm ve acıya terk edilmiş durumdadır. Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, evlerini terk etmek zorunda kalırken, yine yüz binlercesi serbestçe ibadet etmekten eğitime en temel insani haklardan dahi mahrum bırakanlar ve bunlara sessiz kalanlar ne tezattır ki barış çığırtkanlığı yapmaktadır.

“Böl-parçala-yönet” politikalarıyla Ortadoğu’yu daimi istikrarsızlıkların ve kan gölünün merkezi haline getiren ırkçı emperyalizm, yeniden bölüp parçalamak için fırsat kollamaktadır.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump,ın ”artık resmi olarak Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak tanınmasına karar verdim,” açıklaması uluslararası hukukta kabul edilemez açıklamadır.

Saadet Partisi Kadın Kolları olarak buradan Amerikan halkına soruyoruz, yöneticilerinin ülkesinin ve halkının güvenliğini riske atacak kadar İsrail’i desteklemesine acaba daha ne kadar göz yumacaklar. Şunu hiç akıllarından çıkarmamalıdırlar ki ABD’nin çıkarları zedelenmeye, eski gücünü kaybetmeye, yerini yeni bir devlet doldurmaya başladığında İsrail, yükselen yeni güç merkeziyle işbirliği yapmaya çoktan başlamış olacaktır.

İsrail, varlığını iki ayrı dünya savaşına borçlu bir terör devletidir ve insanlık tarihinin en eski şehirlerinden olan Kudüs’te insanlığa karşı suç işlemektedir.

Kutsal Kudüs şehrinin coğrafi, demografik ve tarihsel niteliğini ve statüsünü değiştiren tüm bu girişimler geçersizdir. İşgal altındaki Filistin halkının yaşadığı işkencelerin son bulması hukuksuz girişimlerin derhal durdurulması gerekmektedir.

Filistinlileri kendi vatanlarında göçe zorlayan, kutsal Kudüs şehrinin karakterini ve statüsünü değiştirmeye, yasadışı olarak elde etmeye çalışan işgalci siyonist İsrail politikaları uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenen suç niteliğindedir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberin ”ey insanlar Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Âdem’in çocuklarısınız” hitabına mazhar olan insanlık, hırs, kin, nefret öğretileriyle hareket eden, “ya öleceksiniz, ya kölemiz olacaksınız” diyen zihniyetin güdümünde kalarak dünyada hak ve özgürlükler nasıl tesis edilecek, barış nasıl gelecek?

İnsanı, insan yapan şey, öncelikle akletmesidir. Aklediyor olması, özgür olmasını zorunlu kılar.

İnanç sistemimizin kendisi bir özgürlük projesidir ve özgür bir bireyi inşa etmeyi hedefler.

Yüce yaratıcımız yeryüzünün sorumluluğunu, ruhundan üflediği ve tüm saplantı ve bağlantılarından uzaklaşarak, özgür olmasını istediği insana yüklemiş, bir ölçüde onu yeryüzünün efendisi kılmıştır.

İnsanoğlu ya özgürleşerek yeryüzünü imar edecektir ya da arzularının tutsağı ve kan akıtıp, fitne çıkaran bir varlık olarak onu harap edecektir. İnsanlık tarihi de aslında bu mücadelenin bir tarihidir.

Bizler Milli Görüş Hareketi’nin mensupları olarak yeryüzünü imar etme, barış medeniyetini tesis etme mücadelesini ne pahasına olursa olsun verme çabasındayız.

AB’yi tek ve geçerli “Medeniyet Projesi”, ABD’yi ise “Stratejik Müttefik” olarak ilan eden zihniyet, “Güçlü ve Bağımsız” bir devlet olmaktan bahsedemez ve ne ülkemize ne coğrafyamıza ne de dünyaya barış getiremez.

Yakın gelecekte milletimizin teveccühü ile Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan Saadet Partisi, yönetime gelir gelmez ilk icraat olarak D-8 teşkilatının bayrağındaki 6 yıldızın temsil ettiği ilkelere dayalı Yeni bir Adil Dünya düzenin kurulmasına öncülük edecek bir birliğin küresel bazda kurumsallaşmasını sağlayacaktır.

  • Barış̧ ve saadetin sürekli kılınması için “çatışma” değil, “diyalog” esas alınacaktır.
  • Barış̧ ve huzuru “çifte standart” ile değil, “adalet” ile tesis edilecektir.
  • Barış̧ ve dayanışma, ayrıcalıkları barındıran “üstünlük ve tekebbür” ile değil, bütün insanlar arasında “eşitlik” ilkesinin uygulanması ile sağlanacaktır.
  • Küresel barış̧ “sömürü” ile değil, “adil paylaşımla” sürdürülebilir kılınacaktır.
  • İnsanların huzur ve mutluluğu için her çeşit “baskı ve dayatma” kaldırılacak, her alanda “insan hakları, özgürlük ve demokrasi” egemen kılınacaktır.

Bu esaslardan birini yok sayarak, barışın inşa edilmesi mümkün değildir.

Biz Milli Görüşçüler olarak İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata geçirildiği, sömürüsüz bir dünya istiyoruz.

Milletimizin tüm evlatlarını da insan hak ve özgürlüğüne ve insanlığın geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bütün bunların gerçekleşmesi için bizler; bu yolda takatimizin sonuna kadar çalışmaya ve özlenen adil Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına yardımcı olmaya kararlıyız. Gayret bizden, zafer Cenabı-ı Hak’tandır.

 

 

 

 

 

 

                                                                         NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK

SAADET PARTİSİ İSTANBUL KADIN KOLLARI BAŞKANI

 

abgazetesin
Secim yasakları başladı  –24 Haziran seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları neler? İşte merak edilenler…
Türkiye tarihi bir seçim için sandık başına gidiyor… 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim için yasaklar ve süreler açıklandı....
Muharrem İnce finalde böyle konuştu: Erdoğan bırakacaksan delikanlı gibi bırak
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim maratonunu Maltepe’de düzenlenen Büyük istanbul Mitingi ile sonlandırdı. İnce’yi miting alanı ve çevresinde yaklaşık beş...
Gündem siyaset 24 Haziran 2018 Ankara Tandoğan’da
Muharrem İnce’den Ankara Tandoğan’da tarihi miting! CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara’da büyük bir miting gerçekleştirdi. Tandoğan Meydanı’nda yüzbinlerce kişiye...
Havuca da yüzde 317 zam geldi
Market ve pazarda fiyat artışı ile dikkat çeken patates ve soğanın yanına şimdi de haldeki fiyatı geçtiğimiz yıla oranla yüzde...
Erdoğan: Parası olan Yavuz Sultan Selim’den geçer olmayan diğerinden geçer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye hitaben yaptığı konuşmada, “Parası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ‘nden geçer, diğerleri...
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGEDE 24 Haziran seçimlerin de vekiller yükü soyluya verdi kendileri ortalık da yoklar.
Ak parti ikinci bölgede çalışma yapıyor ama her sokak çalışmaların da ortalık da halk soyluyu görüyor Nedeni ise bu bölgede...
Türkiye 24 Haziran seçimlerin de patates ve KH KANUNLARI ak partiye 2 milyon oy kaybettirecek
NEDENMİ Türkiye seçimlere girdi aylar evvel gazetemizde yazmıştık Türkiye hallerinde ve bir çok şehirlerde ise fetö ve  fetö/pkk pyd”li kripto çetesi ...
GÜNDEM SİYASET. 21.06.2018
Muharrem İnce İzmir’de Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir’de düzenlenen büyük mitingde halka hitap ediyor.   İzmir de mahşeri kalabalık Akşener:...
Gündem siyaset.20.06.2018
Muharrem İnce’den çok önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Her şeyi biliyor,...
Gündem siyaset 19.06.2018
İnce’den Erdoğan’a sert yanıt ‘Recep yine çuvalladın’ CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden Erdoğan’ın Ömer Halisdemir ile ilgili...
Muharrem İnce’den, Diyanet İşleri Başkanı’na: Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep’te halka hitap etti. İnce, “Memleketin haline bak… Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı...
Gündem siyaset. 18.06. 2018. 24 Haziran seçimleri
Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta konuşuyor. İnce şunları kaydetti; “43 günde 98’inci mitingim bu. İşte Cumhurbaşkanı seçildiğimde bakanlar kurulunu göreceksiniz....
Muharrem İnce: Erdoğan reytingi sana ben katarım
Muharrem İnce, canlı yayın teklifine “Üzerimizden reyting sağlayacak” diye yanıt veren rakibi Erdoğan’a “Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Reytingi...
Büyükada’da terör estirdiler: 2 yaralı
Büyükada’da HDP standına saldıran grup, kendilerini uyaran CHP’li gence de saldırdı. Bıçakların da kullanıldığı saldırıda; birisi ağır iki kişi yaralandı....
Suruç’ta neler oldu? Kan donduran iddialar var…
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen olayda milletvekili Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız ve...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

%d blogcu bunu beğendi: