Künye

KÜNYE

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

gazetecikiymet@hotmail.com
KIYMET TAYLAN

Haber Müdürü ve istihbarat Şefi

gazeteciiziya@hotmail.com
ZiyaKARA
Haber Koordinatörü
Numan OLGUN

Arnavutköy Sorumlusu

Ahmet Taylan

Eren Taylan

Beylikdüzü

Ayla Ataman
Mali Danışman : Saadettin BİBEROĞLU

15 günlük Siyasi Gazete

Adres: Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi dabaklar iş Merkezi
32-19 Gaziosmanpaşa İstanbul

gazetecikiymet@hotmail.com
gazeteciiziya@hotmail.com

www.avrupabirligigazetesi.com.tr
Yayın Türü : Süreli Yayın
Yapılan Haberlerden Yazarların kendileri ,
sorumludur.